Brannvernleder - systematisk brannvern for eier og bruker


Kurs i systematisk brannforebyggende arbeid for byggeiere og brukere av bygg, herunder ansvarlige ledere for brannvernet, verneledere og annet HMS-personell i offentlige og private virksomheter.

Varighet

1 dag
09:00-15:00

Bedriftsinternt

Øvelsene arrangeres bedriftinternt.
Kontakt  kurs@sgsafety.no for booking.

Betingelser


Kursinnhold: 

  • Lover og forskrifter
  • Eier og brukers ansvar
  • Organisatoriske og tekniske brannsikringstiltak
  • Aktive og passive brannsikringstiltak
  • Innføring i slukkemidler
  • Brannteori
  • Tilsyn
  • Rømningsveier
  • Internkontroll, risikokartlegging og ansvar
  • Hvordan holde lærerike øvelser

Kurset bygger på følgende regelverk:
 

Forskrift om brannforebygging 

Påmelding

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.