Kalibrering og vedlikehold av gassvarslere


Kurset gir kompetanse til å vedlikeholde, drifte og kalibrere gassmålingsinstrumenter. Deltakerne skal også kunne foreta årlig service* på instrumentet. Kurset er produktspesifikt og gjelder de merker og modeller det er gitt oplæring i.

Varighet

1 dag
09:00-15:00

Pris

5.200,- per pers.

 

Bedriftsinternt

For bedriftsinternt kurs,
kontakt  kurs@sgsafety.no

Betingelser


Kursinnhold

 

 • Kunnskap om instrumentets oppbygning, virkemåte og ulike komponente
 • Opplæring i renhold av utstyr
 • Demontering/montering av instrumentet
 • Gjennomføring av filterbytte
 • Sensorbytte og kjennskap til ulike sensortyper
 • Gjennomføre bumptest og kalibrering
 • Bruk av automatiske kalibrerings- og teststasjoner
 • Nulljustering av sensorer
 • Kjennskap til vanlige brukerfeil og forgiftningskilder
 • Kunne utføre en fullstendig sjekkliste på instrumentet
 • Programvare for systemoppsett og kalibrering

 

Kurset er instrumentspesifikt. Opplysninger om hvilket instrument bedriften bruker, gis ved påmelding.

*I tilfeller hvor det foreligger bransjespesifikke eller bedriftsinterne krav, må en tredjepart stå ansvarlig for periodisk service på instrumenter (eks: shipping).

 

Vi gir opplæring i instrumenter fra følgende merker:
 

 GMI, BW by honeywell, GasClip Technologies, Ion Science.

Påmelding

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.