Personvernerklæring SG Safety


Denne personvernerklæringen beskriver hvordan SG Safety AS samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Kunde- og leverandøropplysninger:


SG Safety behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører. Personopplysningene lagres i vårt CRM- og økonomisystem og slettes senest 5 år etter avslutning av kundeforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er Personopplysningsloven § 8.a (jfr. EUs personvernforordning § 6.1b).

Personopplysninger i forbindelse med markedsføring:


SG Safety behandler personopplysninger i forbindelse med markedsføring. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter uten godkjennelse fra deg.

Utsendelser per e-post:


Det er mulig å abonnere på ulike e-post utsendelser fra SG Safety. (Nyhetsbrev, Invitasjoner etc.) Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post innenfor de temaene du har valgt å abonnere på. E-post adresse og kontaktinformasjon lagres i vårt CRM- og e-post system. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ved registrering. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for utsendelse av e-post. SG Safety vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet.

Informasjon om potensielle kunder:


SG Safety lagrer kontaktinformasjon til potensielle kunder. Opplysningene er hentet fra offentlige kilder, som virksomheters nettside eller brønnøysundregisteret, eller basert på visittkort eller korrespondanse med representanter for bedriften. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å drive markedsføring rettet mot potensielle kunder for våre produkter og tjenester og koordinere dette markedsarbeidet. Personopplysningene til potensielle kunder slettes innen 2 år etter at de ble lagt inn i databasen, så fremt det ikke etableres et kundeforhold – eller samtykke til videre lagring er gitt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8.f (jfr EUs personvernforordning § 6.1f).

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på hjemmesidene:


På sgsafety.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Vi bruker informasjonskapsler slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettsidene. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser.

Dette er informasjonskapslene vi bruker:FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.
GOOGLE ANALYTICS Analyse av nettstedstrafikk. Her samles det inne inn personlig infromasjon om brukerne.
GOODLE DISPLAY ADVERTISING Medfører at tredjepartsleverandører, herunder Google, viser egne målrettede annonser fra Vestteknikk på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk.
E-MARKETEER Vi benytter emarketeer som vårt e-post system.
FACEBOOK ANALYTICS Vi bruker Facebook Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook.

Den registrertes rettigheter:

SG Safetys behandling av personopplysninger er regulert av Personopplysningsloven (jfr. også EUs personvernforordning(GDPR)) Rett til innsyn. Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger SG Safety foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen. Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger. Dersom SG Safety behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette, supplere eller slette de mangelfulle opplysningene.

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål til denne personvernerklæringen? Ta kontakt med post@sgsafety.no Om du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Dette kan du gjøre ved å sende klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinfo: www.datatilsynet.no
© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.