Nå kan bedriftskunder betale med EHF-faktura i nettbutikken.

Vi er ledende i Norge innen teknisk beskyttelse av mennesker og verdier.

Våre kjerneområder er gassdeteksjon, pusteluft og brannvern. Innenfor disse områdene er vi totalleverandør av produkter, opplæring og vedlikehold.

Arbeidsrelatert kreft - disse stoffene bekymrer oss mest

I anledning verdens kreftdag 4. februar benytter vi i SG Safety anledningen til å sette søkelys på arbeidsrelatert kreft og noen av arbeidsmiljøutfordringene som er tettest knyttet til arbeidsrelatert kreft både historisk og i dag.

Kampanjeprodukter

Populære kategorier

Råd og nyheter om måling og deteksjon av og arbeid med gass.

Alt om forebygging, varsling og sikring mot brann.

Valg og vedlikehold av åndedrettsytstyr og mer.

Smittevern og mer for å sikre en trygg arbeidshverdag.

Aktuelle nyheter

SG Safety har signert rammeavtale med operatørselskap

Rammeavtalen omfatter service og vedlikehold av brannslokkemateriell, pusteluftsutstyr og gassmåleinstrumenter. Avtalen har en varighet på inntil 9 år.

Hva er VOC og hvorfor er det farlig?

VOC er en samlebetegnelse på gasser som kan være helseskadelige på kort sikt eller over tid. Hvis du skal jobbe i områder hvor det kan være VOC-gasser er det derfor viktig å ta forholdsregler.

Giftig H2S-gass

H2S er er av de giftigste og mest fryktede gassene i mange næringer. På denne siden har vi samlet viktig informasjon om H2S og en rekke linker til sider som kan hjelpe deg.

Nyheter etter tema

Gass

Råd og nyheter om måling og deteksjon av og arbeid med gass.

Brann

Alt om forebygging, varsling og sikring mot brann.

Pust

Valg og vedlikehold av åndedrettsytstyr og mer.

Yrkeshygiene

Smittevern og mer for å sikre en trygg arbeidshverdag.

Vi har et stort utvalg av opplærings­videoer

Temasider

Verneutstyr for asbest

Asbest er et kreftfremkallende stoff som frem til 1985 ble mye brukt i byggematerialer. Ettersom asbest er svært helseskadelig, er det strenge krav til hvordan arbeid med asbest skal utføres. På denne siden gir vi deg en guide til verneutstyr og regelverk for asbestarbeid.

VOC - Hva er VOC og hvorfor er det farlig?

VOC er en samlebetegnelse på gasser som kan være helseskadelige på kort sikt eller over tid. Hvis du skal jobbe i områder hvor det kan være VOC-gasser er det derfor viktig å ta forholdsregler for å sikre at du ikke får varige helseskader.

Verneutstyr for feiing og brann

Feiere og brannfolk har betydelig økt risiko for kreft og luftveislidelser. Riktig bruk av åndedrettsvern er nøkkelen for å beskytte mot sot, bek og kjemikalier.

Service og tjenester

Trykkprøving av gassflasker

SG Safety er sertifisert kontrollør av gassflasker i sømløst stål, kompositt og aluminium. Vi trykkprøver både gassflasker og pressluftflasker enten de er stasjonære eller transportable..

Serviceverksted for vifteassistert åndedrettsvern

SG Safety utfører service og årlig kontroll av alle typer vifteassistert åndedrettsvern. Velger du å ta årlig service hos oss, gir vi ett års servicegaranti på vifteenheten.

Årlig kontroll av brannslokkemateriell

Serviceteknikere fra Vestteknikk innehar grønt kompetansebevis for vedlikehold av håndslukkere. Vi utfører kontroll og funksjonstester offshore og på land.

Kommende kurs

ondemand_video

Webinar

16.02.2023
Webinar
school

Kurs

13.03.2023
SG Safety
school

Kurs

Gassmåling/ arbeid i lukket rom

Instruktør: Zano Beck

27.04.2023
SG Safety

Trygghet i farlige omgivelser

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.