Trykktesting av løfteputer


Løfteputer skal testes hvert 5. år av produsent eller godkjent tredjepart med godkjent opplæring. SG Safety er godkjent for trykktesting av løfteputer.

Trykkprøving

Løfteputer skal testes hvert 5. år av produsent eller tredjepart med godkjent opplæring. Denne testen skal innebære visuell sjekk, funksjonstest og trykktesting. Vestteknikk er godkjent 3. part for trykktesting av løfteputer.


Løfteputer og løftebagger er nærmest uunnværlige verktøy for brannvesen, industrivern og innsatspersonell ved frigjøring av skadde og tung redning. En løftepute kan løfte opp til 100 tonn og er svært lett håndterbar sammenlignet med en kran eller annet utstyr som kan løfte tilsvarende vekt. Puten har en egenvekt fra et halvt kilo og oppover, og en tykkelse på rundt 2,5 cm når den ikke er fylt med luft. Dette gjør den lett å plassere og praktisk i bruk på vanskelig fremkommelige steder.

Tre hovedtyper

De ulike typene har hvert sitt bruksområde, men vedlikeholdsrutinene er derimot like. 

Det finnes i hovedsak 3 hovedtyper løfteputer:

  • Lavtrykk, myke løfteputer med 0,5-1,5 bar
  • Høytrykk, firkantede løfteputer med 8-10 bar
  • Høytrykk, runde løfteputer med 10 bar

Sjekk og kontroll

 

Løfteputer skal alltid gjennomgå visuell sjekk og funksjonstestes etter hvert bruk og minimum en gang i året. Denne sjekken kan utføres av bruker eller person i selskapet som har ansvar for utstyret.


Visuell sjekk 

Se etter skade på puten: kutt, punktering, rifter og slitasje. Selv den minste skade som blottlegger armaturen, kan føre til rustdannelse. Puten må derfor tas ut ad drift for reparasjon eller utskifting.

Slange: se etter kutt, hull, knekk

Sjekk koplinger, manometer og forsegling på sikkerhetsventiler

Funksjonstest

 

Sjekk trykkregulator, sikkerhetsventil, controller, testmanometer. Systemet trykksettes og skal holde et stabilt trykk på 5 bar i minst 5 minutter.

5-årlig kontroll hos SG Safety

I tilleg til årlig visuell- og funksjonstest skal løfteputer hvert femte år testes av produsent eller tredjepart med godkjent opplæring. Denne testen skal innebære visuell sjekk, funksjonstest og trykktesting. Kontrollen må utføres av produsent eller godkjent tredjepart.

SG Safety har den nødvendige opplæringen og kompetansen til å ta 5-årlig kontroll av løfteputer. Etter visuell sjekk og funksjonstest, trykktester vi putene. Løfteputene trykkes til 1,3 ganger tillatt arbeidstrykk. For puter som brukes med 8 bar trykk, betyr det at putene testes med 10,4 bar. Eventuelle skader repareres dersom dette lar seg gjøre.

For mer informasjon om trykktesting av løfteputer, kontakt
Carl Sigve Olsen, Servicekoordinator  

Tlf 913 80 986
carl.sigve.olsen@sgsafety.no

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.