Grunnleggende brannvernkurs - teoridel


Kurset passer for alle ansatte og gir verdifull opplæring i grunnleggende brannvern som kan være livreddende både på jobb og privat. Kurset dekker kravene i forskrift om brannforebygging.

Varighet

2 timer
09:00-11:00

Bedriftsinternt

For bedriftsinternt kurs,
kontakt  kurs@sgsafety.no

Betingelser


Kursinnhold

 

  • Grunnleggende kunnskap om brannvern
  • Kjennskap til de ulike slukkemidlene og deres egenskaper
  • Hvordan velge riktig slukkemiddel
  • Egne muligheter og begrensninger ved branntilløp
  • Grunnleggende om forebygging av brann
  • Minimering av konsekvenser ved branntilløp

 

Kurset bygger på følgende regelverk:
 

Forskrift om brannforebygging Kapittel 3 § 12 a; Virksomheten skal iverksette rutiner som sikrer at personer med arbeidsplassi byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.

Påmelding

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.