Serviceverksted for vifteassistert åndedrettsvern


SG Safety er sertifisert verksted

 SG Safety utfører service og årlig kontroll av alle typer vifteassistert åndedrettsvern, og er sertifisert verksted for Sundstrøm. Velger du å ta årlig service hos oss, gir vi ett års servicegaranti på vifteenheten. Bruken av vifteassistert åndedrettsvern har økt kraftig offshore de siste årene. Flere og flere selskaper ser fordelene med et hodesett som er mer komfortabelt i bruk og som gir tilstrekkelig beskyttelse uansett ansiktsform og skjeggvekst. 

På lik linje med annet pusteluftsutstyr, trenger vifteassistert åndedrettsvern rengjøring, service og vedlikehold for å fungere optimalt over tid.  SG Safety tar årlig service på alle typer vifteassistert åndedrettsvern ute hos kunder og på vårt verksted.

Bruken av vifteassistert åndedrettsvern har økt kraftig offshore de siste årene. Flere og flere selskaper ser fordelene med et hodesett som er mer komfortabelt i bruk og som gir tilstrekkelig beskyttelse uansett ansiktsform og skjeggvekst. 

På lik linje med annet pusteluftsutstyr, trenger vifteassistert åndedrettsvern rengjøring, service og vedlikehold for å fungere optimalt over tid.  SG Safety tar årlig service på alle typer vifteassistert åndedrettsvern ute hos kunder og på vårt verksted.

Flere velger turbo

Fordelene med vifteassistert åndedrettsvern er mange. Økt brukerkomfort, mindre fare for lekkasje grunnet skjeggvekst, mindre behov for tilpasning og tetthetstesting er noen av fordelene.

Med økt bruk av turbo, følger også økt behov for service. Vi har derfor gjort betydelige oppgraderinger på vårt pusteluftverksted for å kunne håndtere større volum. Nytt testutstyr er kjøpt inn, verkstedet er bygget om og våre teknikere har sertifisert seg for å ta service på vifter fra Scott Safety 3M, Sundstrøm og CleanAIR.

Som eneste sertifiserte serviceverksted tilbyr vi nå også 1 års servicegaranti som sikrer drift av viftene i 12 måneder etter årlig service.

Trykktesting og overtrykk

SG Safety har tradisjonelt vært en leverandør av overtrykksutstyr. Vi tar selvsagt fremdeles service på alle typer overtrykksutstyr, fra masker og bandolærer, til slanger, trykktesting av alle typer flasker og vedlikehold av kompressor.

Har du spørsmål om service og vedlikehold av vifteassistert åndedrettsvern eller annet pusteluftutstyr -

Ta kontakt på pust@sgsafety.no +51 95 96 00

Vifteassistert åndedrettsvern

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.