F-500

Det beste slukkemiddelet for brann i litiumbatterier

 • Konsentrat for brannklasse A + B og brann i litiumbatteri
 • Håndslukkere for brannklasse A + litiumbatteri

Bedre batterier er vanskeligere å slukke

Takket være høy energitetthet, lang levetid og lav vekt er litium-ion batterier blitt en stadig mer populær energikilde i samfunnet. De brukes i alt fra den bærbare datamaskinen din, til el-biler og lagringssystemer for solenergi.

Som andre batterier kan litium-ion batterier utgjøre brannrisiko. Omfanget av litiumbatterier har økt eksponentielt, mens teknologien på slukkemidler henger bak. Det samme gjelder oppdatering av regelverk. Flere litium-ion batterier i markedet fører dermed til en økning i brannrisiko – og en økning i antall branner av denne sorten.

F-500 slukkemiddel - En oversikt 


Video av brannslukking med F-500

Produktegenskaper

F-500 finnes både som konsentrat til innblanding, og som håndslukker i ulike størrelser. 

Slukkemiddelet er vannbasert, med 0,3-3% innblanding i ferdig løsning. 

Hvordan fungerer det? 

Konsentratet fungerer ved å bryte ned vannets overflatespenning. Dette fører til at vanndråpene "kollapser", og dekker et opptil 10 ganger større areale enn om dråpen blir liggende på overflaten. Dette gir høyere slukkeeffekt av hver vanndråpe, og opptil 80% mindre vannforbruk i slukkingen.

Nedkjølende effekt

Ettersom energien i hver vanndråpe blir bedre utnyttet med F-500, vil også nedkjølingseffekten på brennende materialer være sterkere. Vannmolekylene har større spredning, og mer fuktighet når inn til battericellene. Vann tilsatt F-500 slukker 4-5 ganger raskere enn vanlig vann.

Ingen gjenantenning

Samtidig som slukkemiddelet kjøler ned brennende materiale vil vann og slukkemiddel bedre trenge inn i cellene og forhindre gjenantenning. F-500 fungerer altså termisk stabiliserende, og motvirker tendensen til at litium-batteriet overoppheter etter førstegangs slukking. På denne måten unngår man en ofte oversett og farlig grunn til brannutvikling - gjenantenning i etterkant av innledende slukking.

Rask røykreduksjon

Eksponering av kreftfremkallende stoffer og giftig avgassing blir redusert, samtidig som mindre farlig røykutvikling oppstår. Betydelig reduksjon i mengden giftige avgasser gir økt sikkerhet for innsatspersonell.

Mindre skade på utstyr og materialer

F-500 er ikke korroderende eller skadelig for elektronikk og andre materialer, slik noen brannslukkemidler kan være. Det kan med andre ord trygt brukes i områder med følsomt utstyr og elektronikk uten å forårsake skade og ødeleggelse. Ettersom opptil 80% mindre forurenset vann slippes ut i naturen er F-500 det naturlige førstevalget for en mer miljøvennlig brannslukker.

Ikke bare til batteribrann

I tillegg til å være effektiv mot brann i litium-batterier kan F-500 beskytte mot et bredt utvalg av potensielle brannfarer. Slukkemiddelet beskytter mot branner i klasse A, og kommer snart med rattmerking for offshore bruk. F-500 er et fluorfritt og biologisk nedbrytbart slukkemiddel. Les avsnittet nedenfor om bruksområder.

Miljøvennlig

Mindre vannforbruk

Konsentratet fungerer ved å bryte ned vannets overflatespenning. Dette fører til at vanndråpene "kollapser", og dekker opptil 10 ganger større areal enn om dråpen blir liggende på overflaten. Dette gir høyere slukkeeffekt fra hver vanndråpe, og opptil 80% mindre vannforbruk i slukkingen - uten å gå på bekostning av brannsikkerheten.

Mer utav hver dråpe

Ettersom energien i hver vanndråpe blir bedre utnyttet med F-500, vil også nedkjølingseffekten på brennende materialer være sterkere. Vannmolekylene har større spredning, og mer fuktighet når inn til battericellene. Resultatet er mer miljøvennlig og økonomisk slukking enn ved tradisjonelle alternativer, og sterkt redusert fare for gjenantenning. Vann tilsatt F-500 slukker 4-5 ganger raskere enn vanlig vann.

Lite skade på utstyr og miljø

F-500 er et fluorfritt og biologisk nedbrytbart slukkemiddel. Det er ikke korroderende eller skadelig for elektronikk og andre materialer, slik noen brannslukkemidler kan være. Det kan med andre ord trygt brukes i områder med følsomt utstyr og elektronikk uten å forårsake skade og ødeleggelse. Ettersom opptil 80% mindre forurenset vann slippes ut i naturen er F-500 det naturlige førstevalget for mer miljøvennlig slukking.

Hvem bruker F-500? 

BOSCH NYC Fire Brigade Tesla, BMW, VW
Formel 1 banen i Hockenheimer Flere europeiske brannvesen Varta batteries
Moto E-Grand Prix EADS Aviation Allianz forsikring

Bruksområder 

Til mer enn bare batterier

Dagens branner er vanskeligere å slukke enn noen gang før. Eksempelvis inneholder nyere fossilbilder mye mer plast enn for 10-20 år siden. Batteriene som brukes i hybrid- og elbiler er en annen utfordring som krever store mengder vann og tid for å slukke. 

F-500 kan brukes i mange forskjellige brannsituasjoner, inkludert branner i brennbare væsker, elektriske branner, branner i industrielt utstyr, oljefeltbranner, flybranner og mer. F-500 brannslukkere er spesielt effektive i å slukke litium-batteribranner, som har blitt stadig vanligere i dagens samfunn.

