Guide til riktig valg av brannalarm


I SG Safety får vi inn flere spørsmål vedrørende brannalarmer. Et raskt søk på "brannalarm" gir sprikende forslag til kjøp av- og anbefalinger til teknologi, formål og pris, for å nevne noe. Noen varslere er "smarte", andre måler temperatur, men ikke røykutvikling. En varsler går på strøm, mens den neste på batterier.

Vurderinger

I denne artikkelen vil vi svare på spørsmålene ovenfor. Vi har gjennomgått anbefalingene fra forbrukerrådet, og andre kompetansesentre for brannvern. SG Safety er en servicebedrift, og vår prioritet er alltid å finne den beste løsningen for kunden. Vi opplever at det er vanskelig for kunden å finne god, oversiktlig informasjon om hvilke(n) røykvarslere som er best egnet til å dekke deres behov.

Vurderinger rundt funksjon, plassering og teknologi må gjøres, og kvalitet må veies opp mot budsjett. Vi har derfor utarbeidet en generell guide til riktig valg av røykvarsler / brannalarm.

Les også vår populære guide til valg av brannslukker.

Se nederst i artikkelen for en oppsummering av våre anbefalinger. 

Brannalarm

Røykvarsler, brannalarm, temperaturmåler og gassvarsler. «Brannalarm» er samlebetegnelsen for alle varslerne, hvis formål er å oppdage og varsle om brann i bolig eller på arbeidsplass.

De fleste dødsulykker forårsaket av brann skjer på natten. Brannalarm er det viktigste verktøyet man har for brannsikkerhet i hjemmet. Temperaturen i en stue kan gå fra 20 til 800 grader i løpet av tre-fire minutter. Konsekvensene av dette kan ikke undervurderes dersom røykvarsleren er defekt, eller hvis du ikke våkner av alarmen. Røykvarslere redder flere titalls liv i Norge hvert år, og millioner av kroner i verdier blir spart. Riktig brannsikring er kort sagt nødvendig, og i det følgende blir de viktigste områdene diskutert.

Optisk eller ionisk?

En røykvarsler detekterer forbrenningspartikler (røyk) i luften, og kan være optisk eller ionisk. En optisk varsler «ser» røyken via lysrefleksjonsprinsippet, og er mer sensitiv for store partikler enn en ionisk varsler. Optiske varslere reagerer på ulmebrann, brann i olje- og fett, kunststoff (PVC) og tekstiler, som ofte er blandet med støv. Optiske røykvarslere reagerer også på åpen flamme. Når røyk oppstår, brytes lysstrålen (registreringsmekanismen). Dette aktiverer sensoren i varsleren, og alarmen utløses.

Ioniske røykvarslere fungerer godt når varmeutviklingen går fort, med åpne flammer og stor oksygentilførsel. Teknologien baserer seg på et samspill mellom en radioaktiv kilde – og en gasskilde.

I Norge starter de fleste branner som ulmebrann, med kald og giftig røyk og treg varmeutvikling. Tidlig varsling av brann er kanskje den viktigste enkeltfaktoren for å unngå skade på mennesker og verdier. Gjentatte tester viser at optiske røykvarslere gir tidligere varsling om brannutvikling enn ioniske. Vi anbefaler derfor utelukkende bruk av brannalarmer med optisk kammer.

Alle våre røykvarslere bruker optisk teknologi.

Temperaturalarm og gassalarm

Et alternativ/ supplement til røykvarsler er temperaturmåler. En temperaturalarm registrerer verken røyk eller gass, men benytter termisk sensorteknologi for å detektere varmeutvikling. Dersom stor varmeøkning oppstår, utløses alarmen. I rom hvor en opplever at røykvarsleren går i feilalarm anbefaler vi temperaturalarm som alternativ til røykvarsler.

Røyk fra matlaging, fuktighet og større mengder støv kan alle utløse feilalarm, spesielt i ioniske varslere. Til kjøkken, vaskerom og kjellere kan temperaturalarm være et nyttig tilskudd for et brannsikkert hjem. Vi anbefaler også temperaturalarm til bruk over komfyr.

Et alternativ/ supplement til røykvarsler er temperaturmåler. En temperaturalarm registrerer verken røyk eller gass, men benytter termisk sensorteknologi for å detektere varmeutvikling. Dersom stor varmeøkning oppstår, utløses alarmen. I rom hvor en opplever at røykvarsleren går i feilalarm anbefaler vi temperaturalarm som alternativ til røykvarsler.

