Gassmåling

Guide til fast anlegg for gassmåling

Guide til fast anlegg for gassmåling

Et fast gassdeteksjonsanlegg er god løsning i tilfeller hvor du har en kjent fare for gass i ett bestemt område. Et fast anlegg overvåker området 24/7 og varsler dersom farlig gasss kulle oppstå. Alarmen kan utløser lokalt og/eller varsle videre til kontrollrom, mobiltelefon eller andre enheter.

Guide til gassmåling

Diisocyanater finnes i mange produkter, som lakk, lim og fugemasse, og kan gi alvorlige helseskader selv ved små mengder. I august 2023 fikk vi nye krav til opplæring for alle som skal arbeide med diisocyanater. Hovedprinsippet er at diisocyanater aldri skal komme i kontakt med kroppen, verken via innånding, svelging eller hud. 
 

En gassmåler varsler om farlig gass i områder hvor det ikke er trygt for mennesker å oppholde seg. På denne siden guider vi deg gjennom viktige punkter du bør ta stilling til for å sikre at du velger riktig type gassvarsler til ditt bruk.

Sikker håndtering av ensilasje

Enten det er i havbruk, oppdrett, eller landbruk, er ensilasje en viktig prosess for å konservere råvarer. På denne siden gir vi deg tips for å sikre trygg håndtering av ensilasje. Beskyttelse mot giftige gasser og eksplosjonsrisiko er avgjørende for arbeideres sikkerhet. 

Slik reagerer kroppen på oksygenmangel

Livsviktig i normale konsentrasjoner, brannfarlig ved høye konsentrasjoner og dødelig ved for lave konsentrasjoner. Oksygen er en livsviktig og lunefull gass som vi er helt avhengige av hver gang vi trekker pusten. 20,9% av atmosfæren består av oksygenet vi puster.

Kvikksølv

Kvikksølv er en av våre mest skadelige miljøgifter. Fordi stoffet er så giftig, brukes kvikksølv i mindre grad enn tidligere. I petroleumsbransjen er det ikke uvanlig at det er kvikksølv i oljestrømmen, og at det legger seg som avleiringer inne i rør, eller trenger inn i stål. Arbeid på kvikksølvforurenset utstyr krever omfattende vernetiltak. På denne siden får du en kort introduksjon.

LEL og brennbare gasser

I mange situasjoner hvor det foretas gassmålinger er atmosfæren ukjent på forhånd. Da er det viktig å måle for brennbar gass, som kan skape spesielt farlige situasjoner. Vi bruker ofte uttrykket "å måle LEL", når vi egentlig måler for brennbare gasser. Man har gjerne 4-5 sensorer i en gassmåler, hvorav en av disse er LEL-sensor. Under gir vi en innføring i LEL og brennbare gasser.

Karbonmonoksid: Farer og forholdsregler

Karbonmonoksid - ofte kalt "kullos", er blant de vanligste giftige gassene, både i arbeidslivet og i hjemmet. SG Safety har jobbet for å beskytte mennesker mot farlig gass siden 1984, og i denne artikkelen har vi samlet viktige ting å vite i møte med denne usynlige, lukt- og smaksfrie gassen.

Ammoniakk - bruksområder og farer

Hvert år skjer flere ulykker knyttet til ammoniakk. Vi har sett nærmere på bruksområder, egenskaper og farer rundt ammoniakk.

Sjekkliste for entring av lukket rom

Ved entring av lukkede rom, er det en rekke faremomenter som må sjekkes før arbeidet kan utføres sikkert. Skikkelig opplæring og gode prosedyrer er helt nødvendig. Vi gir deg en liten introduksjon, eller kanskje en oppfriskning for deg som arbeider med å utstede entringstillatelser for arbeid i lukket rom. 
 

Arbeid i tank: Dette bør du tenke på

De siste årene har det vært flere ulykker under arbeid i og ved tanker. I september og oktober gjennomfører arbeidstilsynet en tilsynsaksjon med arbeid i tanker. Har din bedrift riktig kunnskap, prosedyrer og utstyr til å utføre arbeidet på en trygg og sikker måte? Les våre råd.

Gassvarsling i batterirom

Batterier brukes i økende grad som energikilde i maritime og offshore installasjoner samt UPS. Risikobildet knyttet til batterier som energikilde, er annerledes enn for andre drivstoff, og må hensyntas med spesielle tiltak. Tidlig varsling av batterifeil med Li-ion Tamer er ett av disse tiltakene som vi skal se nærmere på i denne artikkelen.