 

Konsentrat og håndslukkere

F-500 er tilgjengelig i konsentrat, og i håndslukkere i forskjellige størrelser. Slukkemiddelet kan brukes i alt fra små branner i hjemmet til større industrielle branner. Det er viktig å merke seg at F-500 slukkemiddel ikke skal brukes i branner i klasse C (gass), eller i branner som kan inneholde farlige kjemikalier, da de ikke er godkjent for å håndtere disse brannene.

 

 • F-500 håndslukkere er effektive mot branner i brannklasse A (organisk materiale som tre, tekstil og papir) og brann i elektronikk.
 • F-500 konsentrat er effektivt mot branner i brannklasse A og B (brennbare væsker som bensin, olje og maling) og brann i elektronikk.

Bruksområder

 • Produksjonslinjer
 • Lagring av bildekk
 • Produksjonsanlegg
 • Gjenvinning og avfallshåndtering
 • Lagring og logistikk
 • Ladestasjoner for batterier og batterilager
 • Elbiler, båter, sparkesykler og andre transportmidler med litiumbatterier
 • Energilagring, solcelleanlegg
 • Glassproduksjon
 • Skogsbrann
 • Hindring av spredning
 • Bilbrann

Produkter

Spredning og slukkeeffekt

 

Enten du er privatperson eller profesjonelt brannvesen, har F-500 egenskaper med stor nytteverdi. Slukkemiddelet er et såkalt "innkapslingsmiddel", og omslutter brennende hydrokarboner som fratar brannen lagret energi. I prakis betyr dette at brannen mister evne til gjenantenning, og at overoppheting forhindres, slik at brannen ikke blusser opp igjen etter endt slukking.

 

Dette er spesielt viktig når en brann er i nærheten av annet brennbart materiale, for å unngå spredning. Varmeoverføring fra et element til et annet er ofte grunnlaget for antenning i nærliggende substanser. Ved slukking med F-500 av for eksempel en palle, vil slukkemiddelet kjøle ned såpass mye at en nærliggende palle i brann vil ha problemer med å overføre nok varme til antenning. Gjenantenning blir forhindret, og i det minste utsatt. Skulle gjenantenning skje, vil det allerede være F-500 slukkemiddel igjen på pallen, og ved vanntilførsel vil middelet igjen ta effekt, med lite vannforbruk.

F-500 1L - 2% -30C

For beskyttelse mot branner i faste materialer og litiumbatterier opp til 317 Wt (Watt timer)

F-500 6L - 2% -30C

For beskyttelse mot branner i faste materialer og litiumbatterier opp til 1899 Wt (Watt timer)

F-500 9L - 2% -30C

For beskyttelse mot branner i faste materialer og litiumbatterier opp til 2850 Wt (Watt timer)

Batteribrann - risiko og håndtering

Litium-ion batterier utgjør en fare for eksempel overoppheting som kan føre til at batteriet eksploderer. Denne risikoen er spesielt under opplading, og intern trykkoppsamling. Flercellebatterier kan utgjøre en enda større fare, da nærliggende celler kan antennes og gjøre hele batteriet brannfarlig med temperatur som kan overskride 1000 C. I tillegg kan eksterne krefter som mekanisk skade eller eksterne varmekilder gjøre batteriet brannfarlig.

Brannbeskyttelse av disse fareområdene må derfor oppfylle følgende krav:

 

 • Slukke brannen i litium-ion battericellen
 • Avkjøle battericellene for å hindre selvantenning
 • Hindre antennelse av nærliggende celler (termisk spredning)
 • Bidra til å sørge for at personene i fareområdene er i sikkerhet

Fra KIWA-rapporten

Et håndholdt brannslukningsapparat med F-500 innkapslingsmiddel som et additiv er mye bedre i stand til å slukke brannen direkte etter antellese av et enkelt 1,9 kWt Cleantron-batteri enn et håndholdt brannslukningsapparat med standardpulver eller skum.

Det håndholdte F-500 brannslukningsapparatet kan anbefales brukt ved en brann på et li-ion-batteri dersom man tar hensyn til at forsøket på å slukke en brann på et li-ion-batteri ikke er ufarlig, da li-ion batteriet kan eksplodere. 


Brannfaren ved litium-ion batterier stammer først og fremst fra de brennbare elektrolyttene – ikke litiumet – inne i batteriet, som kan antennes ved en eventuell temperaturøkning.

I samarbeid med Energy Research Centre i Niedersachsen (EFZN) Goslar ble det utført strenge månedslange tester vedrørende brannatferd på ulike typer litium-ion batterier for å studere brannspredning, temperaturmåling, luftutslipp og analyse av kloakkvann ved å slukke/ ikke slukke de brennende batteriene. Brannslukningsmiddelet F-500 (2% blanding i vann) viste seg å være svært effektivt.

Det uavhengige hollandske sertifiseringsorganet KIWA overvåker testing og sertifisering av brannslukningsenheter. De testet og evaluerte F-500 brannslukningsmiddel sammen med andre, vanlige brannslukningsmidler som pulver og skum. KIWA konkluderte med at det ved riktig bruk av slukkemidler, kun var F-500 som var i stand til å slukke de brennende litium-ion batteriene og stoppe spredningen av brann som følge av termisk spredning, før cellene eksploderte. Brannen i batteriet blusset ikke opp igjen i noen av testene etter brannslukningen. Dette skyldtes F-500s evne til å penetrere og avkjøle, en særegen egenskap som du ikke finner i tørrkjemikalier eller pulver.

Nyttige lenker om batterier og brann

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.