3 typer åndedrettsvern - bruk og begrensninger


 

Skal du i gang med arbeid i forurensede og helseskadelige omgivelser bør du tenke gjennom hvilket åndedrettsvern som er riktig for deg i din situasjon. Her tar vi for oss 3 ulike typer åndedrettsvern, og viser ulike hensyn, bruksområder og begrensninger rundt filtre, masker og utstyr.

Notat 1: 

- Det skal kun brukes 1 av hver heading (1 x H1, 1 x H2 osv.). Bruk vanlig, stor tekst for underoverskrifter.

- Bruk heller flere enn færre rader. Radene skal være 10/12 kolonnebredder, med 1 kolonne på hver side. Rader med bilde kan være hele bredden (full bleed).

- Kolonnene i bruk skal ha 20 i padding i alle retninger. 

- Lys oransje: #fff8f5

1 - Passiv filtermaske - den vanligste masken

 


En passiv filtermaske kalles noen ganger støvmaske, gassmaske eller bare filtermaske. Felles for denne masketypen er at du som bruker drar luft fra omgivelsene inn gjennom et filter på innpust, og dytter luften ut igjen på utpust.

Den enkleste varianten av filtermasken er munnbindet. Støvmasker til engangsbruk er et annet eksempel på en enkel og passiv filtermaske.

Til slutt har vi de gjenbrukbare gassmaskene/ støvmaskene. Disse har utskiftbare filtre som en bytter når filteret er mettet. Med riktig vedlikehold kan slike masker vare i mange år. Vi finner både halvmasker og helmasker i denne kategorien.

 

 

 

 

Egnede bruksområder

Pussing, sliping
Bygg og anlegg
Steinarbeider
Spraylakkering- og maling
Landbruk - hønsehus og grisefjøs

Våre anbefalinger for filtermasker


Skal du gjøre mindre jobber og ikke har behov for avansert åndedrettsvern, anbefaler vi et ferdig sett med maske, filter og oppbevaring. Maskepakkene fra SG Safety inneholder P3-støvfilter og ABEK-gassfilter fra STS. Filtrene kan brukes separat, eller i kombinasjon for ekstra beskyttelse. Settet gir mye verdi for pengene, og dekker et bredt bruksområde. Velg mellom sett med halvmaske eller helmaske.

 

Nominell beskyttelsesfaktor for filtrerende åndedrettsvern:

Denne faktoren angir hvor mange ganger åndedrettsvernet kan redusere konsentrasjonen av helseskadelige stoffer inne i masken i forhold til konsentrasjonen i omgivelsene.

 

Type maske P1-filter P2-filter P3-filter Gassfilter
Halvmaske 4 12,5 50 50
Helmaske Ikke relevant 16 1000 2000

NB:

Filtermasker er enkle i bruk, krever lite vedlikehold og er en rask og rimelig løsning. Det er likevel mange situasjoner hvor passive beskyttelsesmasker ikke gir tilstrekkelig sikkerhet. Disse maskene har relativt lav beskyttelsesfaktor*. Arbeidstilsynet fraråder bruk av slike masker til arbeid med varighet over en time, av hensyn til påkjenningen det medfører på lungene. Sannsynligheten for feil bruk og lekkasje i masken øker også utover i arbeidet.

2 - Friskluftsmaske med viftemotor

 


Dette er masketypen vi gjerne skulle sett at flere brukte i arbeidet sitt, både privat og på jobb. Vifteassistert, motorisert, turbo - batteridrevet åndedrettsvern; kjært barn har mange navn. Et åndedrettsvern av denne typen er enkelt forklart en maske/ hodesett med en motor som gjør det enklere for brukeren å puste.

Arbeidstilsynet anbefaler alle som arbeider i over en time å benytte vifteassistert åndedrettsvern. Motoren kan sitte på hoften, eller direkte på masken. Med hjelp av motoren dras luft gjennom ett eller flere filtre som renser luften for forurensning (støv og/ eller gass). Den rene luften blåses så inn i hodesettet. Motorisert åndedrettsvern er komfortabelt å arbeide med, mildt på lungene og har mange bruksområder.

Video: Hva er vifteassistert åndedrettsvern?

 

 

 

Egnede bruksområder

Feiing 
Asbestsanering
Steinarbeider og infrastruktur
Pussing, sliping og skjæring
Spraylakkering- og maling
Landbruk - hønsehus og grisefjøs
Sveising 
Bygg og anlegg

Våre anbefalinger for friskluftsmasker med viftemotor

Skal du jobbe over lengre tid eller med tyngre arbeidsoppgaver bør du vurdere et åndedrettsvern med viftemotor. Sistnevnte kan kobles til hel-eller halvmaske, skjerm, hette eller hodesett for sveising. Vi har svært god erfaring med - og anbefaler Synchro-serien. Serien kommer som helmaske og halvmaske, og har viftemotoren direkte på ansiktsmasken. Motoren slår seg kun på når du puster inn, slik at innånding blir enkelt og behagelig. Denne funksjonen sparer mye batteri, slik at du kan bruke maskene hele arbeidsdagen. 

