Totalleverandør innen gass, pust og brann


SG Safety er ledende i Norge innen teknisk beskyttelse av mennesker og verdier. Våre kjerneområder er gassdeteksjon, pusteluft og brannvern. Innenfor disse områdene er vi totalleverandør av produkter, opplæring og vedlikehold. I 2021 samlet vi selskapene Vestteknikk, Tenotec og Stavanger Brannsikring i et felles konsern; SG Safety. Vårt hovedmål er å skape vekst gjennom kompetanse og trygghet for fremtiden.


Mer om SG Safety


Ledig stilling

Bli en del av SG Safety-laget! På denne siden legger vi ut ledige stillinger hos oss. Du kan også sende oss en åpen søknad.


HMSK i SG Safety

 

SG Safety sitt øverste mål er «Ingen åndedretts-, gassforgiftning eller brannskader på personell eller eiendeler hos våre kunder». Med et slikt mål sier det seg selv at vi må ha rett fokus.


Samfunnsansvar

SG Safety tar samfunnsansvar og ønsker å bidra til bærekraftig vekst og lønnsomhet for bedriften og samfunnet. Dette gjør vi ved å sikre gode arbeidsforhold for våre egne ansatte og gjennom våre leverandører. Herunder også sikre menneskerettigheter. Vi bidrar til miljøet gjennom vår miljøpolicy, og  resirkulerer og tilstreber å hindre utslipp til ytre miljø. Vi er miljøsertifiserte etter ISO 14001. Vi er bevisst vår forretningsmessige integritet ved å drive etter god forretningsskikk. Sist, men ikke minst gir vi også tilbake til lokalsamfunn og frivillige organisasjoner.


Personvern

 

SG Safety tar personvern på alvor. Under finner du link til vår personvernerklæring og våre kjøpsbetingelser.


Aktsomhetsvurdering

Den norske åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Norske selskaper skal gjøre sitt for å skape gode arbeidsforhold, samt å etterleve menneskerettigheter i leverandørkjeden. 

Til venstre finner du PDF av SG Safety's redegjørelse for aktsomhetsvurderingene våre.


Teknisk verneutstyr siden 1984

SG Safety har helt siden starten i 1984 jobbet for å verne liv og helse for mennesker som jobber i ekstreme miljøer. Med hovedkontor i Stavanger har olje og gass vært en av våre hovedbransjer, men vi leverer også mye til shipping, kommuner og landbasert industri. Vi lever av fornøyde kunder.

Vårt mål er derfor å vokse kontrollert slik at vi klarer å opprettholde den service og det kompetansenivået som våre kunder forventer. Vi er i dag 45 ansatte på vårt hovedkontor i Stavanger og regionansvarlige i Trøndelag og på Østlandet.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.