Rådgivning innen HMS og kvalitet


Våre HMS-konsulenter hjelper deg med å utarbeide og/eller gjennomgå prosedyrer og rutiner, kartlegge farer i arbeidsatmosfæren, og gir råd om måle- og verneutstyr. Våre kjerneområder er gass, pust og brann, og vi hjelper deg gjerne i spørsmål knyttet til arbeid i lukkede rom. Våre konsulenter har bred erfaring og kan bistå på alle områder innen HMS og kvalitet.

HMS

 

 

HMS handler om å forebygge skader og hendelser, samt å skape et inspirerende og utviklende arbeidsmiljø. Kvalitet handler om å sette bedriftens aktiviteter i system og sikre kvalitet og effektivitet i leveransene, samtidig som vi sørger for å drive med systematisk læring igjennom kontinuerlig forbedring. Vi har lang erfaring med å etablere prosedyrer og rutiner for alle typer bedrifter og bransjer. Vestteknikk kan delta i både kartleggingsfasen, utvikling, implementeringen og opplæringen i den enkelte bedrift. Våre konsulenter har inngående kjennskap i norske lover og regler, så vel som relevante ISO standarder.


Risiko og sårbarhetsanalyse

Systematisk gjennomgang av virksomhetens aktiviteter og vurdering av risikofaktorer innenfor både HMS og kvalitet. Utarbeide prosedyrer og rutiner for sikker gjennomføring som reduserer risiko.

Sikker jobbanalyse (SJA)

Gjennomføring av SJA for bestemte arbeidsoperasjoner, kartlegging av eventuelle farer og foreslå tiltak for å redusere eller eliminere faremomenter, og oppsett av krav til bruk av verneutstyr og lignende.


HMS/ Internkontrollrevisjon

Kartlegging av i hvilken grad virksomheten har et dokumentert internkontrollsystem i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, samt i hvilken grad dette systemet er iverksatt som en naturlig del av bedriftens virke. 

Vernerunde

Gjennomføring av SJA for bestemte arbeidsoperasjoner, kartlegging av eventuelle farer og foreslå tiltak for å redusere eller eliminere faremomenter, og oppsett av krav til bruk av verneutstyr og lignende.


Har du spørsmål om HMSK - ta gjerne kontakt med oss

Jeg heter Werner Pedersen og er HMSK-leder i SG Safety. Har du spørsmål om regelverket, kravene og hva vi kan hjelpe med, så svarer jeg gjerne.

Werner Pedersen, Leder HMSK
Tlf: +47 911 61 151
E-post: werner.pedersen@sgsafety.no

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.