Slokkeøvelse - 1 time


Slokkeøvelse hvor alle deltakere for åpraktisk trening i å slukke branntilløp med håndslukker. 

Øvelsen utgjør den praktiske delen av grunnleggende brannvernkurs.

Varighet

1 time
12:00-13:00

Bedriftsinternt

For bedriftsinternt kurs,
kontakt  kurs@sgsafety.no

Betingelser


Kursinnhold

 

  • Praktisk slokkeøvelse 
  • Deltakerne får slukke branntilløp med håndslukker
  • Øvelsen foregår utendørs ved bruk av slukkekar

 

Kurset bygger på følgende regelverk:
 

Forskrift om brannforebygging Kapittel 3 § 12 a; Virksomheten skal iverksette rutiner som sikrer at personer med arbeidsplassi byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.

Påmelding

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.