Reparasjon og vedlikehold av høyttrykkskompressor 


 

 

SG Safety reparerer og foretar periodisk vedlikehold på høyttrykkskompressorer for pusteluft. Vi tar service på kompressorer for industriell bruk, og på mindre dykkekompressorer.


Vi er spesialister på høyttrykkskompressorer

En høyttrykkskompressor er et teknologisk avansert maskineri som krever nøyaktighet og aktsomhet når reparasjon og vedlikehold skal gjennomføres. Det er høyt trykk og små toleranser som skal betjenes. SG Safety har over 30 års erfaring med denne typen arbeid.


Kort om service av kompressor

I hovedsak er det tre ting man må huske på: Luftkvalitet, filter og olje.

Personer som skal fylle pressluftflasker skal i tillegg ha fått nødvendig opplæring ref. forskrift 706. SG Safety's kurs i fylling av pressluftflaskerog betjening av fylleanlegg gir denne opplæringen.

Luftkvalitet

For at luften fra kompressoren skal være trygg å puste inn, skal den tilfredsstille kravene i standarden "NS-EN 12021". Her står det at "Pusten fra fyllingsanlegget skal regelmessig kontrolleres med hensyn til CO, CO2, olje og vanninnhold av en person som har nødvendig kunnskap om dette". I praksis betyr dette i de fleste tilfeller at man tar luftanalyse en gang i året, ved årlig kontroll. Flere selskaper tar luftanalyse oftere, gjerne hvert halvår.

Når vi foretar luftanalyse, sjekker vi at luften tilfredsstiller følgende krav (NS-EN 12021 og forskrift 706)

Oksygen: Skal være innenfor +/- 0,5 % jf 21 %
Oljeinnhold: Skal ikke overskride 0,5 mg/m3
Karbondioksid: Skal ikke overskrive 500 ppm
Karbonmonoksid: Skal ikke overskride 10 ppm
Luftfuktigheten i fylleanlegg 25 mg/m3 for alt over 70 bar, 35 mg/m3 for flaskebank
Lukt og smak: Skal ikke være tilstede

Filter

Hvor ofte filter må skiftes, bestemmes av kompressorprodusentens anbefalinger. For de fleste mindre kompressorer (Bauer som benytter P21 filter og tilsvarende Nardi) skal filteret normalt skiftes etter 15-20 timers drift. Varigheten på filteret varierer sterkt, og bestemmes av lufttemperatur. Stiger temperatur, går varigheten ned.

Som et eksempel kan en nevne at dersom et filter har 15-17 timers varighet ved 20C, vil varigheten være rundt 5 timer ved 40C. Mindre kompressorer har vanligvis ingen indikator på filtermetning. Den eneste måten å avdekke om filteret er mettet på, er å ta en luftanalyse. Det er derfor viktig å ha en loggbok ved kompressoren hvor en noterer ned start- og stopptid. På den måten har man kontroll på hvor mange driftstimer det er gått siden siste filterbytte.

På våre kurs gir vi også opplæring i å beregne filtervarighet med en såkalt filterkalkulator. Større kompressorer har større filter, og dermed også lengre tidsintervall mellom filterbyttene. På større kompressorer er det også vanlig med en indikator som viser filtermetning til enhver tid. Dersom filteret ikke byttes, blir det "mettet" og en vil oppleve olje, smak og lukt i pusteluften. Luften vil da ikke tilfredsstille kravene, og ikke være sikker pusteluft. Samtidig som en skifter filter, skiftes mindre deler som o-ringer og innsugfilter.

Olje

Kompressorens motorolje skal skiftes etter 50 timers drift fra kompressoren er ny. Videre skal oljen skiftes ved hver 1000/2000 timers drift, eller årlig, avhengig av driftsintervaller. Foruten luftanalyse, filter og oljeskift, må en også huske på at selve filterhuset skal skiftes hvert femtende år. Vedlikeholdsintervallene for kompressorer kan variere noe fra produsent til produsent og fra modell til modell, så sjekk alltid produsentens vedlikeholdsmanual.

For mer infromasjon og tilbud på service/vedlikehold av kompressor, kontakt oss på pust@sgsafety.no eller tlf 51 95 96 00.

Noen av våre kompressorer

 1. Nardi dykkekompressor med 17 meter lang pusteluftslange
  Dykkekompressor Hookah - 230V | 500W | 210 l/min
  • 210 l/min
  • 230V strømuttak
  • 500W
  kr 11 081,00 kr 13 851,25
 2. Nardi Pacific E-EG kompressor
  Nardi Pacific E-EG kompressor
  • Vår mest solgte høytrykkskompresor
  • Leverer pusteluft ihht NS-EN 12021
  • Kapasitet: 160-350 liter per minutt
  Be om pris
 3. Nardi Sany-Air kompressor
  Nardi Sany-Air kompressor
  • Desinfisering av alle typer overflater
  • Kommer til overalt. Ingen behov for å tørke over
  • Hendig og bærbar
  kr 4 118,00 kr 5 147,50
 4. SG Safety lavtrykkskompressor BA800E
  SG Safety lavtrykkskompressor BA800E
  • Lavtrykkskompressor
  • Leverer pusteluft ihht NS-EN 12021
  • Kapasitet: 840 liter per minutt
  Be om pris
© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.