Nyheter


Kvarts og respirabelt, krystallinsk silika

Kvarts og respirabelt, krystallinsk silika

Kvarts og respirabelt krystallinsk silika finnes naturlig i stein, grus, sand og betong.  Kvarts-støv som pustes ned i lungene er kan gi alvorlige lungesykdommer som silikose, kols og kreft. Det er derfor viktig å være klar over farene de kan utgjøre for arbeidere og hvorfor beskyttelse er avgjørende.

Slik får du kontroll i verneutstyret

Har bedriften et felles lager av verneutstyr og tilbehør? Eller har alle ansatte ansvar for sitt personlige utstyr? Uansett løsning trengs det fra tid til annen en skikkelig gjennomgang for å sikre at utstyret er i god stand og gir riktig beskyttelse i forhold til arbeidet som skal utføres. Under finner du våre tips til å gjennomføre en komplett opprydding i vernetustyret.

Guide til fast anlegg for gassmåling

Et fast gassdeteksjonsanlegg er god løsning i tilfeller hvor du har en kjent fare for gass i ett bestemt område. Et fast anlegg overvåker området 24/7 og varsler dersom farlig gasss kulle oppstå. Alarmen kan utløser lokalt og/eller varsle videre til kontrollrom, mobiltelefon eller andre enheter.

Røykvarslerens dag

Stearinlys, peiskos og varme fra ovner er velkomne lyspunkter i de mørke vintermånedene. Lun innetemperatur er herlig når rimfrosten griper om vinduet. Dessverre er vinteren høysesong for boligbrann, mye grunnet økt bruk av varme- og lyskilder, som gir økt brannrisiko.

Guide til gassmåling

Diisocyanater finnes i mange produkter, som lakk, lim og fugemasse, og kan gi alvorlige helseskader selv ved små mengder. I august 2023 fikk vi nye krav til opplæring for alle som skal arbeide med diisocyanater. Hovedprinsippet er at diisocyanater aldri skal komme i kontakt med kroppen, verken via innånding, svelging eller hud. 
 

En gassmåler varsler om farlig gass i områder hvor det ikke er trygt for mennesker å oppholde seg. På denne siden guider vi deg gjennom viktige punkter du bør ta stilling til for å sikre at du velger riktig type gassvarsler til ditt bruk.

Luftkompressor for dykking

Med Hookah dykkekompressor kan du utføre rens og enkle reparasjoner på båt og brygge. Private båteiere, båtforeninger og marinaer bruker Hookah istedenfor å ha båten på slipp. Med 17 meters pusteluftslange får du stor bevegelsesfrihet under vann, uten tyngden og jobben med fullt dykkerutstyr.

Verneutstyr for diisocyanater

Diisocyanater finnes i mange produkter, som lakk, lim og fugemasse, og kan gi alvorlige helseskader selv ved små mengder. I august 2023 fikk vi nye krav til opplæring for alle som skal arbeide med diisocyanater. Hovedprinsippet er at diisocyanater aldri skal komme i kontakt med kroppen, verken via innånding, svelging eller hud. 
 

Filteroversikt

Her får du en innføring i filtre til gassmasker og støvmasker. Vi går gjennom gassfiltre og partikkelfiltre, hva bokstavene og fargene på filteret betyr, og ser på beskyttelse og begrensninger ved bruk av filtermasker. Her finner du også leverandørenes egne filterguider, og nyttige lenker om åndedrettsvern.

Slik reagerer kroppen på oksygenmangel

Livsviktig i normale konsentrasjoner, brannfarlig ved høye konsentrasjoner og dødelig ved for lave konsentrasjoner. Oksygen er en livsviktig og lunefull gass som vi er helt avhengige av hver gang vi trekker pusten. 20,9% av atmosfæren består av oksygenet vi puster.

Kvikksølv

Kvikksølv er en av våre mest skadelige miljøgifter. Fordi stoffet er så giftig, brukes kvikksølv i mindre grad enn tidligere. I petroleumsbransjen er det ikke uvanlig at det er kvikksølv i oljestrømmen, og at det legger seg som avleiringer inne i rør, eller trenger inn i stål. Arbeid på kvikksølvforurenset utstyr krever omfattende vernetiltak. På denne siden får du en kort introduksjon.

