Kjøpsbetingelser


Vestteknikk.no ønsker til enhver tid å yte den beste service overfor sine kunder. Forbrukerkjøp via Vestteknikk.no sin nettbutikk er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, eller vedlegg i utsendte pakker.

KUNDESERVICE

Vi besvarer e-post så fort som mulig og senest innen 2 virkedager. Send e-post til post@vestteknikk.no eller ring oss på tlf. 51959600

PRISER OG BETALING

Prisene gjelder kun ved bestilling i nettbutikk. Priser er oppgitt i norske kroner eks. mva.
Bedriftskunder kredittsjekkes og får faktura tilsendt med 30 dagers betalingsfrist.
Privatpersoner betaler forhåndsfaktura. Varen sendes fra vårt lager så fort faktura er betalt.

LEVERING

Normal leveringstid på lagerførte varer fra oss er 3-5 dager - vi sender alltid varene så fort som mulig. vi ikke har varen på lager kan det ta opptil 3-4 uker å få varen tilsendt fra leverandør. Vi sender da varene ut samme dag som vi får dem inn døren. Dersom det skulle oppstå forsinkelser vil du få oppdatert informasjon tilsendt på e-post.
Dersom vi mot formodning ikke kan levere varen innen akseptabel tid for kunde kan kunden heve kjøpet uten ekstra kostnad. Kjøp tilbakebetales med kontooverføring.

SALG TIL UTLANDET

Salg utenfor fastlands-Norge forutsetter forskuddsbetaling. Fraktkostnader beregnes spesielt i hvert enkelt tilfelle.

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde hos Vestteknikk.no er ansvarlig for betaling av de ytelser Vestteknikk.no eller Vestteknikk.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Vestteknikk.no

UAVHENTEDE PAKKER

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 500,- for dekking av frakt begge veier og ordrebehandling.

FORBEHOLD OM FEIL

Selger tar forbehold mot skrivefeil, tekniske feil, prisendringer og utsolgte varer. Innholdet på nettsiden kan endres av selger uten forvarsel.

AVBESTILLING

Lagerførte varer kan avbestilles dersom de ikke er sendt fra vårt lager. Send oss en mail til ordre@vestteknikk.no.

RETUR

Angreretten for probrukere forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Bruk standard angreskjema i forsendelsen og returner sammen med varen. Kostnader ifbm. retur dekkes av kunde. Returnert vare skal være ubrukt i original emballasje. Krav om angrerett meldes på e-post til post@vestteknikk.no eller tlf. 51959600.
Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Dersom produktet er brukt eller verdien på annen måte forringet kan vi redusere refundert beløp tilsvarende verdiforringelsen.
Ved en eventuell tvist, følger vi forbrukerklageutvalgets retningslinjer og anbefalinger.

REKLAMASJON

Vestteknikk.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Vestteknikk.no iverksette tiltak for å rette på mangelen.
Krav om reklamasjon meldes på e-post til post@vestteknikk.no eller tlf. 51959600.

ALDERSGRENSE

Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år.

EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Vestteknikk.no er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Vestteknikk.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Vestteknikk.no sin kontroll, og som Vestteknikk.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.Vestteknikk.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Vestteknikk.no sin side.

PERSONOPPLYSNINGER

Vestteknikk.no oppbevarer ingen personnr. eller kortinfo. Siden opprettelsen av en brukerkonto hos oss regnes som et løpende avtaleforhold og en aktiv brukerkonto som et eksisterende kundeforhold, vil vi i samsvar med Markedsføringslovens §15, tredje ledd, markedsføre til, og kommunisere med, aktive brukere av vår tjeneste. Kunden har fullt innsyn i disse opplysninger på forespørsel og opplysningene slettes også umiddelbart om ønskelig. Se også vår personvernerklæring.

ENDRING I VILKÅRENE

Vestteknikk.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

FORCE MAJEUR

Er Vestteknikk.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Vestteknikk AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.