Trykkluft som pusteluft


På dette kurset lærer deltakerne om trykkluftsanleggets oppbygning og hvordan man kan sikre at trykkluft fra et lavtrykksanlegg eller en høyttrykkskompresser har pusteluftskvalitet.

Varighet

1 dag
09:00-15:00

Pris

5.200,- per pers.

 

Bedriftsinternt

For bedriftsinternt kurs,
kontakt  kurs@sgsafety.no

Betingelser


Kursinnhold

 

 • Kjenne til hvilke bestanddeler sikker pusteluft inneholder
 • Bruke åndedrettsvern på en trygg og sikker måte
 • Utføre daglig renhold/vedlikehold på hodesett og bæresele
 • Kjenne til kvalitetssikring av pusteluft, målemetoder og utstyr
 • Kjenne til hvilke flasker, seler og hodesett som brukes til pusteluft
 • Kjenne til farer og utfordringer ved arbeid i miljøer uten sikker pusteluft, og
 • vite hva han/hun selv kan gjøre for å ivareta egen sikkerhet.
 • Kurset inneholder oppgaver og praktiske øvelser
 • Høytrykksfylleanleggets tekniske oppbygning
 • Bestanddeler i sikker pusteluft
 • Hvordan fylle pressluftflasker på en sikker og forsvarlig måte
 • Servicerutiner for pressluftflasker
 • Sikkerhetsregler for drift og vedlikehold av fylleanlegg

 

Kurset bygger på følgende regelverk:
 

Forskrift 706, kap. 10 og standardene NS-EN-14593, En ISO 11623, EN 12245 NS-EN 14594 og EN 12021

Påmelding

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.