H2S giftig gass

H2S er er av de giftigste og mest fryktede gassene i mange næringer. På denne siden har vi samlet viktig informasjon om H2S og en rekke linker til sider som kan hjelpe deg.

Dieseleksos

Fra 21. februar gjelder ny grenseverdi for dieseleksos. Les mer om farene ved dieseleksos og hvordan vi kan foreta målinger for helseskadelig eksponering og risikostyring.

Hva er VOC og hvorfor er det farlig?

VOC er en samlebetegnelse på gasser som kan være helseskadelige på kort sikt eller over tid. Hvis du skal jobbe i områder hvor det kan være VOC-gasser er det derfor viktig å ta forholdsregler for å sikre at du ikke får varige helseskader.

Gassmåler og gassvarsler i ett

Gasmåler og gassvarsler i ett - gir bedre sikkerhet med måling på avstand før og under entring.
Med en enkelt knapp omgjør du 4-gassvarsleren til en fullverdig gassmåler. 

Gass i hytter, båter og campingvogner

Ferien er rett rundt hjørnet og flere nordmenn en noen gang planlegger å feriere i campingvogn, bobil, båt eller hytte. Men har du husket å sjekke det viktigste? Hva med sikkerheten på hytta? Her er noen praktiske råd for deg som bruker gass på hytta eller i campingvogna.

Slik imøtekommer du de nye kravene til Benzen med måleutstyr

Den nye grenseverdien for benzen på 0,2 ppm krever nøyaktig og fintfølende måleutstyr for å sikre at vi er innenfor forskriftskravene. CUB fra Ion Science er vår anbefalte måler for å imøtekomme de nye grenseverdiene for benzen.

Ozon - O3

Hvordan kan vi måle og beskytte oss mot ozongass? Vi gir deg en kort introduksjon om bruksområder, egenskaper og farer ved tilstedeværelse av ozon, og forteller litt om regelverk og verneutstyr for personlig beskyttelse.

H2S i olje- og gassbransjen

Hydrogensulfid er en av de store, kjemiske farene innen olje- og gassproduksjon. Hva vet du egentlig om denne lunefulle og giftige gassen? Er du godt nok beredt til å se faresignalene dersom du blir utsatt for H2S?

H2S eksponering

Råtne egg, gjødselgass, kloakkgass og killer-gas. H2S er svært giftig og går under mange navn. 
Den lunefulle og svært giftige gassen skaper stor frykt på oljeinstallasjoner, i tanker, kloakkanlegg og i landbruket. Vi har sett nærmere på fakta og myter rundt H2S

Jobb trygt i kummer og avløpsanlegg

I et lukket rom kan det oppstå farlige stoffer, eksplosjoner eller oksygenmangel. Hvert år blir mennesker i mange bransjer alvorlig skadet eller omkommer i lukket rom, i alt fra komplekse anlegg til enkle lagertanker.

Slik griller du trygt

Gradestokken har krøpet godt opp over 20-tallet, sola steiker, og til og med badetemperaturen begynner å bli komfortabel. De fleste har hentet en nedstøvet grill frem fra boden, og nyter hyggelige måltider utendørs. Dessverre er sommeren også høysesong for grillulykker. Enten du sverger til gass eller kull, finnes det enkle forhåndsregler du bør ta for å være på den sikre siden.

VOC-måling i høy luftfuktighet

Ion Sciences har utviklet ny teknologi som gir raskere, mer nøyaktig og mer pålitelig måling av VOC (Volatile Organic Compounds) selv i miljøer med høy og varierende luftfuktighet.

Slik tester du gassmåleren før bruk

Funksjonstest av alle typer sikkerhetsutstyr er viktig for å sikre pålitelighet og driftssikkerhet. Følg de 10 stegene under for å teste din personlige gassvarsler før bruk.

Gassmåling ved brygging og mineralvannproduksjon

I brygging og drikkevareindustrien, brukes og genereres gasser i en rekke prosesser. Vi gir den en kortfattet innføring i farer knyttet til gasser og oksygenmangel, og måter å overvåke konsentrasjonene på.

Slik vedlikeholder du gassmåleren

Bærbare gassmålere blir stadig enklere i bruk og mer vedlikeholdsfrie. Likevel er det noen enkle ting du må passe på for at måleren din skal vare lengst mulig.

Verdens første alt-i-ett-varsler

Dersom en gasslekkasje eller en ulykke inntreffer i dag, hvor rask responstid har du? Med G7 online  sikkerhetsovervåkning kan du respondere i løpet av sekunder.

Skan-Kontroll blir det offisielle alarmsenteret for G7 i Norge

G7 har fått eget, landsdekkende alarmsenter. Det betyr at små og mellomstore bedrifter kan få full beredskap med G7 uten å måtte ha vaktordning i egen organisasjon. Alarmsentralen er åpen 24/7 og dekker hele landet.