Kvinner og åndedrettsvern - La oss snakke om størrelse

Visste du at nesten 80 % av alle solgte halvmasker selges i størrelse M/L? Mange vet ikke at åndedrettsvern finnes i ulike størrelser. Svært mange arbeidere mangler forhold til størrelser, og til viktigheten av å finne et åndedrettsvern som passer deres ansikt.

Støv og verneutstyr i hønsehus

Kyllingbonde Elsa Haukelid ble syk av miljøet i hønsehuset. Med riktig verneutstyr har hun fått en ny arbeidshverdag.

Støvmåler XD1+

Med den helt nye støvmåleren fra Trolex vet du enkelt om og når det er på tide å bruke åndedrettsvern. Personlig alarm sikrer varsel når støvmengden i omgivelsene når helseskadelige nivåer. Alarmnivåene er konfigurerbare, og selvtestfunksjon gjør det enkelt å sjekke instrumentets funksjon. XD1+ er et rimelig og viktig verktøy for å unngå helsefarlig eksponering mot støv i mange bransjer.

3 typer åndedrettsvern

Skal du i gang med arbeid i forurensede og helseskadelige omgivelser bør du tenke gjennom hvilket åndedrettsvern som er riktig for deg i din situasjon. Her tar vi for oss 3 ulike typer åndedrettsvern, og viser ulike hensyn, bruksområder og begrensninger rundt filtre, masker og utstyr.

LEL og brennbare gasser

I mange situasjoner hvor det foretas gassmålinger er atmosfæren ukjent på forhånd. Da er det viktig å måle for brennbar gass, som kan skape spesielt farlige situasjoner. Vi bruker ofte uttrykket "å måle LEL", når vi egentlig måler for brennbare gasser. Man har gjerne 4-5 sensorer i en gassmåler, hvorav en av disse er LEL-sensor. Under gir vi en innføring i LEL og brennbare gasser.

Karbonmonoksid: Farer og forholdsregler

Karbonmonoksid - ofte kalt "kullos", er blant de vanligste giftige gassene, både i arbeidslivet og i hjemmet. SG Safety har jobbet for å beskytte mennesker mot farlig gass siden 1984, og i denne artikkelen har vi samlet viktige ting å vite i møte med denne usynlige, lukt- og smaksfrie gassen.

Vi utvider vårt hovedkontor på Forus

Vi har vokst ut av lokalene våre på Røynebergsletta og starter nå byggingen av to nye etasjer. Vi opprettholder normal drift gjennom hele byggeperioden, og har gjort en rekke tilpasninger for å kunne hjelpe deg som kunde på best mulig måte. 

Ammoniakk - bruksområder og farer

Hvert år skjer flere ulykker knyttet til ammoniakk. Vi har sett nærmere på bruksområder, egenskaper og farer rundt ammoniakk.

Fluktmaske for tunnelbrann

De siste årene har vi sett en kraftig økning i antall tunnelbranner. Flere og flere bedrifter og privatpersoner velger nå å gå til innkjøp av fluktmasker.

Sjekkliste for entring av lukket rom

Ved entring av lukkede rom, er det en rekke faremomenter som må sjekkes før arbeidet kan utføres sikkert. Skikkelig opplæring og gode prosedyrer er helt nødvendig. Vi gir deg en liten introduksjon, eller kanskje en oppfriskning for deg som arbeider med å utstede entringstillatelser for arbeid i lukket rom. 
 

Arbeid i tank: Dette bør du tenke på

De siste årene har det vært flere ulykker under arbeid i og ved tanker. I september og oktober gjennomfører arbeidstilsynet en tilsynsaksjon med arbeid i tanker. Har din bedrift riktig kunnskap, prosedyrer og utstyr til å utføre arbeidet på en trygg og sikker måte? Les våre råd.

