Gassmålingkurs - 1 dag


Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

Varighet

1 dag
09:00-15:00

Pris

5.200,- per pers.

 

Bedriftsinternt

For bedriftsinternt kurs,
kontakt  kurs@sgsafety.no

Betingelser


Kursinnhold

 

  • Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
  • Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
  • Gassmålingsteori. Måling av brennbare gasser, oksygen og giftige gasser
  • Klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold av gassmålingsinstrumenter
  • Brann- og eksplosjonsteori, statisk elektrisitet
  • Grenseverdier for eksponering
  • Riktig bruk av luft forsynt åndedrettsvern og daglig rengjøring/vedlikehold
  • Oppgaver og praktiske øvelser

 

Kurset bygger på følgende regelverk:
 

Forskrift 703 Utførelse av arbeid
Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier

Påmelding

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.