Fylling av flasker og bruk av gassboosterpumpe


Kurset skal gi deltakerne opplæring i sikkerhetsbarrierer og tiltak ved fylling av flasker og bruk av gassboosterpumpe. Kurset tar for seg pressluftflasker , nitrogenflasker og andre typer gassflasker.

Varighet

1 dag
09:00-15:00

Pris

5.200,- per pers.

 

Bedriftsinternt

For bedriftsinternt kurs,
kontakt  kurs@sgsafety.no

Betingelser


Kursinnhold

 

 • Høytrykksfylleanleggets tekniske oppbygning
 • Gassboosterpumpens oppbygning og sikkerhetsbarrierer
 • Bestanddeler i sikker pusteluft
 • Luftanalyse
 • Nitrogen, bruksområder og egenskaper
 • Hvordan fylle pressluftflasker og gassflasker på en sikker og forsvarlig måte
 • Bruk av gassboosterpumpe
 • Service- og kontrollrutiner for pressluftflasker og gassflasker
 • Merking av pressluftflasker og gassflasker
 • Skadenivåer på flasker- gjenkjenne de ulike nivåene
 • Sikkerhetsregler for drift og vedlikehold av fylleanlegg
 • Sikkerhetstiltak og barrierer som skal hindre overfylling
 • Praktiske øvelser med bruk av fylleanlegg og gassboosterpumpe
 • Avsluttende, praktisk prøve

 

Kurset bygger på følgende regelverk:
 

Forskrift om administrativer ordninger kap. 10: Krav til kontroll av flasker til dykking og åndedrettsvern.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Kapittel 5.5. Grenseverdi for pusteluft fra fylllingsanlegg.

Påmelding

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.