Røyk fra matlaging, fuktighet og større mengder støv kan alle utløse feilalarm, spesielt i ioniske varslere. Til kjøkken, vaskerom og kjellere kan temperaturalarm være et nyttig tilskudd for et brannsikkert hjem. Vi anbefaler også temperaturalarm til bruk over komfyr.

Seriekoblet eller enkeltstående?

De fleste norske hjem og fritidsboliger er innredet med enkeltstående røykvarslere. Dersom brann oppstår i gangen vil alarmen pipe, men røykvarsleren på soverommet vil ikke reagere før røyken har spredt seg hit. I mindre leiligheter vil lyden (>85dB) kunne være tydelig nok til å høres i alle rom. Dersom man bor i et hus, gjerne over flere plan, eller skal utruste en arbeidsplass med brannalarmer, er det nødvendigvis viktigere med "smarte" varslere. Om det brenner i et rom med lukket dør, tar det lang tid før en røykvarsler i naborommet detekterer røyken.

"Smarte" røykvarslere er seriekoblede, ofte med app-tilknytning - dersom en går i alarm, piper alle. Dette er langt sikrere i større boliger, enn å benytte separate detektorer. Sover du tungt, eller har nedsatt hørsel, er det ekstra viktig at røykvarslerne dine er seriekoblede slik at du og de du er glad i blir gjort oppmerksom på fare så tidlig som mulig.

"Smarte" røykvarslere er seriekoblede, ofte med app-tilknytning - dersom en går i alarm, piper alle. Dette er langt sikrere i større boliger, enn å benytte separate detektorer. Sover du tungt, eller har nedsatt hørsel, er det ekstra viktig at røykvarslerne dine er seriekoblede slik at du og de du er glad i blir gjort oppmerksom på fare så tidlig som mulig.

Hvor ofte må jeg bytte batteri?

Avhengig av modell kan røykvarslere tilkobles strømnettet eller benytte batterier. Tidligere var det vanlig å bruke 9V batterier eller AA batterier. Disse har gjerne varighet på ett eller to år. I lys av batterirevolusjonen de seneste årene er litiumbatterier også blitt vanligere i brannalarmer, og nå føres flere røykvarslere og temperaturalarmer med forseglede litiumbatterier med 10 års varighet.

Se produktdatablad tilhørende røykvarsler for informasjon om batteriet. Ikke alle brannalarmer har utskiftbare batterier.

Avhengig av modell kan røykvarslere tilkobles strømnettet eller benytte batterier. Tidligere var det vanlig å bruke 9V batterier eller AA batterier. Disse har gjerne varighet på ett eller to år. I lys av batterirevolusjonen de seneste årene er litiumbatterier også blitt vanligere i brannalarmer, og nå føres flere røykvarslere og temperaturalarmer med forseglede litiumbatterier med 10 års varighet.

Se produktdatablad tilhørende røykvarsler for informasjon om batteriet. Ikke alle brannalarmer har utskiftbare batterier.

Hvor mange alarmer trenger jeg - og hva med plassering?

I forskrift om brannforebygging fremgår det:

Eier av bolig og fritidsbolig skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom når dørene mellom rommene er lukket.

Her er det viktig å notere seg at det anbefales å ha en røykvarsler i hvert rom med lukkede dører. Det stilles krav til > 60 dB lydnivå der du oppholder deg. Alle våre brannalarmer gir > 85 dB, slik at kravet skal opprettholdes gjennom lukket dør. På kjøkken, vaskerom og teknisk rom anbefales som nevnt temperaturalarm for å unngå tendensen til feilalarm.

Byggteknisk forskrift TEK17 stiller tilleggskrav for boliger bygget etter juli 2011. Det stilles krav til minimum 1 stk sentralmontert 230V røykvarsler i hver etasje, med 85 dB/3m alarm. For eldre boliger er røykvarsler med batteri og trådløs kommunikasjon tilfredsstillende for godkjenning.

Det anbefales likevel på det sterkeste å ha batteridrevne eller 230V varslere i alle rom bortsett fra kjøkken og våtrom.

