Åndedrett

Kvarts og respirabelt, krystallinsk silika

Kvarts og respirabelt, krystallinsk silika

Kvarts og respirabelt krystallinsk silika finnes naturlig i stein, grus, sand og betong.  Kvarts-støv som pustes ned i lungene er kan gi alvorlige lungesykdommer som silikose, kols og kreft. Det er derfor viktig å være klar over farene de kan utgjøre for arbeidere og hvorfor beskyttelse er avgjørende.

Slik får du kontroll i verneutstyret

Har bedriften et felles lager av verneutstyr og tilbehør? Eller har alle ansatte ansvar for sitt personlige utstyr? Uansett løsning trengs det fra tid til annen en skikkelig gjennomgang for å sikre at utstyret er i god stand og gir riktig beskyttelse i forhold til arbeidet som skal utføres. Under finner du våre tips til å gjennomføre en komplett opprydding i vernetustyret.

Sikker håndtering av ensilasje

Enten det er i havbruk, oppdrett, eller landbruk, er ensilasje en viktig prosess for å konservere råvarer. På denne siden gir vi deg tips for å sikre trygg håndtering av ensilasje. Beskyttelse mot giftige gasser og eksplosjonsrisiko er avgjørende for arbeideres sikkerhet. 

Luftkompressor for dykking

Med Hookah dykkekompressor kan du utføre rens og enkle reparasjoner på båt og brygge. Private båteiere, båtforeninger og marinaer bruker Hookah istedenfor å ha båten på slipp. Med 17 meters pusteluftslange får du stor bevegelsesfrihet under vann, uten tyngden og jobben med fullt dykkerutstyr.

Verneutstyr for diisocyanater

Diisocyanater finnes i mange produkter, som lakk, lim og fugemasse, og kan gi alvorlige helseskader selv ved små mengder. I august 2023 fikk vi nye krav til opplæring for alle som skal arbeide med diisocyanater. Hovedprinsippet er at diisocyanater aldri skal komme i kontakt med kroppen, verken via innånding, svelging eller hud. 
 

Filteroversikt

Her får du en innføring i filtre til gassmasker og støvmasker. Vi går gjennom gassfiltre og partikkelfiltre, hva bokstavene og fargene på filteret betyr, og ser på beskyttelse og begrensninger ved bruk av filtermasker. Her finner du også leverandørenes egne filterguider, og nyttige lenker om åndedrettsvern.

Kvinner og åndedrettsvern - La oss snakke om størrelse

Visste du at nesten 80 % av alle solgte halvmasker selges i størrelse M/L? Mange vet ikke at åndedrettsvern finnes i ulike størrelser. Svært mange arbeidere mangler forhold til størrelser, og til viktigheten av å finne et åndedrettsvern som passer deres ansikt.

Støv og verneutstyr i hønsehus

Kyllingbonde Elsa Haukelid ble syk av miljøet i hønsehuset. Med riktig verneutstyr har hun fått en ny arbeidshverdag.

Støvmåler XD1+

Med den helt nye støvmåleren fra Trolex vet du enkelt om og når det er på tide å bruke åndedrettsvern. Personlig alarm sikrer varsel når støvmengden i omgivelsene når helseskadelige nivåer. Alarmnivåene er konfigurerbare, og selvtestfunksjon gjør det enkelt å sjekke instrumentets funksjon. XD1+ er et rimelig og viktig verktøy for å unngå helsefarlig eksponering mot støv i mange bransjer.

3 typer åndedrettsvern

Skal du i gang med arbeid i forurensede og helseskadelige omgivelser bør du tenke gjennom hvilket åndedrettsvern som er riktig for deg i din situasjon. Her tar vi for oss 3 ulike typer åndedrettsvern, og viser ulike hensyn, bruksområder og begrensninger rundt filtre, masker og utstyr.

Karbonmonoksid: Farer og forholdsregler

Karbonmonoksid - ofte kalt "kullos", er blant de vanligste giftige gassene, både i arbeidslivet og i hjemmet. SG Safety har jobbet for å beskytte mennesker mot farlig gass siden 1984, og i denne artikkelen har vi samlet viktige ting å vite i møte med denne usynlige, lukt- og smaksfrie gassen.