Gassvarsling i batterirom

Batterier brukes i økende grad som energikilde i maritime og offshore installasjoner samt UPS. Risikobildet knyttet til batterier som energikilde, er annerledes enn for andre drivstoff, og må hensyntas med spesielle tiltak. Tidlig varsling av batterifeil med Li-ion Tamer er ett av disse tiltakene som vi skal se nærmere på i denne artikkelen.

Hvordan velge riktig brannslukker?

Med et utall av tilbydere og produkter kan det være vanskelig å vite hvilken brannslukker du bør velge til din husstand eller arbeidsplass.

Verneutstyr for feiing og brann

Feiere og brannfolk har betydelig økt risiko for kreft og luftveislidelser. Riktig bruk av åndedrettsvern er nøkkelen for å beskytte mot sot, bek og kjemikalier. 

Hvordan reagerer kroppen på asbest

Fra mirakelmiddel til versting. Vi gir deg et lite innblikk i asbestens historie og hvordan asbesteksponering påvirker kroppen.

H2S giftig gass

H2S er er av de giftigste og mest fryktede gassene i mange næringer. På denne siden har vi samlet viktig informasjon om H2S og en rekke linker til sider som kan hjelpe deg.

Dieseleksos

Fra 21. februar gjelder ny grenseverdi for dieseleksos. Les mer om farene ved dieseleksos og hvordan vi kan foreta målinger for helseskadelig eksponering og risikostyring.

Sveising og verneutstyr

Sveising innebærer en del farer knyttet til sveiselys, sveisegass og oksygennivå. I denne artikkelen gir vi deg et lite overblikk over farene, og hvordan du velger riktig verneutstyr til jobben. 

Hva er VOC og hvorfor er det farlig?

VOC er en samlebetegnelse på gasser som kan være helseskadelige på kort sikt eller over tid. Hvis du skal jobbe i områder hvor det kan være VOC-gasser er det derfor viktig å ta forholdsregler for å sikre at du ikke får varige helseskader.

Gassmåler og gassvarsler i ett

Gasmåler og gassvarsler i ett - gir bedre sikkerhet med måling på avstand før og under entring.
Med en enkelt knapp omgjør du 4-gassvarsleren til en fullverdig gassmåler. 

Helt ny halvmaske med talemembran fra STS

Helt ny halvmaske gir økt trygghet med bedre kommunikasjon.
Med innebygget talemembran blir det enklere enn noen gang å bli hørt når du snakker med masken på under arbeidet. Talemembranen forsterker og tydeliggjør stemmen, slik at viktige beskjeder blir oppfattet med en gang. 

Gassmasker - en guide

"Gassmaske" er en samlebetegnelse på ulike typer åndedrettsvern. Normalt deles disse inn i to hovedkategorier: filtermasker og luftforsynt åndedrettsvern. SG Safety leverer alle typer gassmasker og åndedrettsvern fra de enkleste filtermasker til fullt røykdykkersett.

Gass i hytter, båter og campingvogner

Ferien er rett rundt hjørnet og flere nordmenn en noen gang planlegger å feriere i campingvogn, bobil, båt eller hytte. Men har du husket å sjekke det viktigste? Hva med sikkerheten på hytta? Her er noen praktiske råd for deg som bruker gass på hytta eller i campingvogna.

Masketetthet - er det så viktig?

Bruker du åndedrettsvern i jobben? Har du testet om masken passer til ditt ansikt? Bruk av feil maske kan i verste fall bety at masken lekker og gir deg en falsk trygghet.

7 tips til en trygg og sikker sommer

En helnorsk sommer står for døren, og flere enn noen gang planlegger å tilbringe ferien i hytter, campingvogner, telt, bobil og båt. Vi i SG Safety ønsker å dele noen av våre sikkerhetstips for bruk av gass og brannvern.
 

Arbeid med asbest

Asbest er et kreftfremkallende stoff som frem til 1985 ble mye brukt i byggematerialer. Ettersom asbest er svært helseskadelig, er det strenge krav til hvordan arbeid med asbest skal utføres. På denne siden gir vi deg en guide til verneutstyr og regelverk for asbestarbeid.

