RVB - kurs i trykktesting av CO2-flasker


Kurset arrangeres på vegne av Rådet for kontroll og vedlikehold av brannslokkemateriell. Kurset gir opplæring i trykktesting refylling av CO2 brannslukkere. 

Varighet

2 dager
09:00-15:00

Pris

14.500,- per pers.

 

Bedriftsinternt

For bedriftsinternt kurs,
kontakt  kurs@sgsafety.no

Betingelser


Kursinnhold

 • Bakgrunn og viktighet av trykkprøving og fylling av CO2 
 • Typer CO2 sylindre og deres bruksområder 
 • Definisjoner
 • Ansvar og myndighet
 • Personlig verneutstyr (PPE) og dets betydning
 • Identifisering og håndtering av farer knyttet til CO2-beholdere 
 • Material 
 • Ventiler 
 • Inspeksjon av gassflasker før prøving 
 • Kassasjon
 • Kalibrering og forberedelse av trykkprøveutstyr 
 • Metoder for trykk prøving 
 • Volumetrisk ekspansjonstest med vannkappe 
 • Volumetrisk ekspansjonstest uten vannkappe 
 • Overvåking, registrering og tolkning av resultater 
 • Internasjonale standarder for trykkprøving av gassflasker 
 • Nasjonale forskrifter og lovkrav 
 • Sertifisering og dokumentasjon 
 • Praktiske øvelser 
 • Avsluttende evaluering og sertifisering 

 

Kurset bygger på følgende regelverk:
 

NS3910

NS-EN ISO 18119:2018

EN ISO 22434 

EN 629-1

EN ISO 15245-1

EN ISO 11116-1

Påmelding

Påmelding skjer på RVB sine nettsider: 

https://www.rvb.no/

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.