Årlig kontroll av brannslukkeutstyr

Serviceteknikerne i SG Safety innehar grønt kompetansebevis for vedlikehold av håndslukkere.


Trykktesting on- og offshore

  Se hvordan vi trykktester flasker

Alle håndslukkere skal ettersees av kompetent person årlig. Unntaket er private boliger hvor intervallet er hvert 5. år. I tillegg til årlig kontroll, skal også slukkere tas service på.

  • For vann, og skum-baserte slukkere skal service utføres hvert 5. år.
  • For pulver og CO2-slukkere skal service utføres hvert 10. år.

Årets farge

De fleste kjenner begrepet "årets farge" fra løfteutstyr. Alt utstyr som gjennomgår årlig kontroll, merkes med en plombering i "årets farge". På den måten kan en med et enkelt øyekast vite når utstyret sist ble kontrollert. SG Safety har videreført denne fargemerkingen også til brannvernutstyr og pusteluftutstyr, selv om det ikke er noe formelt krav til dette. Når vi plomberer håndslukkere som har gjennomgått årlig kontroll, benytter vi alltid årets farge.

Årets farge 2018: gul, 2019: grønn, 2020: blå, 2021: rød, 2022: gul osv.

Årets farge 2024 er BLÅ.

Serviceavtale på brannslukkeutstyr

SG Safety har rammeavtaler på kontroll og service av brannslukkeutstyr for mange av våre kunder. Når du har en fast avtale med oss, passer vi på at kontroll og ettersyn blir utført til riktig tid, og at oppdraget utføres på en effektiv og kostnadsbesparende måte. Vi har alltid med oss utstyr når vi er ute hos kunder, slik at vi kan rette opp mangler underveis i inspeksjonsrunden. Enklere for oss og rimeligere for kunden.

Spør oss om service av brannslukkeutstyr

Jeg heter Ole Christian Mathisen og er teamleder for brann i SG Safety. Har du spørsmål om regelverk, krav eller kontroll av slukkeutstyr, så svarer jeg gjerne.

Ole Christian, Leder Service brann
Tlf: +47 997 12 318
E-post: ole.christian.mathisen@sgsafety.no

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.