Pusteluft for HMS-rådgivere


Deltakerne lærer om trykkluftanlegg og krav til pusteluft med særlig fokus på rådgivende personell.

Varighet

1 dag
09:00-15:00

Pris

5.200,- per pers.

 

Bedriftsinternt

For bedriftsinternt kurs,
kontakt  kurs@sgsafety.no

Betingelser


Kursinnhold

 

 • Luftens bestanddeler
 • Sikker pusteluft
 • Administrative normer
 • Typer åndedrettsvern
 • Riktig åndedrettsvern og vernebekledning
 • Trykkluftsanleggets oppbygning
 • Krav til luftkvalitet
 • Oversikt over pustluftsystemet
 • Prøvetaking og analyse av pusteluft
 • Sjekklister for åndedrettsvern
 • Ulike typer flasker og merking av flasker

 

Kurset bygger på følgende regelverk:
 

Forskrift om utførelse av arbeid § 3-12 Krav om personlig verneutstyr ved arbeid med isocyanater

Forskrift om utførelse av arbeid § 25-13 Kontroll av pusteluften

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 5-5 Krav til pusteluft fra fyllingsanlegg

Samarbeid for sikkerhet 009N Pusteluft og åndedrettsvern

Påmelding

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.