Praktiske eksempelanbefalinger for brannalarmer i bolig


Sjekkliste for korrekt plassering av røykvarslere

Monter røykvarsler i alle separate soverom, samt alle oppholdsrom i boligen.
I boliger over flere plan bør det monteres røykvarslere øverst i hver trappeoppgang.
I kjellere uten soverom bør røykvarsler monteres nederst i trappeoppgang.
I soverom hvor man sover med dørene lukket bør det alltid monteres røykvarsler inne i soverommet.
Monter røykvarslere i alle rom hvor det finnes mulige brannkilder.
Monter røykvarslere i hver ende av gangen dersom denne er lengre enn 9 meter.
Monter røykvarsleren midt i taket. Dersom dette ikke er mulig, monter på vegg min. 0,5m fra hjørne og min. 10-15 cm fra tak. Veggmontasje er frarådet.

Anbefaling for en-etasjers leilighet

Anbefaling for flere etasjers bolig


Videre bør ikke brannalarm plasseres på følgende steder i boligen

På kjøkken i nærhet av komfyr hvor røykpartikler fra matlaging kan gi falsk alarm.
I områder med høy fuktighet, som bad eller i nærhet av oppvask- eller vaskemaskin hvor vanndamp kan utløse falsk alarm.
I nærheten av vifter og ventilasjonskanaler hvor luftstrømmer kan hindre røyken i å nå frem til varsleren.
I nærheten av lyskilder og elektrisk utstyr som avgir elektromagnetisk felt.
I nærhet av peis eller ovn med åpen flamme.
Øverst i V-formede tak hvor luftlommer kan forårsake at røyken ikke når frem til varsleren.
I garasjer hvor eksos kan gi falsk alarm.
I støvete og forurensede områder hvor støv og skitt kan tette for sensor i detektoren.
I rom hvor temperaturen faller under -10C eller overstiger 40C, eller i rom med store temperatursvingninger.

Årsaker til - og løsninger på falsk alarm

Damp og fukt - Plasser røykvarsleren 2 meter fra baderom, vaskerom eller områder som forårsaker høy luftfuktighet.

Støv og smuss - Støvsug røykvarsleren med jevne mellomrom. Ikke plasser alarmen i et rom med spesielt mye støv eller skitt.

Trekk og luftstrøm - Unngå å plassere alarmen der hvor det er gjennomtrekk som sender støv inn i varsleren.

Vedlikehold

Det er du som eier av boligen som har ansvaret for anskaffelse og montering av røykvarslere. De fleste moderne røykvarslere er utstyrt med testfunksjon, som tester varslerens funksjon med ett enkelt tastetrykk. Flere produsenter anbefaler at testing utføres ukentlig, mens tryggogsikker.no anbefaler at man tester «minst en gang i måneden». Det anbefales også å teste jevnlig med røyk.

Ved manglende respons tross batteribytte må røykvarsleren skiftes ut. Nye røykvarslere har som regel innebygget funksjon for å formidle lavt batterinivå. Da vil varsleren pipe lavt med jevne mellomrom. Videre bør brannalarmen støvsuges eller på annen måte rengjøres for støv og skitt. Her varierer også anbefalingene fra månedlig til årlig. Pass på at du ikke dunker i elektronikken med støvsugeren, eller tilfører fukt som kan skade kretsene. Monteringsveiledning til din modell er oppført i produktets datablad.

En tommelfingerregel er at en 10 år gammel røykvarsler ofte har redusert sensitivitet og er moden for utskiftning.

Oppsummering

Vi anbefaler bruk av seriekoblede, optiske røykvarslere i alle rom bortsett fra kjøkken og våtrom. Der vil en temperaturalarm være nyttig for å unngå falsk alarm.

For å redusere risikoen for å glemme batteribytte er flerårige litiumbatterier å foretrekke. Plassering er utbrodert i detalj i det overnevnte. For boliger ført opp etter juli 2011 gjelder egne regler (TEK17).

Prisen henger ofte sammen med kvaliteten, men rimelige varslere kan dekke mange behov. Boligens størrelse og utforming har mye å si for hvordan man skal vektlegge de ulike hensyn før kjøp.

Til slutt minner vi om at å sørge for å ha funksjonelle brannalarmer der du oppholder deg - kan redde, og har reddet mange liv.

SG Safety - Teknisk beskyttelse av mennesker og verdier

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.