Arbeid i tank: Dette bør du tenke på

De siste årene har det vært flere ulykker under arbeid i og ved tanker. I september og oktober gjennomfører arbeidstilsynet en tilsynsaksjon med arbeid i tanker. Har din bedrift riktig kunnskap, prosedyrer og utstyr til å utføre arbeidet på en trygg og sikker måte? Les våre råd.

Verneutstyr for feiing og brann

Feiere og brannfolk har betydelig økt risiko for kreft og luftveislidelser. Riktig bruk av åndedrettsvern er nøkkelen for å beskytte mot sot, bek og kjemikalier. 

Sveising og verneutstyr

Sveising innebærer en del farer knyttet til sveiselys, sveisegass og oksygennivå. I denne artikkelen gir vi deg et lite overblikk over farene, og hvordan du velger riktig verneutstyr til jobben. 

Helt ny halvmaske med talemembran fra STS

Helt ny halvmaske gir økt trygghet med bedre kommunikasjon.
Med innebygget talemembran blir det enklere enn noen gang å bli hørt når du snakker med masken på under arbeidet. Talemembranen forsterker og tydeliggjør stemmen, slik at viktige beskjeder blir oppfattet med en gang. 

Gassmasker - en guide

"Gassmaske" er en samlebetegnelse på ulike typer åndedrettsvern. Normalt deles disse inn i to hovedkategorier: filtermasker og luftforsynt åndedrettsvern. SG Safety leverer alle typer gassmasker og åndedrettsvern fra de enkleste filtermasker til fullt røykdykkersett.

Masketetthet - er det så viktig?

Bruker du åndedrettsvern i jobben? Har du testet om masken passer til ditt ansikt? Bruk av feil maske kan i verste fall bety at masken lekker og gir deg en falsk trygghet.

Arbeid med asbest

Asbest er et kreftfremkallende stoff som frem til 1985 ble mye brukt i byggematerialer. Ettersom asbest er svært helseskadelig, er det strenge krav til hvordan arbeid med asbest skal utføres. På denne siden gir vi deg en guide til verneutstyr og regelverk for asbestarbeid.

Verneutstyr for radioaktivitet

Radioaktiv stråling utgjør en fare for helse og miljø. Strålingen kan være en konsekvens av radioaktivt avfall eller fra atomhendelser. Under gir vi noen råd om verneutstyr-beredskap, industriell bruk og sivil befolkning.

Økt trygghet med vifteassistert åndedrettsvern

I denne artikkelen forklarer vi hvorfor en vifteassistert maske vil gi bedre beskyttelse og mindre fare for lekkasje når du jobber med åndedrettsvern.

Medisinske munnbind type IIR produsert i Norge

SG Safety produserer høykvalitets munnbind med fokus på bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon. Se bilder fra produksjonen her.

Jobb trygt i kummer og avløpsanlegg

I et lukket rom kan det oppstå farlige stoffer, eksplosjoner eller oksygenmangel. Hvert år blir mennesker i mange bransjer alvorlig skadet eller omkommer i lukket rom, i alt fra komplekse anlegg til enkle lagertanker.

Hvordan velge riktig verneutstyr når vi blir eldre?

Arbeidsgivere har samme ansvar for helsen og sikkerheten til eldre arbeidstakere som de har for øvrige ansatte. Under får du et innblikk i hvilke endringer ved aldring som vil påvirke valg og tilpasning av verneutstyr.

Over 100 år med service-erfaring

Tilbakeblikk til 2017: Denne høsten feiret vi både 10, 20 og 30 års jubileum i vår serviceavdeling. Til sammen har våre 11 offshoreteknikere over 100 års erfaring. Betydelig lengre enn noen andre serviceavdelinger innen vårt felt.

1 års driftsgaranti på vifteassistert åndedrettsvern

SG Safety er eneste sertifiserte serviceverksted som tilbyr 1 års driftsgaranti når vi tar årlig kontroll på vifteassistert åndedrettvern. Gjelder for vifter fra alle markedsledende produsenter.

