H2S-kurs


H2S-kurs for personell som skal jobbe i H2S-utsatte områder.
Kurset på pålagt i en rekke land.

Varighet

1 dag
09:00-15:00

Pris

5.200,- per pers.

 

Bedriftsinternt

For bedriftsinternt kurs,
kontakt  kurs@sgsafety.no

Betingelser


Kursinnhold

  •  Farer, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S) og Svoveldioksid (SO2)
  • Kilder til H2S og SO2
  • Riktig bruk av deteksjonsutstyr
  • Symptomer på eksponering
  • Teoretisk kjennskap om førstehjelp og redning til personer utsatt for H2S- og SO2-eksponering
  • Riktig bruk og vedlikehold av åndedrettsvern: Teori, demonstrasjon og praksis
  • Kunnskap om beredskap, alarmer og evakuering
  • Prosedyrer for entring av lukket rom
  • Grenseverdier for H2S og SO2
  • Oppgaver og praktiske øvelser

 

Kurset bygger på følgende regelverk:
 

API recommended practice 49. Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide
Arbeidstilsynets Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for hydrogensulfid
Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Påmelding

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.