Arbeid med asbest


Asbest er et kreftfremkallende stoff som frem til 1985 ble mye brukt i byggematerialer. Ettersom asbest er svært helseskadelig, er det strenge krav til hvordan arbeid med asbest skal utføres. På denne siden gir vi deg en guide til verneutstyr og regelverk for asbestarbeid.


På grunn av sine tekniske egenskaper, ble asbest ansett som et vidundermiddel, og hadde nesten utenkelig mange bruksområder. Eternitt, isolasjon og linoleum er bare noen av materialene som inneholder asbest. Asbest finnes derfor i store mengder i bygg og installasjoner. Stoffet finnes i overraskende mange materialer og konstruksjoner. Ettersom asbest er svært helseskadelig, er det strenge krav til hvordan arbeid med asbest skal utføres.


Hvem kan utføre asbestarbeid?

Fjerning av asbest skal kun utføres av bedrifter som er godkjent av arbeidstilsynet til å utføre asbestsanering. Det finnes 369 norske selskaper som har denne godkjenningen per dags dato.

Du kan søke opp bedrifter som har tillatelse til å drive med asbestsanering via knappen under.
Bedrifter som har godkjenning for asbestsanering skal sende melding til arbeidstilsynet ved oppstart av hvert asbest-oppdrag.

Privatpersoner som selv sanerer asbest på egen eiendom, er unntatt fra regelverket. Arbeidstilsynet har laget en informasjonsside for privatpersoner som skal fjerne asbest.

Helsefare

Asbest gikk fra å være yndling til versting på 65 år. Fra stoffet kom på markedet i 1920 fikk det raskt uendelig mange bruksområder. Asbest ble til og med brukt som kunstsnø til juledekor (!). Men allerede 9 år etter lanseringen kom den første artikkelen som koblet lungesykdom til asbesteksponering. Asbestose, brysthinnekreft og lungekreft er noen av sykdommene som er sterkt knyttet til innånding av asbest. Fremdeles er asbest den vanligste yrkesmessige årsaken til lungekreft. Se også vår artikkel om opphavet og helsefarene knyttet til asbest under.

Grenseverdi

Ettersom asbest er svært helseskadelig, er grenseverdiene lave. Mens arbeidet med asbestsanering pågår skal konsentrasjonen av asbestfibre i pustesonen være under 0,1 fiber per cm3 i løpet av åtte timer. Når arbeidet er utført skal en etterkontroll utføres. Ved etterkontroll skal konsentrasjonen være under 0,01 fiber /cm3. Siden asbest er forbudt, skal det normalt sett ikke finnes asbest i luften utenom ved saneringsarbeid. Grenseverdien i normal inneluft er derfor 0,001 fiber /cm3.

Verneutstyr for asbestarbeid

 1. Asbest systempakke CleanAIR® komplett med helmaske
  Asbest systempakke CleanAIR® komplett med helmaske
  • Komplett pakke til asbestsanering
  • Åndedrettsvern med maske og viftemotor
  • Beskyttelsesfaktor (NBF) 2000
  kr 13 907,00 kr 17 383,75
 2. Helmaskesett boks front
  Helmaske maskesett, gassmaske/ sprøytemaske
  • Komplett maskepakke
  • Filter ABEK1, P3RC og P3R
  • Størrelser S, M og L
  Fra kr 1 832,00 kr 2 290,00
 3. FLITE åndedrettsvern sele med munnstykke, uten maske
  FLITE åndedrettsvern - bandolær med lungeautomat
  • Lett og hendig i trange rom
  • Ideell for asbestsanering
  • Kobles til maske og luftslange
  kr 3 885,00 kr 4 856,25
 4. Luftrenser DC Aircube 500
  Luftrenser DC Aircube 500
  • Renser luften for partikler og støv
  • Effektivt HEPA H13 filter
  • Kapasitet på 500 m3/h, 210 W
  kr 14 810,00 kr 18 512,50
 5. Vaskeposer oppløselige av gelatin 25 stk
  Vaskeposer oppløselige av gelatin 25 stk
  • Oppløses i varmt vann
  • Til forurensede arbeidsklær
  • Til infisert tøy
  kr 576,00 kr 720,00
 6. Støvsuger DC 1800 Dustcontrol
  Støvsuger DC 1800 Dustcontrol
  • Til verksted og arbeidsplass
  • Kapasitet på 190 m^3/ time
  • Egnet for fint støv, slipestøv med mer
  kr 16 601,00 kr 20 751,25
 7. Støvsuger DC 2900C Eco DustControl
  Støvsuger DC 2900C Eco DustControl
  • For trygg fjerning av bla. asbest
  • Autostart for håndverktøy
  • HEPA H13 filter
  kr 21 112,00 kr 26 390,00
 8. CleanAIR® ASBEST komplett uten maske
  CleanAIR® ASBEST komplett uten maske
  • Inkludert to batterier, filter, lader, slange, belte
  • CleanAir utstyrspakke til asbest
  • Maske kjøpes separat
  kr 9 895,00 kr 12 368,75

Verneklær

Arbeidstakere må bruke tettsluttende verneklær med hette i et støvavstøtende materiale og uten lommer. I praksis er det vanlig å bruke engangsdresser beregnet på asbestsanering. Disse har strikk i ermer og ben for å god tetning.

