Trykkluft som pusteluft


Kursinnhold - 1 dag

Kurset passer for personell som skal bruke trykkluft som pusteluft. Kurset anbefales også til personell som er ansvarlig for pusteluft og skal fylle pressluftflasker.

 

Kursinnhold:

 • Kjenne til hvilke bestanddeler sikker pusteluft inneholder
 • Bruke åndedrettsvern på en trygg og sikker måte
 • Utføre daglig renhold/vedlikehold på hodesett og bæresele
 • Kjenne til kvalitetssikring av pusteluft, målemetoder og utstyr
 • Kjenne til hvilke flasker, seler og hodesett som brukes til pusteluft
 • Kjenne til farer og utfordringer ved arbeid i miljøer uten sikker pusteluft, og vite hva han/hun selv kan gjøre for å ivareta egen sikkerhet.
 • Kurset inneholder oppgaver og praktiske øvelser
 • Høytrykksfylleanleggets tekniske oppbygning
 • Bestanddeler i sikker pusteluft
 • Hvordan fylle pressluftflasker på en sikker og forsvarlig måte
 • Servicerutiner for pressluftflasker
 • Sikkerhetsregler for drift og vedlikehold av fylleanlegg

Kurset bygger på følgende regelverk og standarder:

Forskrift 706, kap. 10 og standardene NS-EN-14593, En ISO 11623, EN 12245 NS-EN 14594 og EN 12021

 


Varighet 1 dag, 09:00-14:00

Hovedmål Etter kurset skal deltakerne ha god kunnskap om trykkluft som pusteluft, kjenne til pusteluftanleggets oppbygning og kunne fylle pressluftflasker og betjene fylleanlegg på en sikker måte.

Påmelding: Benytt nettpåmelding eller send mail til kurs@vestteknikk.no

Pris 4750,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.

Påmelding

Klikk på en av datoene under for å melde på deltakere til det aktuelle kurset.

Passer ikke datoene under, kan vi sette opp ny dato eller bedriftsinternt kurs. Kontakt kurs@vestteknikk.no.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.