SG Safety trykktester kjemikaliedrakter


Trykktesting av AlphaTec og Trellchem vernedresser

 

 

Kjemikaliedrakter beskytter personell i de mest ekstreme arbeidssituasjonene mot svært skadelig eksponering. Derfor er det også strenge krav til rengjøring og vedlikehold.

Ulikt andre typer verneutstyr, skal kjemikaliedrakter gjennomgå trykktesting etter hver gang draktene har vært i bruk i en skarp situasjon. SG Safety er godkjent serviceverksted for trykktesting.

Vi utfører trykktesting av kjemikaliedrakter i henhold til testmetode EN 464 som sikrer at draktene oppfyller en gasstetthet i henhold til EN 943.


Faste vedlikeholdsavtaler

Flere selskaper har fast avtale med oss som omfatter rengjøring, trykktesting og reparasjon mellom hver bruk. Utstyret inngår da i en rotasjonsløsning hvor det sendes inn til oss mellom hver mobilisering, hvor det vaskes, trykktestes og klargjøres for neste mobilisering. Vi starter alltid med en grundig vask hvor drakten rengjøres med svamp og egnet vaskemiddel.

Når drakten er ren og tørr, fortsetter vi med visuell inspeksjon. Her saumfarer vi draktens overflate både på innsiden og utsiden. Vi ser etter kutt og rifter, og i endringer i overflaten. Glidelås og O-ringer smøres. Dersom draktmodellen har innerhansker, bytter vi disse. Gummihanskene (ytterhanskene) skiftes dersom hanskene har vært i kontakt med kjemikalier.

Etter visuell sjekk starter vi trykktestingen, som gjøres på følgende måte:


  • Et spesiallaget blindlokk med manometer monteres foran ansiktsåpningen.
  • Alle overtrykksventiler, mansjetter og glidelås tettes.
  • Drakten blåses så opp til 17,5 millibar for å strekke drakten ut slik at når tetthetskontroll gjennomføres vil det ikke være bevegelse i drakten.
  • Selve tetthetskontrollen utføres ved at trykket senkes til 16,5 millibar og blir liggende i ro i 6 minutter.
  • Dersom trykket er over 13,5 millibar tilfredsstiller drakten krav om gasstetthet ihht. europeisk standard.
  • SG Safety utsteder da trykkprøvingssertifikat.
    Dersom trykket i drakten synker under 13,5 millibar, må skaden utbedres og trykktesten utføres på ny.
© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.