Ammoniakk - bruksområder og farer


Hvert år skjer flere ulykker knyttet til ammoniakk. Vi har sett nærmere på bruksområder, egenskaper og farer rundt ammoniakk.

NH3 - Giftig gass

Ammoniakk er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt. Gassen er brennbar, men vanskelig å antenne. Ammoniakk er lettere enn luft, vekt i forhold til luft er 0,6. Væske som fordamper vil derimot danne en kald tåke som er tyngre enn luft og legger seg langs bakken. Ved lekkasje kan gass-skyer av ammoniakk spre seg utover områder avhengig av vindforhold. Gassens sterke lukt gjør det lett å oppdage lekkasjer tidlig. På den andre siden vil lukten lett kunne føre til bekymring fra folk i nærområdet dersom gassen sprer seg.

Bruksområder

Ammoniakk brukes i hovedsak til å produsere kunstgjødsel og som kjølemedium i større kjøle- og fryseanlegg, men også til plast, kjemikalier, eksplosiver, behandling av halm osv.

I private husholdninger er vi kjent med salmiakk som rengjøringsmiddel. Salmiakk er ammoniakk oppløst i vann. Den norske produsenten Yara International ASA er verdens største produsent av ammoniakk, og står for 20 % av markedet på verdensbasis.

Forgiftning

Ammoniakk er en base som virker etsende på slimhinnene. Ammoniakk fordamper raskt, og vil irritere luftrør og bronkier. Man må hoste og blir hes, med risiko for kvelning. Behandlingen består i å drikke store mengder vann eller melk. Utvikler det seg heshet, bør den som er forgiftet legges inn på sykehus, fordi luftveiskomplikasjonene krever omhyggelig overvåking og eventuelt hurtig behandling.

Farer og ulykker

Faremomenter knyttet til ammoniakk dreier seg som regel om ammoniakkflasker-/tanker i brannsone, eller helse- og eksplosjonsfare ved ammoniakklekkasjer.

Hvert år skjer det ulykker knyttet til ammoniakk. Mange av disse er knyttet til bruk av ammoniakk i kjøleanlegg. Mer informasjon om egenskaper ved ammoniakk finner du på miljødirektoratets sider.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.