Nominell beskyttelsesfaktor for vifteassistert åndedrettsvern:

Motorassistert filtrerende åndedrettsvern (utstyr med turboenhet) har varierende beskyttelsesfaktor avhengig av utstyrets utforming. Sjekk datablad på gjeldende produkt, eller ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne.

NB:

Motorisert åndedrettsvern har mange fordeler, og dekker et langt større spekter med tanke på brukstid- og områder, enn passive filtermasker. Men som med filtermaskene er det flere situasjoner hvor ikke disse gir god nok beskyttelse. Dette gjelder når omgivelsene er preget av oksygenmangel, ukjent atmosfære, høy luftfuktighet eller ved potensielt livsfarlig eksponering. Mer om dette under.

3 - Trykkluftforsynt åndedrettsvern med overtrykk

 


Åndedrettsvern med trykkluft er løsningen når filtrerende masker og hodesett kommer til kort. Det er eneste type åndedrettsvern som er uavhengig av omkringliggende atmosfære, såfremt ikke ekstreme temperaturer eller fysiske påkjenninger er en hindring for arbeidet. Med trykkluft på flaske kan en puste ren luft under vann, i et røykfullt hus - eller på månen for den saks skyld.

Trykkluftforsynt åndedrettsvern med overtrykk kjennetegnes som et lukket system, hvor ren luft fra flaske eller kompressor føres inn i ansiktsmaske via slange og regulator. Via ventiler slipper et slikt system inn luft i masken når du puster inn, og sørger for et konstant overtrykk slik at ikke luften rundt brukeren finner veien inn i masken.

Video: Trykkluftsystem i praksis

 

 

 

Bruk alltid trykkluft med overtrykk dersom:

 

Oksygenmangel Oksygenkonsentrasjonen er under 19,5 %
Ukjent atmosfære Type og mengde av forurensning er ukjent
IDLH Fare for eksponeringsnivåer som overstiger IDLH (Immediate Danger to Life and Health)
Luftfuktighet Filtre blir mettet/ påvirket av spesielt høy luftfuktighet

Våre anbefalinger til trykkluftforsynt åndedrettsvern 

Er miljøet du jobber i preget av en eller flere av situasjonene nevnt over, skal du bruke trykkluft. Vi anbefaler FLITE COV, et komplett trykkluftsystem med innebygget reserveflaske for nødssituasjoner. Dersom det oppstår trykkreduksjon i slangen som følge av lekkasje eller kapp, vil reserveflasken på låret slå inn umiddelbart, med ca. 10 minutters nødluft. Lydalarm utløses for å varsle brukeren.

 

Nominell beskyttelsesfaktor for trykkluftforsynt åndedrettsvern:

 

Type maske Beskyttelsesfaktor for åndedrettsvern forsynt med luft fra kompressor Beskyttelsesfaktor for åndedrettsvern forsynt med luft fra trykkflaskeapparater
Helmaske 2000 2000
Halvmaske 50 Ikke relevant

Mer om beskyttelsesfaktor

 

Det finnes ulike typer åndedrettsvern og beskyttelsen de kan gi er angitt med en beskyttelsesfaktor. Denne faktoren angir hvor mange ganger åndedrettsvernet kan redusere konsentrasjonen av helseskadelige stoffer inne i masken i forhold til konsentrasjonen i omgivelsene. Er beskyttelsesfaktoren 10, skal det teoretisk ikke være mer enn 1/10 av forurensingen på innsiden av masken. Jo høyere beskyttelsesfaktor jo bedre beskyttelse. En beskyttelsesfaktor på 50, vil si at det kan være 1/50 av forurensningen innenfor masken.

Hvilken beskyttelsesfaktor et åndedrettsvern har blir testet i et laboratorium. Det er viktig å merke seg at den teoretiske beskyttelsesfaktoren er vesentlig høyere enn den som oppnås ved praktisk bruk. I praksis er beskyttelsen alltid dårligere.

For mer informasjon om beskyttelsesfaktor for ulike typer åndedrettsvern, se Arbeidstilsynets samleside for åndedrettsvern HER.

(Dette avsnittet, og tabeller er hentet fra Arbeidstilsynet.no)


© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.