Er det risiko for glipe mellom drakt og hanske eller drakt og sko, må det i tillegg tapes rundt ermene og bena. Mansjetter er også et godt alternativ for å hindre glipe mellom dress og hansker. Arbeidstilsynet anbefaler hansker med lange ermer og i et slitesterkt materiale. Kast engangsdressene som asbestavfall etter hver arbeidsøkt, og bytt til ny dress før hver arbeidsøkt. Sko og hansker som ikke er av engangstype må vaskes før de bringes ut i ren sone.

Benytt sko med glatt overflate som er lette å rengjøre, - gummistøvler er godt egnet. Etter en arbeidsøkt og før man går inn i ren sone, må man bytte sko for ikke å spre asbeststøv.

Åndedrettsvern

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap om bruk av åndedrettsvern. Opplæringen skal inneholde formålet med åndedrettsvernet, riktig valg av type, åndedrettsvernets begrensninger og riktig bruk.


Arbeidsgiver bør også sørge for at det utføres tetthetstesting av åndedrettsvern for å sikre at masken passer den enkelte arbeidstaker, og ikke gir lekkasje. Arbeidstakere som skal jobbe med asbest bør også være glattbarberte for å sikre best mulig tetning. Vi i SG Safety kan hjelpe med både kurs i åndedrettsvern og tetthetstest av åndedrettsvern.


Åndedrettsvern ved utvendig asbestsanering

For utvendig asbestsanering skal det minimum benyttes halvmaske med P3 filter. Dersom arbeidet planlegges å vare mer enn en time skal det fra starten benyttes minimum vifteassistert halvmaske med P3 filter.


Åndedrettsvern ved innvendig asbestsanering

Ved innvendig sanering av hardsementplater kan det benyttes heldekkende maske med P3-filter dersom arbeidet varer mindre enn en time. Ved annen type innvendig asbestsaneringsarbeid, eller dersom arbeidet varer i mer enn en time, anbefales det å bruke motorassistert partikkelfiltrerende helmaske med P3-filter.


Se vårt webinar om asbest og sanering

Under er en kortversjon av vårt webinar om arbeid med asbest. Klikk på lenken under for å se webinaret i sin helhet.


Abestsanering

På arbeidstilsynet sine sider finner du regelverket som beskriver hvordan asbestsanering skal utføres. Arbeidet skal utføres i henhold til strenge krav gjennom flere steg:

 

Foreta risikovurdering og planlegging før arbeidet starter
Etablere instruks for asbestsanering
Melde oppdraget til arbeidstilsynet
Etablere renhetssoner
Besørge personlig verneutstyr og tetthetstesting av åndedrettsvern
Sanering av asbestmaterialet
Rengjøring av sonen
Etterkontroll
Avfallshåndtering

Etablering av sone

Ved innvendig sanering, skal det etableres sone der hvor arbeidet skal utføres. Her tettes alle innganger og åpninger med fuktsperre og tape. En vifte er nødvendig for å etablere et undertrykk på 10-14 Pa som skal holdes kontinuerlig mens arbeidet pågår. Viften bør ha en kapasitet på minst 10 x romvolumet inne i sonen. Undertrykket måles kontinuerlig under arbeidet med en undertrykksmåler.

Inn- og utgang av sonen skal skje gjennom en sluse med ren sone, vaskesone og skitten sone. Alt som tas ut av skitten sone må enten vaskes eller deponeres. Engangsdresser kastes. Annet tøy kan samles i gelantinposer som løses opp i vaskemaskin og leveres til godkjent vaskeri.

Støvsuger

Etter at asbesten er fjernet, skal sonen rengjøres. Første steg er grov- og finrengjøring med støvsuger godkjent for asbest.

Abestholdig avfall

Alt asbestholdig avfall skal pakkes i to lag med plast og merkes godt før det leveres til deponering. Til dette kan man benytte to lag med avfallssekker for asbest, eller fuktsperre og tape.

I vårt webinar lenger ned på siden gir vi flere gode tips til bruk av både støvsuger, undertrykksmåler, avfallssekker og annet utstyr.

Hva gjør jeg hvis jeg støter på asbest?

Hvis du skal pusse opp, bygge om eller rive eldre bygg, er det stor fare for at du støter på asbestholdige materialer. I mange tilfeller finner man asbest etter at arbeidet har startet, og det kan være fare for at personer allerede har blitt eksponert. I slike tilfeller skal du:

Stanse arbeidet og varsle andre på stedet. Videre tar du kontakt med verneombud, arbeidsgiver eller arbeidsleder. Herfra er det arbeidsgiver som har videre ansvar.
Kontakte byggherre.
Kartlegge hvem som er eksponert.
Kartlegge omfanget av asbestspredningen.

Arbeidsgiver kontakter en bedrift som er godkjent for asbestsanering til å kartlegge spredning og å utføre videre steg:

Rengjøre forurensede flater.
Gjøre kontrollmåling før videre arbeid.
Rengjøre på nytt om nødvendig.
Fjerne resterende asbest.
Gi informasjon til de som er berørt.

SG Safety - Teknisk beskyttelse av mennesker og verdier

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.