Torodd på verksted-spa

Denne uken har Torodd vært inne for puss og pleie på vårt verksted-spa. Torodd er en av 16 mobile pusteluftkompressorer som vi har leid ut til et offshoreprosjekt.

Mage- og tarmplager for ansatte i vann- og avløpsetater

Opplever du diare og kvalme? Gjerne på kvelder, mandager eller rett etter ferie? Stoffer du utsettes for på jobben kan være årsaken.

Nytt regime for åndedrettsvern i Equinor

Equinor har laget et skjerpet kravet til bruk av åndedrettsvern, ARIS R-21938/R-108597 Krav til bruk av åndedrettsvern ved entring. Det betyr endringer i valg av type åndedrettsvern.

Mobil pusteluft til hook-up på Martin Linge

Hvordan sørger man for tilstrekkelig pusteluft når opptil 64 personer skal jobbe døgnet rundt med operasjoner som krever pusteluft til enhver tid?

Rapport fra tetthetstesting av vifteassistert åndedrettsvern

Beskytter virkelig vifteassistert åndedrettsvern like godt uansett ansiktsform, størrelse og skjeggvekst? Slik gikk det da vi testet turbovifter på hipsterskjegg.

Har turbo blitt det glemte barnet med tanke på vedlikehold?

Vifteassistert åndedrettsvern, eller turbovifter, har hatt en kraftig økning i bruk de siste årene. Men blir enhetene godt nok tatt vare på?

 Manglende rutiner for vedlikehold av vifteassistert ånderettsvern, gir grunn til bekymring.

Nyttige linker for deg som skal velge åndedrettsvern

Vi har samlet linker til nyttige oppslagsverk og ressurser for deg som skal ta valg om type åndedrettsvern. Når en skal velge type åndedrettsvern er det viktig at man følger arbeidstilsynets 4 trinn for riktig beskyttelse.

Nødvendig utstyr for arbeid i tanker og trange rom

For å kunne utføre arbeid i tanker og trange rom på en trygg og sikker måte er riktig opplæring og utstyr to helt avgjørende faktorer. Her gir vi deg en kort gjennomgang av utstyret som må være på plass ved entringsarbeid.

Vestteknikk og Tenotec går sammen om produksjon av munnbind

Gjennom det nyopprettede selskapet SG Safety, startes nå nå produksjon av høykvalitets, norskproduserte og medisinsk godkjente munnbind.

Verneutstyr ved arbeid på kjøleanlegg

Ved arbeid på kjøleanlegg medfører eksponeringsrisiko for F-gasser, Ammoniakk og CO2. Slik velger du riktig utstyr for å kunne jobbe sikkert med riktig bruk av verneutstyr

Pusteluft for dykking

En ny dykkesesong står for tur. Vi gir deg en liten oppfriskning for å sikre at flasker, luftkvalitet og kompressor er i sikker forfatning før du hopper i vannet.

Bruk og vedlikehold av åndedrettsvern

Verneutstyr for smøring av ski

Prepping av ski med basecleaner, smelting av voks og børsting av såle gir høy eksponering mot damp, gasser og partikler. Her er rådene for riktig åndedrettsvern ved smøring av ski.

Stopp skitt i pusteluften din

Det er ikke mye du trenger å gjøre selv for å holde Scotts Flite luftslangesystem i topp stand.

Vi gir 1 års garanti på årlig service av turbovifter!

SG Safety gir 1 års garanti ved årlig kontroll av vifteassistert åndedrettsvern.

130.000 har fått kols av jobben

Tilfeller av lungesykdommen oppdages i nye yrkesgrupper av Arbeidstilsynet. Mer forskning og informasjon må til for å forebygge kols i arbeidslivet.

Gassmåling og verneutstyr for havbruks- og oppdrettsnæringen

Fiskeri, havbruk, oppdrett og fiskeforedling har mange fellestrekk når det kommer til arbeidsmiljøutfordringer. Alenearbeid og drukning er kjente og mye omtalte farer. Mer om alenearbeid kan du lese i vår artikkel her.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.