Vestteknikk, Tenotec og SBS blir SG Safety

Fra januar 2022 finner du Vestteknikk, Tenotec og Stavanger Brannsikring her på vårt nye, felles nettsted SG Safety.

Guide til riktig valg av brannalarm

I SG Safety får vi inn flere spørsmål vedrørende brannalarmer. Et raskt søk på "brannalarm" gir sprikende forslag til kjøp av- og anbefalinger til teknologi, formål og pris, for å nevne noe. Noen varslere er "smarte", andre måler temperatur, men ikke røykutvikling. En varsler går på strøm, mens den neste på batterier.

Verneutstyr for radioaktivitet

Radioaktiv stråling utgjør en fare for helse og miljø. Strålingen kan være en konsekvens av radioaktivt avfall eller fra atomhendelser. Under gir vi noen råd om verneutstyr-beredskap, industriell bruk og sivil befolkning.

Slik imøtekommer du de nye kravene til Benzen med måleutstyr

Den nye grenseverdien for benzen på 0,2 ppm krever nøyaktig og fintfølende måleutstyr for å sikre at vi er innenfor forskriftskravene. CUB fra Ion Science er vår anbefalte måler for å imøtekomme de nye grenseverdiene for benzen.

Ozon - O3

Hvordan kan vi måle og beskytte oss mot ozongass? Vi gir deg en kort introduksjon om bruksområder, egenskaper og farer ved tilstedeværelse av ozon, og forteller litt om regelverk og verneutstyr for personlig beskyttelse.

H2S i olje- og gassbransjen

Hydrogensulfid er en av de store, kjemiske farene innen olje- og gassproduksjon. Hva vet du egentlig om denne lunefulle og giftige gassen? Er du godt nok beredt til å se faresignalene dersom du blir utsatt for H2S?

H2S eksponering

Råtne egg, gjødselgass, kloakkgass og killer-gas. H2S er svært giftig og går under mange navn. 
Den lunefulle og svært giftige gassen skaper stor frykt på oljeinstallasjoner, i tanker, kloakkanlegg og i landbruket. Vi har sett nærmere på fakta og myter rundt H2S

Økt trygghet med vifteassistert åndedrettsvern

I denne artikkelen forklarer vi hvorfor en vifteassistert maske vil gi bedre beskyttelse og mindre fare for lekkasje når du jobber med åndedrettsvern.

Valg av sveiseglass

Å velge riktig sveiseglass er avgjørende for å beskytte øynene dine og sikre god sikt under sveising. Her er 5 enkle, men viktige faktorer å vurdere når du skal velge sveiseglass til jobben:

Medisinske munnbind type IIR produsert i Norge

SG Safety produserer høykvalitets munnbind med fokus på bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon. Se bilder fra produksjonen her.

Jobb trygt i kummer og avløpsanlegg

I et lukket rom kan det oppstå farlige stoffer, eksplosjoner eller oksygenmangel. Hvert år blir mennesker i mange bransjer alvorlig skadet eller omkommer i lukket rom, i alt fra komplekse anlegg til enkle lagertanker.

Slik griller du trygt

Gradestokken har krøpet godt opp over 20-tallet, sola steiker, og til og med badetemperaturen begynner å bli komfortabel. De fleste har hentet en nedstøvet grill frem fra boden, og nyter hyggelige måltider utendørs. Dessverre er sommeren også høysesong for grillulykker. Enten du sverger til gass eller kull, finnes det enkle forhåndsregler du bør ta for å være på den sikre siden.

VOC-måling i høy luftfuktighet

Ion Sciences har utviklet ny teknologi som gir raskere, mer nøyaktig og mer pålitelig måling av VOC (Volatile Organic Compounds) selv i miljøer med høy og varierende luftfuktighet.

Hvordan velge riktig verneutstyr når vi blir eldre?

Arbeidsgivere har samme ansvar for helsen og sikkerheten til eldre arbeidstakere som de har for øvrige ansatte. Under får du et innblikk i hvilke endringer ved aldring som vil påvirke valg og tilpasning av verneutstyr.

