Banebrytende innen fast gassdeteksjon


International Gas Detectors har løst fast gassdeteksjon med smidighet og eleganse. To-leder-, polaritetsuavhengig kabling og adresserbare detektornoder gjør installering enklere og mer fleksibel enn noen gang tidligere.

International Gas Detectors Tocsin 750-serie er nok det nærmeste man kommer en plug'n play-løsning innen fastmontert gassdeteksjon. Kun en kabel knytter sammen alle enhetene i anlegget. Hver sensor kan enkelt skiftes ut ved behov, selv mens anlegget er i drift. Dette gir enklere montering og helt nye muligheter for skalerbarhet og fleksibilitet.

Selve nøkkelen til den elegante løsningen er en to-leder polaritetsuavhengig kabel.

Minimer kalibreringsbehovet

Fra sentralen, knyttes alle målepunkter, alarmer og andre enheter sammen via denne to-leder-kabelen. Dette kan gi besparelser på 70-80 % i redusert kabling og monteringsarbeid.

Tradisjonelt settes et stasjonært gassdetekssjonssystem opp med en terminal fra hvor det trekkes en strøm- og signalkabel ut til hvert målepunkt. Et tidkrevende arbeid som krever kabling hvert målepunkt.


Fra en IGD terminal legger man en kabelgate gjennom alle de områder der man ønsker gassdeteksjon. Alle målepunkt/detektornoder knyttes til denne kabelveien og får automatisk sin plass og adresse i systemet.

Fleksibilitet uten hodebry

Alle målepunkter, alarmpunkter og andre enheter kan enkelt flyttes ved behov eller nye kan legges til. Begge deler via eksisterende kabel.

Ved behov for å legge til en ny enhet, kan den enkelt kobles til nærmeste eksisterende enhet via 2-leder kabelen. Man slipper altså å legge opp nye kabler for strøm og signal til sentral.

Adresserbar teknologi

De kjemiske risikoene i et område kan endre seg etter at deteksjonsanlegget er montert. Nye kjemikalier tas i bruk, produksjonslinjer endres og gir fare for at man blir utsatt for andre typer gasser enn tidligere.

Med det adresserbare systemet fra IDG er endrede behov ikke et problem. Man skifter ganske enkelt ut selve sensoren i det enkelte målepunktet. Ved å bytte til en annen type gass-sensor vil systemet automatisk gjenkjenne og oppdatere byttet i terminalen på gitt adresse. Dette er svært enkelt å utføre, og kan til og med gjøres mens anlegget er i drift.

IGD forklart på 3,5 minutter

Skalerbart

Tocsin 750 er skalerbart fra enkeltstående detektorer til store anlegg. Hver sentral har 4 utganger for 2-leder kabel med 32 plasser eller adresser. På hver av disse plassene kan man koble en detektornode som igjen har 7 tilknytningspunkter.

Tilknytningspunktene kan benyttes til ytterligere detektornoder, en annen type detektor, lokal varsling, magnetventiler for styring av gassflow. Initiering av ventilasjon, intiering av nødstoppbryter eller andre funksjoner.

Avhengig av terminaltype kan man legge flere kabelgater fra denne til f. eks andre etasjer eller områder. Hver av disse har på samme måte 32 adresser.

Bredt bruksområde

IGD har produsert adresserbare gassdeteksjonssystemer i over 15 år, og er markedsledende på teknologi. Anleggene brukes i utallige installasjoner som laboratorier, vannrenseanlegg, parkeringskjellere, prosessindustri, kommersielle kjøkken, naturgass kjøleanlegg m.m.

Fordeler med IGD Tocsin 750

 • Langt mindre kabelmateriell og færre installasjonstimer
 • Mulighet for å dekke store områder med en kabelvei - inntil 1 km per terminal
 • Fleksibilitet i form av utbyttbare sensorer på detektornodene direkte og tilknytning av detektornode direkte på en annen
 • En lang rekke tilbehør kan monteres inn slik som hetter/koner på detektornoder for «isolasjon» av gassavlesning
 • Samplere med pumpe for installasjon utenfor rommet der gass detekteres eller der installasjon ved gasspunkt ikke er mulig
 • Romvarslere ved dør med display og lys/lyd signal ved gassdeteksjon innenfor dør
 • Nødbrytere, magnetventiler, flammedetektorer, tilknytning til brannanlegg osv
 • Skalerbart system da hver kabelvei har inntil 32 adresser og denne kan utvides ved å knytte nok en terminal i enden av kabelveien til forrige terminal
 • Lang levetid på sensorer der de fleste har en levetid på 5-10 år
 • 10 års garanti på all hardware eksklusive forbruksmateriell
 • ATEX-løsninger
 • Løsninger for å heve IP-grad på terminaler og detektornoder

Stasjonær gassdeteksjon hos SG Safety

Bruksområder

 

Faste deteksjonsanlegg fra IGD er egnet for en rekke bruksområder. Under er linker til løsningsbeskrivelser for ulike bransjer (artikler på engelsk).

 

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.