Sveising

Slik velger du riktig verneutstyr til jobben

 

Sveising gir fantastisk muligheter for konstruksjoner i metall. Men sveising innebærer en del farer knyttet til sveiselys, sveisegass og oksygennivå. I denne artikkelen gir vi deg et lite overblikk over farene, og hvordan du velger riktig verneutstyr til jobben. Vi anbefaler også å se vårt webinar om sveising.

 

 

 

 

På denne siden kan du lese mer om:

Hva bør du tenke på før sveisejobben?

Før du starter sveisejobben, er det viktig å gjøre en god sikker-jobb-analyse. I en del bransjer kreves det også en tillatelse for å utføre varmt arbeid. Blant punktene du bør vurdere før du starter sveisejobben er: 

 

  • Sikkerhet: Vurder om området bør sperres eller skjermes med sveisevegger for å hindre at andre blir direkte eksponert for sveiselys. Sørg for å ha nødvendig sikkerhetsutstyr tilgjengelig inkludert brannslukkemateriell og førstehjelpsutsyr. 
  • Verktøy og utstyr: Sjekk at du har riktig verktøy og utstyr, og at utstyret er i god stand. Dette inkluderer sveiseapparat, elektroder, gassflasker m.m. En del utstyr er underlagt periodisk kontroll. Sveiseanlegg med tilført acetylen og oksygen, skal gjennomblåses og tetthetstestes hvert 5. år . Velg riktig type verneutstyr til jobben. I de neste avsnittene vil vi gå gjennom ulike beskyttelsesområder og beskyttelsesgrader for sveiseytstyr.
  • Teknikk: Det er viktig å ha god kjennskap til sveiseteknikken som skal brukes, og å praktisere denne teknikken før man starter sveisejobben.
  • Metalltype: Velg riktig metalltype og -tykkelse for sveisejobben. Dette kan påvirke valg av elektrode, sveiseteknikk og beskyttelsesgass.
  • Forberedelse: Forbered metallene som skal sveises ved å fjerne rust, maling og annen forurensning. Dette kan påvirke sveisekvaliteten og sikkerheten.
  • Gassblanding: Velg riktig gassblanding for å sikre god beskyttelse og høy kvalitet på sveisingen.
  • Plassering: Det er viktig å velge riktig plassering for sveisejobben, slik at det er god ventilasjon og det ikke er fare for brann eller eksplosjon.

Sveiseglass og ansiktsbeskyttelse

Sveiselys er svært skadelig for øyne. Begrepet sveiseblink blir ofte bruket om en midlertidig tilstand med redusert syn på grunn av eksponering for sveiselys.  Strålingen fra sveiselys kan også gjøre permanent skade på syn, netthinne og gir økt kreftfare. Det er derfor viktig å beskytte øynene med sveisevisir som gir god UV-beskyttelse og lavt lysgjennomslipp. Sveisevisir skal etter nytt regelverk være merket med NS-EN 16321 Del 2.  Mørkhetsgraden på sveisevisiret måles i DIN, og ligger normalt mellom 8-15 avhengig av hva du skal sveise. Sveisegalss finnes i to standardiserte størrelser: 60 x 110 mm og 90 X110 mm.

Med automatisk sveiseglass, kan du justere mørkhetsgraden med en knapp. Du kan også justere hvor fort glasser dimmer før og etter at sveiselyset inntreffer.

Sveisegass og oksygennivå

Ved sveising er det viktig å beskytte seg mot farene som kan oppstå i arbeidsatmosfæren. Noen stoffer som bly, asbest, krom, nikkel, kvikksølv, mangan og cadium kan gi stor fare for giftige gaser og partikler. Det er derfor viktig å velge riktig filtertype til jobben, eller bytte til trykkluftforsynt åndedrettsvern dersom man er usikker på om beskyttelsen er god nok. 

Det er også viktig å overvåke oksygennivået under sveising, spesielt i tilfeller hvor man benytter tilført oksygen og acetylen. Oksygenoverskudd kan føre til økt brann- og eksplosjonsfare, mens oksygenunderskudd kan føre til bevisstløshet og kvelning. En gassmåler med oksygensensor er eneste måten å overvåke oksygeninnholdet i arbeidsatmosfæren på. Ved oksygenunderskudd må man alltid benytte trykkluftforsynt åndedrettsvern.

 

Under en et utvalg gassvarslingsinstrumenter med oksygensensor:

Gratis webinar om sveising

 

 

Enkelt sveiseutstyr uten hjelm

Ikke alle jobber krever tungt og avansert utstyr. Jobber du utendørs og i korte perioder, kan et enkelt sveisevisir gi tilstrekkelig beskyttelse. Under ser du noen av våre enkleste modeller. Disse modellene har ikke hjelm, men noen av dem kan kobles til vifteassistert åndedrettsvern.

Tips til valg av sveiseglass

Å velge riktig sveiseglass er avgjørende for å beskytte øynene dine og sikre god sikt under sveising. Sterke lysglimt og partikler kan gjøre irreversibel skade på øynene. Her er 5 enkle, men viktige faktorer å vurdere når du skal velge sveiseglass til jobben:

Sveiseutstyr med slipevisir

Sveisere driver i stor grad også med sliping. Hodesettene under kombinerer begge disse funksjonene. Med andre ord trenger du kun ett hodesett for å kunne utføre begge jobbene. Noen av modellene har hjelm, Andre ikke. Alle kan kobles til vifteassistert og/eller trykkluftforsynt åndedrettsvern.

Sveiseutstyr for de aller tøffeste jobbene

For de tøffeste jobbene er kun den beste beskyttelsen god nok. Ares II er vår mest solgte sveiseutstyr som også gir den høyeste graden av beskyttelse innen alle beskyttelsesområdene. Ares brukes kun med trykkluftforsynt åndedrettsvern.

Ares II produktvideo


 

Se vår korte video som viser Ares II i bruk
og gir en kort gjennomgang av produktets egenskaper.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.