Gassmåling for kommuner


Gassmåling for ansatte i vann- og avløp. Kurset gir kunnskap om farer som kan oppstå ved arbeid i kummer og pumpestasjoner, samt hvordan man kan jobbe trygt med riktig bruk av verneutstyr.

Varighet

1 dag
09:00-15:00

Pris

5.200,- per pers.

 

Bedriftsinternt

For bedriftsinternt kurs,
kontakt  kurs@sgsafety.no

Betingelser


Kursinnhold

 

 • Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
 • Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
 • Gassmålingsteori. Måling av brennbare gasser, oksygen og giftige gasser
 • Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsinstrument
 • Klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold av gassmålingsinstrumenter
 • Brann- og eksplosjonsteori, statisk elektrisitet
 • Isolering, rengjørings og gassfriingsteori
 • Grenseverdier for eksponering
 • Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring
 • Utstedelse av arbeidssertifikat
 • Riktig bruk av luft forsynt åndedrettsvern og daglig rengjøring/vedlikehold
 • Oppgaver og praktiske øvelser

 

Kurset bygger på følgende regelverk:

Forskrift 703 Utførelse av arbeid
Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier

Påmelding

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.