Kontroll og sertifisering av sveiseanlegg

Vestteknikk er godkjent for å kontrollere og teste sentralanlegg for sveising og skjærebrennere ombord på skip i henhold til Forskrift om sveising, sveiseutstyr, varmt arbeid og oppbevaring av gassflasker på skip.

Sentralanlegg for sveising og skjærebrennere ombord på skip skal kontrolleres av kompetent person hvert 5. år. Vestteknikk er godkjent av DNV-GL for å utføre denne typen kontroll og utstede installasjonsbevis.

Krav til kontroll av sveiseanlegg

Alle sveiseanlegg med fast installerte rør for acetylen og oksygen regnes som sentralanlegg, og skal tilfredsstille kravene til kontroll i forskrift om sveising, sveiseutstyr, varmt arbeid og oppbevaring av gassflasker på skip.

Vestteknikk foretar 5-års kontroll

Etter endt installasjon eller reparasjon og ellers med 5 års mellomrom skal det foretas en gjennomblåsing og tetthetsprøving av alle rørledninger. Dette skal utføres av kvalifisert person. Når sentralanlegg er ferdig installert, prøvet og kontrollert av kvalifisert person skal det utstedes installasjonsbevis. Beviset har en gyldighet på maks 5 år, og må da fornyes med ny kontroll av kvalifisert person. Ref. forskriftens kap. III § 18.

Mellom disse 5-årlig kontrollene skal det hvert år utføres en tetthetskontroll av rørledninger. Årlig kontroller skal utføres av maskinsjefen eller annen person som han utnevner.

Godkjent av DNV-GL

Vestteknikk er godkjent av DNV-GL for å foreta 5.årlige kontroller av sentralanlegg og utstede installasjonsbevis. Se vedlagte sertifikat fra DNV-GL.

For tilbud og informasjon om kontroll av sveiseanlegg med oksygen og acetylen,
kontakt oss gjerne på pust@vestteknikk.no eller tlf. 51 95 96 00.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.