Gassmasker - en guide


"Gassmaske" er en samlebetegnelse på ulike typer åndedrettsvern. Normalt deles disse inn i to hovedkategorier: filtermasker og luftforsynt åndedrettsvern. SG Safety leverer alle typer gassmasker og åndedrettsvern fra de enkleste filtermasker til fullt røykdykkersett.

Filtermasker

En filtermaske baserer seg på at luften du puster inn filtreres gjennom ett eller flere filtre som plasseres foran luftinntaket i masken. Noen filtere beskytter mot røyk, og andre beskytter mot ulike kjemikalier. Noen ganger kan det være nødvendig å sette flere filtre utenpå hverandre for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse. Kontakt oss gjerne for hjelp til å velge filtertype.

Gassmasker med filter benyttes ofte ved arbeidsoppgaver som: sveiseing, maling, arbeidsoppgaver hvor man kan bli utsatt for en eller flere kjente gasser, og også som beredskap/fluktmasker.

For å kunne benytte filtermasker er man altså helt nødt til å vite hvilke gasser/ kjemikalier man kan bli utsatt for, og velge filter utifra dette. NB! Filtermasker kan ikke produsere oksygen, og beskytter derfor ikke mot oksygenmangel. Det gir heller ikke fullgod beskyttelse mot hydrogensulfid (H2S).

 

 

Filtermasker finnes som halvmasker, helmasker og som hetter som trekkes over hodet. Noen masker har også motor og vifte som trekker inn luft fra området på ryggen. Dette er spesielt aktuelt om man skal utføre arbeid som produserer farlige gasser i pustesonen, for eksempel sveising.
Vår mest solgte filtermaske er fluktmasken ASE30BR, som beskytter mot brann og noen giftige gasser. Denne masken brukes ofte som beredskap i biler og nyttekjøretøy i tilfelle tunnelbrann, og som beredskap i lugarer.

Luftforsynt åndedrettsvern 

I tilfeller hvor man ikke vet hvilke gasser man kan bli utsatt for, gir luftforsynt åndedrettsern full beskyttelse. Brukeren puster da inn pressluft fra en pressluftflaske på ryggen (pressluftapparat), eller fra en pressluftslange som kobles til åndedrettsvernet, f.eks. via en FLITE.

Luften skal være godkjent etter norsk standard, og enkelte bransjer utfører også tetthetstesting av maskene for å være sikker på at luften inni masken ikke kommer i kontakt med atmosfæren utenfor.

Det finnes et bredt spekter av masker/ hodesett, og det er viktig å finne den typen og størrelsen som passer din ansiktsform best. Luftforsynt åndedrettsvern deles også inn i ulike kategorier, og er godkjent for ulik type bruk.

Et fluktapparat har som oftest en hette til å dra over hodet, og en mindre pressluftflaske. Elsa er en av verdens mestselgende fluktapparater. Litt mer avanserte apparater kan brukes til flukt/ innsats, slik som CenPaq. Apparatet har en liten pressluftflaske, men også mulighet for å koble til pressluftslange for å få lengre brukstid.

Innsatsapparater kan brukes når man skal utføre arbeid (type1) eller for å bekjempe brann (type 2).

Vedlikehold

For alle typer gassmasker og åndedrettsvern, er vedlikehold veldig viktig. Filmen om vår maskot Tommy Teknikk gir deg en morsom innføring i kontroll og fylling av pressluftflasker.

Også filtermasker må ha jevnlig service og vedlikehold. SG Safety er eneste godkjente, norske serviceverksted for Sundström. For mer informasjon om regelverk og riktig bruk av åndedrettsvern, anbefaler vi Arbeidstilsynets veiledning om Åndedrettsvern.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.