TROLEX - STØVMÅLING GJORT ENKELT

TROLEX XD1+

Innånding av farlig støv krever over en halv million menneskeliv globalt. Sykdommer i luftveiene rammer enda flere, og er blant de vanligste arbeidsrelaterte skadene vi ser. 

 

Med den helt nye støvmåleren fra Trolex vet du enkelt om og når det er på tide å bruke åndedrettsvern. Personlig alarm sikrer varsel når støvmengden i omgivelsene når helseskadelige nivåer. Alarmnivåene er konfigurerbare, og selvtestfunksjon gjør det enkelt å sjekke instrumentets funksjon. XD1+ er et rimelig og viktig verktøy for å unngå helsefarlig eksponering mot støv i mange bransjer.

STØVMÅLERE REDDER LIV

Steinindustri
Bygg og anlegg
Sliping og pussing
Sprengning og tunnelarbeider
Asbest og sanering
Andre bransjer hvor farlig støv forekommer

FULL OVERSIKT OVER STØVMÅLINGENE


BreatheLITE software Hurtig tilgang til historiske data, konfigurering og nedlasting
BreatheMOBILE app Sanntidsdata og alarminnstillinger med mer

Tilgjengelig

 

Last ned dokumentasjon her

Tema: Steinstøv

Kvarts og respirabelt krystallinsk silika finnes naturlig i stein, grus, sand og betong. Kvarts-støv som pustes ned i lungene kan gi alvorlige lungesykdommer som silikose, kols og kreft. Det er derfor viktig å være klar over farene støvet kan utgjøre for arbeidere, og hvorfor riktig beskyttelse er avgjørende.

 

 

Se også nyheten TROLEX Silika/ kvartsmåler

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.