Kontroll og vedlikehold av trykkluftforsynt åndedrettsvern, pusteluftslanger og filter


Vi rengjør, vedlikeholder og kontrollerer trykkluftforsynt åndedrettsvern. Alt innen slanger, koblinger, filterkasser, bandolær og hodesett.

Alt innen trykkluftforsynt åndedrettsvern

Trykkluftforsynt åndedrettsvern blir brukt til de de mest utsatte jobbene. Entringer i tanker og trange rom med tildels mye smuss og helseskadelig eksponering. For at utstyret skal gi riktig beskyttelse, er rengjøring og vedlikeholdsrutiner uhyre viktig. Med små, enkle grep holder utstyret seg rent lengre. Likevel en man avhengig av å ha gode rutiner for vedlikehold. Minimum årlig kontroll.

Rotasjonsløsning - alltid klart

SG Safety har avtaler med mange av våre kunder om vedlikehold av utstyr i rotasjonsordninger. Vi vedlikeholder pusteluftutstyr i tilpassede transportkasser, som vi sender ferdig klargjort ut til kundens oppdrag.

Årlig vedlikehold og kontroll

For andre kunder har vi faste vedlikeholdsavtaler hvor utstyret sendes inn til vårt verksted med faste intervaller. Fint brukt utstyr kan vi ta årlig sjekk og vedlikehold på ute hos kunde. Dersom utstyret er svært skittent, er det nødvendig å sende det inn til vårt verksted for rengjøring i maskin.

Produkter for trykkluft

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.