Har turbo blitt det glemte barnet med tanke på vedlikehold?


 

 

 

Vifteassistert åndedrettsvern, eller turbovifter, har hatt en kraftig økning i bruk de siste årene. Men blir enhetene godt nok tatt vare på?

Manglende rutiner for vedlikehold av vifteassistert ånderettsvern, gir grunn til bekymring.

turbovifteturbovifte

Mange selskaper mangler rutiner

Svakt regelverk og manglende rutiner for vedlikehold av vifteassistert åndedrettsvern gir grunn til bekymring.

"Vi ser store forskjeller i hvordan dette løses i de ulike selskapene. Noen er flinke og har gode rutiner for renhold og vedlikehold. Hos andre er det store mangler. Dette har ikke nødvendigvis noen sammenheng med størrelse på firma eller seriøsitet å gjøre. Snarere at det er et relativt nytt produkt for mange selskaper, og at en ikke har fått på plass rutiner enda", forteller markedsansvarlig Katrine Tonning.

Store forskjeller i slitasje

Hvordan utstyret ser ut etter en tids bruk, kan også være forskjellig. Ansvarsfølelsen til den enkelte medarbeider spiller inn så vel som miljøet åndedrettsvernet har blitt brukt i.

"Mange er nok ikke klar over hvordan utstyret kan se ut når det kommer inn til vedlikehold", forteller Tonning.

En annen trend som også gir grunn til bekymring, er rutiner og intervall for skifte av filter. Uavhengig av merke og modell, selges det påfallende få filter-sett i forhold til antall solgte vifter.

Dette gir grunn til å tro at mange jobber med filtre som burde ha vært skiftet tidligere.

Mye å hente på årlig service

SG Safety tar service på alle typer vifteassistert åndedretsvern, uansett merke. Vi er ett av to sertifiserte verksteder for Sundstrøm åndedrettsvern i Norge, og tar imot størstedelen av viftene som leveres inn til service.

Ved årlig service av vifteassistert åndedrettsvern, skiftes alle slitedeler som pakninger, filterdeksel osv. Vi skifter også hygienedelene på hodesettet for å hindre smitte og utslett/ irritert hud. Vi foretar funksjonskontroll og rengjøring av alle sentrale deler. Det mange ikke vet, er at vi også kan lese ut mye data om feil og riktig bruk av enheten.

Eksempler på data som kan leses av, er; hvor mange timer viften har vært i bruk, om viften har blitt brukt med tett filter, eller i verste fall uten filter. Disse er viktige tilbakemeldinger til den som er ansvarlig for verneutstyret.

Servicegaranti

Som eneste serviceverksted gir SG Safety 1 års servicegaranti ved årlig kontroll av alle typer vifteassistert åndedrettsvern. Ved å ta årlig service hos oss forlenger vi garantien med ett år. Ordningen varer helt til vi gir beskjed om at vi ikke kan anbefale ny service for viften.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.