Slik tester du gassmåleren før bruk

Funksjonstest av alle typer sikkerhetsutstyr er viktig for å sikre pålitelighet og driftssikkerhet. Følg de 10 stegene under for å teste din personlige gassvarsler før bruk.

Brannsikring av høyrisiko-objekter

I mange tilfeller er det både økonomiske og sikkerhetsmessige gevinster ved å velge denne løsningen, såkalt objektbeskyttelse, fremfor preaksepterte løsninger, som f.eks. sprinkleranlegg. Ofte er det en eller flere enkeltstående objekter som utgjør størst brannfare.

Gassmåling ved brygging og mineralvannproduksjon

I brygging og drikkevareindustrien, brukes og genereres gasser i en rekke prosesser. Vi gir den en kortfattet innføring i farer knyttet til gasser og oksygenmangel, og måter å overvåke konsentrasjonene på.

Slik vedlikeholder du gassmåleren

Bærbare gassmålere blir stadig enklere i bruk og mer vedlikeholdsfrie. Likevel er det noen enkle ting du må passe på for at måleren din skal vare lengst mulig.

Over 100 år med service-erfaring

Tilbakeblikk til 2017: Denne høsten feiret vi både 10, 20 og 30 års jubileum i vår serviceavdeling. Til sammen har våre 11 offshoreteknikere over 100 års erfaring. Betydelig lengre enn noen andre serviceavdelinger innen vårt felt.

Verdens første alt-i-ett-varsler

Dersom en gasslekkasje eller en ulykke inntreffer i dag, hvor rask responstid har du? Med G7 online  sikkerhetsovervåkning kan du respondere i løpet av sekunder.

Skan-Kontroll blir det offisielle alarmsenteret for G7 i Norge

G7 har fått eget, landsdekkende alarmsenter. Det betyr at små og mellomstore bedrifter kan få full beredskap med G7 uten å måtte ha vaktordning i egen organisasjon. Alarmsentralen er åpen 24/7 og dekker hele landet.

1 års driftsgaranti på vifteassistert åndedrettsvern

SG Safety er eneste sertifiserte serviceverksted som tilbyr 1 års driftsgaranti når vi tar årlig kontroll på vifteassistert åndedrettvern. Gjelder for vifter fra alle markedsledende produsenter.

Torodd på verksted-spa

Denne uken har Torodd vært inne for puss og pleie på vårt verksted-spa. Torodd er en av 16 mobile pusteluftkompressorer som vi har leid ut til et offshoreprosjekt.

Mage- og tarmplager for ansatte i vann- og avløpsetater

Opplever du diare og kvalme? Gjerne på kvelder, mandager eller rett etter ferie? Stoffer du utsettes for på jobben kan være årsaken.

Nytt regime for åndedrettsvern i Equinor

Equinor har laget et skjerpet kravet til bruk av åndedrettsvern, ARIS R-21938/R-108597 Krav til bruk av åndedrettsvern ved entring. Det betyr endringer i valg av type åndedrettsvern.

Mobil pusteluft til hook-up på Martin Linge

Hvordan sørger man for tilstrekkelig pusteluft når opptil 64 personer skal jobbe døgnet rundt med operasjoner som krever pusteluft til enhver tid?

Arbeidstaker fikk hjerteinfarkt - G7 reddet livet

Arbeidstakerens G7 ga alarm til vaktssentralen da han fikk hjerteinfarkt. HMS -personell løp til stedet og reddet mannens liv samtidig som nødetatene ble tilkalt.

Rapport fra tetthetstesting av vifteassistert åndedrettsvern

Beskytter virkelig vifteassistert åndedrettsvern like godt uansett ansiktsform, størrelse og skjeggvekst? Slik gikk det da vi testet turbovifter på hipsterskjegg.

Har turbo blitt det glemte barnet med tanke på vedlikehold?

Vifteassistert åndedrettsvern, eller turbovifter, har hatt en kraftig økning i bruk de siste årene. Men blir enhetene godt nok tatt vare på?

 Manglende rutiner for vedlikehold av vifteassistert ånderettsvern, gir grunn til bekymring.

