Gassmålere BW Icon og Flex

Hva skiller de to populære 4-gassmålerne fra Honeywell? Vi sammenligner instrumentene.


BW's to nye 4-gassmålere ser nokså like ut, men på innsiden er det mer som skiller dem enn man skulle tro. Kort fortalt er Icon den forenklede versjonen - som gir trygghet uten for mye nødvendige  forkunnskaper, mens Flex er en fullverdig gassvarsler med høyoppløselig display og alt man kan forvente av innsikt.

Ulike display

Den største forskjellen mellom de to gassvarslerne ligger i selve displayet og måten alarmene varsler. BW Flex viser tallverdier for de 4 ulike sensorene. Ved alarm ser man tydelig hvor høye verdier som er målt. For en bruker med god bakgrunnskunnskap vil dette være en fordel, da tallene i displayet vi gi relevant tilleggsinformasjon som brukeren kan tolke.

BW Icon har derimot et ikonbasert display. Dette vil varsle alarmer ved hjelp av ulike ikoner som lyser på skjermen. Disse ikonene gir mindre informasjon, men for en uøvet bruker gir de et tydelig og enkelt signal som i mindre grad kan feiltolkes. Mindre informasjon gir altså mindre rom for brukerfeil.


Video

FLEX

ICON


Sensorforskjeller

Flex og Icon skiller seg også i muligheten for ulike konfigurasjoner. Icon fås kun i to forskjellige standard oppsett som varsler for LEL, O2, H2S eller CO, hvor CO-sensoren kan skiftes ut med sensor for SO2 (svoveldioksid).

BW Flex kan derimot konfigureres fritt med 1-4 sensorer. 15 ulike sensorvalg er tilgjengelige for å kunne tilpasse måleren til ditt behov. Standard modellen leveres med LEL, O2, H2S og CO.

LEL - brennbare gasser

O2 - oksygen

H2S - hydrogensulfid

CO - karbonmonoksid

Levetid

BW Icon fås som vedlikeholdsfri gassmåler med 24 måneders levetid, eller som noe dyrere versjon med ubegrenset levetid - Icon+

BW Flex har ikke satt levetid, og kalibreres årlig som andre gassvarslere. Det er også mulig å skifte sensorer med denne modellen.

Produktsammenligning

                                           ICON                                                                             FLEX                                              

Varsler 4 gasser Varsler 1-4 gasser med 15 sensorvalg
Varsler LEL, O2, H2S og CO (eller SO2) Standardversjon varsler LEL, O2, H2S, CO
Ikonbasert display Høyoppløselig display
Varsler alarmer med ikoner Varsler alarmer med tallverdi
Viser ikke målte verdier i tall Viser målte verdier i tall
1-knapps betjening 1-knapps betjening
Icon: 24 måneders levetid, Icon+: Ikke fast levetid Ikke fast levetid - kan tas service på
2 måneders batteritid 2 måneders batteritid

Selv om en gassvarsler er vedlikeholdsfri og ikke må sendes inn til årlig service, anbefaler vi alltid å teste måleren med jevne mellomrom for å påse at sensorene fungerer som de skal.


Klikk produktene for å lese mer eller handle

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.