Arbeidstaker fikk hjerteinfarkt - G7 reddet livet

Arbeidstakerens G7 ga alarm til vaktssentralen da han fikk hjerteinfarkt. HMS -personell løp til stedet og reddet mannens liv samtidig som nødetatene ble tilkalt.

Banebrytende innen fast gassdeteksjon

International Gas Detectors har løst fast gassdeteksjon med smidighet og eleganse. To-leder-, polaritetsuavhengig kabling og adresserbare detektornoder gjør installering enklere og mer fleksibel enn noen gang tidligere.

Nødvendig utstyr for arbeid i tanker og trange rom

For å kunne utføre arbeid i tanker og trange rom på en trygg og sikker måte er riktig opplæring og utstyr to helt avgjørende faktorer. Her gir vi deg en kort gjennomgang av utstyret som må være på plass ved entringsarbeid.

ARA - Ny serie en-gassvarslere

Ion Science lanserer ARA, en helt ny serie en-gassvarslere. Singelgassvarslerne er pålitelige og svært prisgunstige, og fås for en rekke ulike gasser.

Alenearbeid

Omfanget av alenearbeid øker innenfor stadig flere yrker og bransjer. Tiltak som er nødvendige for å forebygge og redusere eventuell risiko skal iverksettes, sier lovverket.

Nye krav til gassdeteksjon på OSV med returlast

Sjøfartsdirektoratet har kommet med nye krav til gassdeteksjon ombord på båter som frakter returlast fra offshore installasjoner.

Rundskrivet RSR 17, 2020 fra Sjøfartsdirektoratet beskriver de nye kravene som gjelder fra 1. januar 2021.

Vedlikeholdsfrie gassvarslere

Vedlikeholdsfrie gassvarslere kom for alvor på markedet for 2-3 år siden, og har siden den gang økt raskt i popularitet.

Kontinuerlig oppetid, null lading, ingen kalibrering og enklere gassvarslerhold, er hovedårsaken til at flere og flere av våre kunder velger vedlikeholdfrie gassvarslere.

Overvåkning av områder med gass med G7 EXO

G7 EXO er unik for overvåkning av områder som er utsatte for gassutslipp. Med 100 dagers batteritid og 4 pumpeinntak, kan du overvåke 4 målepunkter kontinuerlig i 100 dager.

Ekstern pumpe til gassvarsler MGC

Med ekstern pumpe gjør du enkelt din gassvarsler om til et fullstendig gassmålingsinstrument.

Nye grenseverdier for dieseleksos og benzen

Arbeidstilsynet vedtok 1.7.2021 nye grenseverdier for en rekke stoffer. Benzen har fått ny og strengere grenseverdi gjeldende fra 1.7.2021. Dieseleksos har fått grenseverdi for første gang, gjeldende fra 2023. Utfyllende informasjon om fastsettelsen av nye grenseverdier for disse og andre stoffer, finner du i Arbeidstilsynets grunnlagsdokumenter.

Slik hjalp vi Grønmo gjenvinningsstasjon med å måle avgassing av metan og H2S fra grunnen

Bygget på et gammelt avfallsdeponi - Grønmo gjenbruksstasjon opplevde avgassing fra grunnen fra H2S og metan. Slik hjalp vi dem med kontinuerlig gassmåling på området.

BW Icon og BW Flex

Hva skiller de to populære 4-gassmålerne fra Honeywell? Vi sammenligner instrumentene.

Plassering av personlig gassvarsler

Slik plasserer du din personlige gassvarsler riktig i pustesonen

Gassmålere: Slik skifter du filter selv

-Personlige varslere som GMIs PS200 er det superenkelt å skifte filter på, sier SG Safetys servicetekniker Joar Håmsø.

Besvimte i fjøsdøra av giftig gass

Han gjorde det samme som han har gjort i 30 år. Likevel var storfebonden Arne Møllerstuen bare meter fra å miste sønnen sin. 

Gassmåling og verneutstyr for havbruks- og oppdrettsnæringen

Fiskeri, havbruk, oppdrett og fiskeforedling har mange fellestrekk når det kommer til arbeidsmiljøutfordringer. Alenearbeid og drukning er kjente og mye omtalte farer. Mer om alenearbeid kan du lese i vår artikkel her.

H2S-gass i landbruket

H2S, også kalt gjødselgass, utgjør en stor fare for bønder. Vi gir deg informasjon om hvordan du sikrer deg mot denne svært giftige gassen.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.