Yrkeshygieniske tjenester


SG Safety utvider tjenestesortimentet, og tilbyr nå yrkeshygieniske tjenester med vekt på kjemisk eksponering, støy og støv-eksponering.

Vi har ansatt Wenche Beathe Svingen, som er sertifisert yrkeshygieniker med lang fartstid både fra petroleumsindustri, bergverk og aluminiumsproduksjon. I tillegg har hun erfaring fra Arbeidstilsynet, Sintef og bedriftshelsetjeneste. Vi har hatt kontakt med Wenche gjennom mange år hos flere av våre kunder. Vi kjenner henne som en svært kunnskapsrik, dyktig og engasjert yrkeshygieniker, og er veldig galde for å ha henne med på SG Safety-laget.

Yrkeshygiene

 

Ekspertiseområder:  

 

 • Kvarts og steinstøv
 • Tunnelarbeid, typiske arbeidsmiljøeksponeringer
 • Asbest
 • Petroleumsnæring
 • VOC
 • Benzen
 • Dieseleksos
 • Scale/ avleiringer
 • Aluminiumsproduksjon
 • Diisocyanater
 • Tetthetstesting av åndedrettsvern

Hva kan en yrkeshygieniker hjelpe med?

En yrkeshygieniker hjelper med å identifisere, evaluere og kontrollere arbeidsmiljøfaktorer som påvirker helsen til arbeidstakere.

 

 • Risikovurdering: Identifisere potensielle farer og risikofaktorer i arbeidsmiljøet, for eksempel kjemikalier, støv, støy, stråling, ergonomiske belastninger osv.
 • Målinger og overvåking: Utføre målinger av eksponering for farlige stoffer eller forhold, for eksempel luftkvalitetsmålinger, støvmålinger, støynivåmålinger osv.
 • Evaluering av helseeffekter: Vurdere hvordan eksponering for ulike arbeidsmiljøfaktorer kan påvirke arbeidstakernes helse på kort og lang sikt.
 • Rådgivning om kontrolltiltak: Gi råd om tiltak for å redusere eller eliminere eksponering for farer, for eksempel ved å foreslå tekniske løsninger, endringer i arbeidsprosesser, bruk av personlig verneutstyr osv.
 • Kurs og opplæring: Gi opplæring til arbeidsgivere og ansatte om hvordan man kan arbeide trygt i ulike miljøer, og hvordan man kan identifisere og håndtere farer på arbeidsplassen.
 • Regelverk: Hjelpe arbeidsgivere med å overholde gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer for arbeidsmiljø og helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Mer om Wenches bakgrunn som yrkeshygieniker:

 

Kvarts og tunnelarbeid: Wenche skrev sin diplomoppgave om analyse av kvarts i tunnel.  I regi av Sintef har hun jobbet med flere spennende prosjekter som – Kvarts, Asbest og Støv-analyse, arbeidsmiljøundersøkelser i tunnel og internasjonalt prosjekt om asbest i mineralproduksjon.

 

Petroleumsnæring: Wenche har lang fartstid som yrkeshygieniker med ansvar for Balder, Ringhorne og Jotun A. Utstrakt erfaring med målinger, kartlegging og tiltak rettet mot blant annet VOC, Benzen, Dieseleksos,

 

Asbest: Wenche har ang erfaring med asbest, både fra kartlegging av asbest på Ekofisk-tanken og riving av Frigg, samt prosjekt i regi av Sintef.

 

Scale: Jobbet på prosjekt om avleiringer og Scale i petroleimsbransjen i regi av NTNU

 

Aluminiumsproduksjon: Jobbet som yrkeshygienisk ansvarlig for Europa i Alcoa.

 

Masketetthetstesting: Satt i offshore Norges arbeidsgruppe som laget norsk veiledning for tetthetstesting av åndedrettsvern.

 

Diisocyanater: Utstrakt erfaring i identifissering og rådgivning, samt kurs i diisocyanater på alle 3 nivåer.

 

Drikkevann: Ansvarlig for drikkevannslab hvor det ble tatt analyse av drikkevann fra ExxonMobils installasjoner.

 

Bakgrunn: 

Sertifisert yrkeshygieniker siden 2011, Bioingeniør og Sivilingeniør i petroleumsgeologi

13 års erfaring som yrkeshygieniker hos ExxonMobil/Point Resources/Vår energi.

Har offshoresertifikat og kan ta oppdrag på installasjoner og rigger, samt for landbaserte kunder.

HMS/ Internkontrollrevisjon

Kartlegging av i hvilken grad virksomheten har et dokumentert internkontrollsystem i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, samt i hvilken grad dette systemet er iverksatt som en naturlig del av bedriftens virke. 

Vernerunde

Gjennomføring av SJA for bestemte arbeidsoperasjoner, kartlegging av eventuelle farer og foreslå tiltak for å redusere eller eliminere faremomenter, og oppsett av krav til bruk av verneutstyr og lignende.


Har du spørsmål om Yrkeshygiene - ta gjerne kontakt med oss

Wenche Beathe Svingen

Sertifisert yrkeshygieniker
Tlf: + 47 952 28 022
E-post: wenche.beathe.svingen@sgsafety.no

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.