Slik jobber vi med bærekraft i SG Safety

Overskrift per tema - seksjon #2

<-- 1-2 kolonner på høyre/ venstre sider jevnt nedover siden -->


Forankret i visjon, verdier og strategi

 

Bærekraftsmålene er dypt forankret hos SG Safety. Vår visjon «Trygghet i farlige omgivelser» uttrykker vårt mål om å sikre anstendige arbeidsforhold og god helse for sluttbrukere av vårt utstyr og mottakere av våre tjenester.

Vi har valgt å fokusere spesielt på 4 av FNs bærekraftsmål, og knytter dette arbeidet tett til våre verdier dyktige, ydmyke, pålitelige og engasjerte.

 

Bærekraftsrapport 2021-2022

Vi har lagt bak oss to hektiske år med sammenslåing av bedrifter, bygging av nytt lager- og logistikksenter og store investeringer i grønn energi. 

I 2021 og 2022 har vi gjort store fremskritt på veien mot et mer bærekraftig selskap hvor vi for alvor har fått forankret miljø og bærekraft strategisk. 

Vi er ikke i mål. De kommende årene har vi mange prosjekter for drift, produktutvikling og  samfunnsengasjement som vil løfte oss videre inn i en grønn fremtid.

Les mer om vårt arbeid i bærekraftsrapporten:

Bærekraftsrapport 2021-2022

Tekst med skiftstørrelse 16. Kolonnen har padding 20 på alle sider (bortsett fra toppen (trengs ikke her pga overskrift som har automatisk padding) for at ikke tekst skal gå helt ut til kanten). 

Bakgrunnsfarge #fff8f5

Knappene må ha en lenke (URL) til hvor brukeren skal.

Lagt til border på bildet, 1px solid #ff6900

Primary (SYNLIG)
Secondary

Null-utslipsbygg

 

I januar 2022 sto vårt nye lager- og logistikksentar på Tau ferdig. Her har vi bygger ut solcelleanlegg på taket i to faser, noe som sikrer at bygget i dag produserer mer energi enn det forbruker. I 2023 bygger vi ut vårt hovedkontor på Forus med to nye etasjer. Også her planlegger vi å bygge ut solcelle anlegg som ett av tiltakene for å sikre et lavet mulig energiforbruk.

Nøkkeltall

 

PERSONSKADER

0

 

SYKEFRAVÆR

5,82 %

CO2-UTSLIPP PER ARBEIDSTIME

1,2 KG

 

OMSETNING

120 MILL.

 

ANSATTE

43

AVFALLS-SORTERINGSGRAD

76 %

 

PRODUSERT SOLENERGI

61931 KWT

 

ANSATTE

998

KVINNEANDEL

24 %

Miljøvennlige brannslukkemidler

En av våre viktigste miljøsaker for øyeblikket er å jobbe for bærekraft og mer miljøvennlige løsninger innenfor brannvern.

Dette gjør vi på flere måter. På produktsiden jobber vi med å fase ut miljøskadelige og fluorholdige brannslukkemidler til fordel for fluorfrie alternativer eller vannbaserte slukkemidler. 

På tjenestesiden tilbyr vi kunder å resertifisere brannslukkere i stedet for å skifte dem ut ved 10-års kontroll. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker informasjon om miljøvennlige alternativer innen brannvern.

 

Våre sertifiseringer

Dovre Sertifisering, ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet


Dovre Sertifisering ISO 14001:2015 Ledelsessystem for miljøstyring


American Bureau of Shipping, Recognized Service Supplier
- Fire Extinguishing Systems Inspection/Maintenance


American Bureau of Shipping, Recognized Service Supplier
- Self Contained Breathing Apparatus Maintenance


DNV Approval Of Service Suppliers
– Inspection and testing of centralised welding and cutting equipment,
in accordance with Class Programme DNVGL-CP-0484


DNV Approval Of Service Suppliers
– Inspection and maintenance of fire extinguishing equipment and systems.
- Inspection and maintenance of self-contained breathing apparatus.
In accordance with Class Programme DNVGL-CP-0484


DNV EXAutorisert verksted


DNV Periodic Inspection Quality Management Certificate
- Preassure receptacle (Chapter 6.2) TPED


Arbeidstilsynets godkjenning
- Kontrollør av pusteluft


Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell
- Kompetent virksomhet 

Spør meg om bærekraft

 

Mitt navn er Werner Pedersen og jeg har ansvar for Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet her hos SG Safety. 

Har du spørsmål om bærekraft og miljø, så ta gjerne kontakt med meg.

 

Werner Pedersen
werner.pedersen@sgsafety.no
+ 47 911 61 151
Chat med meg på teams

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.