Aktsomhetsvurdering


Introduksjon

SG Safety er ledende i Norge innen teknisk beskyttelse av mennesker og verdier. Våre kjerneområder er gassdeteksjon, pusteluft og brannvern. Innenfor disse områdene er vi totalleverandør av produkter, opplæring og vedlikehold. Vårt hovedmål er å skape vekst gjennom kompetanse og trygghet for fremtiden. 

Sertifiseringer og krav

SG Safety er blant annet sertifisert etter ISO 14001 (Miljøledelse) og ISO 9001 (Kvalitetsledelse). Våre kunder er i alle bransjer, som fonybar energi, olje og gass, industri, kommuner, bygg og anlegg, forsvar og stat. Vi setter de samme krav til våre leverandører som vi gjør til oss selv, og for å ivareta miljø, bærekraft og menneskerettigheter - har vi retningslinjer og rutiner som gjennomsyrer alt vi gjør.

Den norske åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Norske selskaper skal gjøre sitt for å skape gode arbeidsforhold, samt å etterleve menneskerettigheter i leverandørkjeden. 

SG Safety gjør 4 hovedtiltak ifbm. aktsomhetsvurderingen - Nye leverandører, årlig gjennomgang, avdekke og rette opp, samt status. Les mer om dette i vedlegget til høyre.

Under finner du PDF av SG Safety's redegjørelse for aktsomhetsvurderingene våre.


Hei!

Jeg heter Werner Pedersen, og er ansvarlig for HMSK i SG Safety.

Har du spørsmål vedrørende gjeldende lovverk og regler - ikke nøl med å ta kontakt.

E-post: werner.pedersen@sgsafety.no

Tlf: + 47 911 61 151

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.