Brannbeskyttelse av parkeringsanlegg og elektrifiserte fartøy

Alvorlige ulykker som den siste tids branner i elektrisk ferge og parkeringsanlegg har satt fart på diskusjonen om brannsikkerhet i parkeringsanlegg samt egnede slukkemidler for litiumbatterier og elektrifiserte fartøy. I dag er vann det brukte slukkemiddelet for elbilbranner. Men det finnes et mer effektivt slukkemiddel på markedet.

Nyttige linker for deg som skal velge åndedrettsvern

Vi har samlet linker til nyttige oppslagsverk og ressurser for deg som skal ta valg om type åndedrettsvern. Når en skal velge type åndedrettsvern er det viktig at man følger arbeidstilsynets 4 trinn for riktig beskyttelse.

Banebrytende innen fast gassdeteksjon

International Gas Detectors har løst fast gassdeteksjon med smidighet og eleganse. To-leder-, polaritetsuavhengig kabling og adresserbare detektornoder gjør installering enklere og mer fleksibel enn noen gang tidligere.

Nødvendig utstyr for arbeid i tanker og trange rom

For å kunne utføre arbeid i tanker og trange rom på en trygg og sikker måte er riktig opplæring og utstyr to helt avgjørende faktorer. Her gir vi deg en kort gjennomgang av utstyret som må være på plass ved entringsarbeid.

Vestteknikk og Tenotec går sammen om produksjon av munnbind

Gjennom det nyopprettede selskapet SG Safety, startes nå nå produksjon av høykvalitets, norskproduserte og medisinsk godkjente munnbind.

ARA - Ny serie en-gassvarslere

Ion Science lanserer ARA, en helt ny serie en-gassvarslere. Singelgassvarslerne er pålitelige og svært prisgunstige, og fås for en rekke ulike gasser.

Alenearbeid

Omfanget av alenearbeid øker innenfor stadig flere yrker og bransjer. Tiltak som er nødvendige for å forebygge og redusere eventuell risiko skal iverksettes, sier lovverket.

Verneutstyr ved arbeid på kjøleanlegg

Ved arbeid på kjøleanlegg medfører eksponeringsrisiko for F-gasser, Ammoniakk og CO2. Slik velger du riktig utstyr for å kunne jobbe sikkert med riktig bruk av verneutstyr

Sikkerhet i batterirom med Li-ion Tamer deteksjon

Tidlig varsling av batterifeil med Li-ion Tamer deteksjonsanlegg for batterirom og UPS.

Nye krav til gassdeteksjon på OSV med returlast

Sjøfartsdirektoratet har kommet med nye krav til gassdeteksjon ombord på båter som frakter returlast fra offshore installasjoner.

Rundskrivet RSR 17, 2020 fra Sjøfartsdirektoratet beskriver de nye kravene som gjelder fra 1. januar 2021.

Verdens dag for forebygging av arbeidsulykker og sykdom

28. april er verdensdagen for sikkerhet og helse på jobb. Vi i SG Safety markerer dagen med å legge vekt på noe av det vi har lært av pandemien, og håper vi alle tar med oss videre.

Pusteluft for dykking

En ny dykkesesong står for tur. Vi gir deg en liten oppfriskning for å sikre at flasker, luftkvalitet og kompressor er i sikker forfatning før du hopper i vannet.

Vedlikeholdsfrie gassvarslere

Vedlikeholdsfrie gassvarslere kom for alvor på markedet for 2-3 år siden, og har siden den gang økt raskt i popularitet.

Kontinuerlig oppetid, null lading, ingen kalibrering og enklere gassvarslerhold, er hovedårsaken til at flere og flere av våre kunder velger vedlikeholdfrie gassvarslere.

IVAR fornyet rammeavtalen med SG Safety (tidl. Vestteknikk)

SG Safety (tidligere Vestteknikk AS) har inngått ny rammeavtale med IVAR IKS. Da ny rammeavtale skulle inngås, var kvalitet og service de viktigste evalueringskriteriene. Vi er stolte over å ha fått fornyet tillit hos IVAR IKS som har vært en stor og viktig kunde for SG Safety siden 1980-tallet.

