Slik jobber vi for bærekraftsmålene i Vestteknikk


Med lokalt eierskap gjennom 35 år, er Vestteknikk bygget på solide verdier. En indre motivasjon for å skape trygge og meningsfylte arbeidsplasser i et attraktivt miljø for alle som vil gjør en forskjell, og å bidra positivt til det samfunnet vi lever i har vært drivkraften bak Vestteknikk sitt lederskap fra 1984 og frem til i dag.

Vår forretningsmodell bygger på «Teknisk beskyttelse av mennesker og verdier». Denne målsetningen har vi med oss i alt vi gjør. Fra produktene vi leverer, hvordan vi kommuniserer og hvordan vi jobber med samfunnsansvar. Teknisk beskyttelse av mennesker og verdier er et bærekraftig mål i seg selv. Og vi som jobber i Vestteknikk føler oss privilegerte som får bidra til dette hver dag. Fra FNs bærekraftsmål har vi valgt ut 6 punkter som ligger vår virksomhet nær, og hvor vi mener vi kan gjøre en forskjell. Både i det små og i større sammenheng.

3. God helse

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Vestteknikk skal bidra til å sikre liv og helse for mennesker som jobber i utsatte miljøer. Gjennom produktene vi leverer, opplæringen vi gir, kunnskapen vi deler og tjenestene vi utfører. Vestteknikk sitt uttalte mål er «Null skader innen gass, pust og brann hos våre kunder.» Alt vi gjør skal bygge opp om dette målet.

4. God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Vestteknikk er en nisjebedrift med spisskompetanse innenfor våre områder. Denne kunnskapen ønsker vi å dele. Fordi vi mener kunnskap er nøkkelen til tryggere arbeidsvilkår og bedre beskyttelse.

Gjennom fagdager, nyhetsbrev, foredrag på fagkonferanser ønsker vi å spre kunnskap om Teknisk beskyttelse av mennesker og verdier inne gass, pust og brann.

Fordi svært mange ulykker kunne vært unngått med litt mer kunnskap i forkant.

5. Likestilling mellom kjønnene.

Oppnå likestilling og styrke kvinners stilling

Vi er heldige som bor i et av verdens mest likestilte land. Likevel finnes det fremdeles områder hvor vi glemmer at kvinner og menn er forskjellige. Teknisk verneutstyr et et av disse områdene. Selv om verneutstyr finnes i ulike størrelser, selges det en forholdsvis stor andel utstyr i størrelse M/L. Innen åndedrettsvern er f.eks S/M i mange butikker bestillingsvare, mens M/L er lagervare. Dette ønsker vi å få en endring på. Mange kvinner og menn på norske industriarbeidsplasser jobber i dag med åndedrettsvern som ikke passer, gir lekkasje av giftige masker inn i masken og dermed gir en falsk trygghet. Gjennom tetthetstesting av åndedrettsvern, foredrag og guiding til riktig passform og størrelse, ønsker vi å bidra til at alle, både kvinner og menn, får et åndedrettsvern som passer og gir riktig beskyttelse.

8. Anstendig arbeid og økonomiske vekst.

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Vi jobber med anstendig arbeid på flere nivåer.

  • Å skape gode og trygge arbeidsplasser for våre ansatte.
  • Å bidra til trygge arbeidsforhold hos våre kunder gjennom riktig bruk av teknisk beskyttelse.
  • Kvalitetssikring av våre leverandører slik at disse også sikrer gode arbeidsforhold for sine ansatte.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Ett av kriteriene ved valg av produkter og tjenester som vi tar inn i vårt sortiment, er at disse skal bidra til bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Vi oppfordrer derfor til å velge produkter for flergangsbruk fremfor engangsbruk. Dette gjelder f.eks. åndedrettsvern. Ved kontroll av brannapparater, oppfordrer vi til resertifisering av apparater i steder for utskifting. I de tilfeller hvor det ikke finnes produkter for flergangsbruk, anbefaler vi å velge de produktene som har lengst holdbarhet. Velger vi f.eks. fluktmasker med 10 års holdbarhet kontra 5 år, vil vi halvere forbruket.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.