Brann

Røykvarslerens dag

Røykvarslerens dag

Stearinlys, peiskos og varme fra ovner er velkomne lyspunkter i de mørke vintermånedene. Lun innetemperatur er herlig når rimfrosten griper om vinduet. Dessverre er vinteren høysesong for boligbrann, mye grunnet økt bruk av varme- og lyskilder, som gir økt brannrisiko.

Fluktmaske for tunnelbrann

De siste årene har vi sett en kraftig økning i antall tunnelbranner. Flere og flere bedrifter og privatpersoner velger nå å gå til innkjøp av fluktmasker.

Hvordan velge riktig brannslukker?

Med et utall av tilbydere og produkter kan det være vanskelig å vite hvilken brannslukker du bør velge til din husstand eller arbeidsplass.

Verneutstyr for feiing og brann

Feiere og brannfolk har betydelig økt risiko for kreft og luftveislidelser. Riktig bruk av åndedrettsvern er nøkkelen for å beskytte mot sot, bek og kjemikalier. 

Guide til riktig valg av brannalarm

I SG Safety får vi inn flere spørsmål vedrørende brannalarmer. Et raskt søk på "brannalarm" gir sprikende forslag til kjøp av- og anbefalinger til teknologi, formål og pris, for å nevne noe. Noen varslere er "smarte", andre måler temperatur, men ikke røykutvikling. En varsler går på strøm, mens den neste på batterier.

Brannsikring av høyrisiko-objekter

I mange tilfeller er det både økonomiske og sikkerhetsmessige gevinster ved å velge denne løsningen, såkalt objektbeskyttelse, fremfor preaksepterte løsninger, som f.eks. sprinkleranlegg. Ofte er det en eller flere enkeltstående objekter som utgjør størst brannfare.

Brannbeskyttelse av parkeringsanlegg og elektrifiserte fartøy

Alvorlige ulykker som den siste tids branner i elektrisk ferge og parkeringsanlegg har satt fart på diskusjonen om brannsikkerhet i parkeringsanlegg samt egnede slukkemidler for litiumbatterier og elektrifiserte fartøy. I dag er vann det brukte slukkemiddelet for elbilbranner. Men det finnes et mer effektivt slukkemiddel på markedet.

Sikkerhet i batterirom med Li-ion Tamer deteksjon

Tidlig varsling av batterifeil med Li-ion Tamer deteksjonsanlegg for batterirom og UPS.

Nye HOCNF-krav til brannskum

Fra 1. januar 2014 er det ikke lenger tillatt å bruke brannskum som ikke har HOCNF-godkjenning offshore. Selskaper som benytter brannvannkjemikalier uten HOCNF (Harmonised Offshore Chemical Notification Format), må søke dispensasjon innen 31. januar.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.