Overvåkning av områder med gass med G7 EXO

G7 EXO er unik for overvåkning av områder som er utsatte for gassutslipp. Med 100 dagers batteritid og 4 pumpeinntak, kan du overvåke 4 målepunkter kontinuerlig i 100 dager.

Ekstern pumpe til gassvarsler MGC

Med ekstern pumpe gjør du enkelt din gassvarsler om til et fullstendig gassmålingsinstrument.

Nye grenseverdier for dieseleksos og benzen

Arbeidstilsynet vedtok 1.7.2021 nye grenseverdier for en rekke stoffer. Benzen har fått ny og strengere grenseverdi gjeldende fra 1.7.2021. Dieseleksos har fått grenseverdi for første gang, gjeldende fra 2023. Utfyllende informasjon om fastsettelsen av nye grenseverdier for disse og andre stoffer, finner du i Arbeidstilsynets grunnlagsdokumenter.

Slik hjalp vi Grønmo gjenvinningsstasjon med å måle avgassing av metan og H2S fra grunnen

Bygget på et gammelt avfallsdeponi - Grønmo gjenbruksstasjon opplevde avgassing fra grunnen fra H2S og metan. Slik hjalp vi dem med kontinuerlig gassmåling på området.

Bruk og vedlikehold av åndedrettsvern

Verneutstyr for smøring av ski

Prepping av ski med basecleaner, smelting av voks og børsting av såle gir høy eksponering mot damp, gasser og partikler. Her er rådene for riktig åndedrettsvern ved smøring av ski.

BW Icon og BW Flex

Hva skiller de to populære 4-gassmålerne fra Honeywell? Vi sammenligner instrumentene.

Plassering av personlig gassvarsler

Slik plasserer du din personlige gassvarsler riktig i pustesonen

Gassmålere: Slik skifter du filter selv

-Personlige varslere som GMIs PS200 er det superenkelt å skifte filter på, sier SG Safetys servicetekniker Joar Håmsø.

Stopp skitt i pusteluften din

Det er ikke mye du trenger å gjøre selv for å holde Scotts Flite luftslangesystem i topp stand.

På jobb med SAR

For fem-seks år siden klatret SAR-ansatte ned i båttankene uten noe beskyttelsesutstyr. Det er utenkelig i dag.

Nye HOCNF-krav til brannskum

Fra 1. januar 2014 er det ikke lenger tillatt å bruke brannskum som ikke har HOCNF-godkjenning offshore. Selskaper som benytter brannvannkjemikalier uten HOCNF (Harmonised Offshore Chemical Notification Format), må søke dispensasjon innen 31. januar.

Vi gir 1 års garanti på årlig service av turbovifter!

SG Safety gir 1 års garanti ved årlig kontroll av vifteassistert åndedrettsvern.

130.000 har fått kols av jobben

Tilfeller av lungesykdommen oppdages i nye yrkesgrupper av Arbeidstilsynet. Mer forskning og informasjon må til for å forebygge kols i arbeidslivet.

Besvimte i fjøsdøra av giftig gass

Han gjorde det samme som han har gjort i 30 år. Likevel var storfebonden Arne Møllerstuen bare meter fra å miste sønnen sin. 

Gassmåling og verneutstyr for havbruks- og oppdrettsnæringen

Fiskeri, havbruk, oppdrett og fiskeforedling har mange fellestrekk når det kommer til arbeidsmiljøutfordringer. Alenearbeid og drukning er kjente og mye omtalte farer. Mer om alenearbeid kan du lese i vår artikkel her.

H2S-gass i landbruket

H2S, også kalt gjødselgass, utgjør en stor fare for bønder. Vi gir deg informasjon om hvordan du sikrer deg mot denne svært giftige gassen.

Vi er godkjent for mobil trykktesting av gassflasker

Vi er godkjent som det første TPED internorgan i Norge under DNV for periodisk kontroll og trykktesting

Her finner du artikler og ressurser om våre kjerneområder gass, pust og brann.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.