Hvordan velge riktig verneutstyr når vi blir eldre?


Arbeidsgivere har samme ansvar for helsen og sikkerheten til eldre arbeidstakere som de har for øvrige ansatte. Under får du et innblikk i hvilke endringer ved aldring som vil påvirke valg og tilpasning av verneutstyr.

Pensjonsreformen som ble innført i 2011 hadde som et av hovedmålene at folk skulle stå lenger i arbeid. Norge har høyere sysselsettingsandel for personer i alderen 55-64 år enn de fleste land i Europa med 70 prosent. Vi ligger på tredje plass etter Sverige med 73 prosent og Island med 80 prosent i 2011. 

Eldre arbeidstakere og helse

Vanlige helseproblemer øker i omfang med alderen, og bør håndteres skikkelig på arbeidsplassen. Kognitive evner som hukommelse, resonering og konsentrasjon vil avta over tid, men vil som regel kompenseres ved erfaring, dømmekraft og kunnskap.

Dårligere syn - Vanskeligheter med å se klart på nært hold er et av de mest utbredte helseproblemene for personer mellom 41 -60 år. Nedsatt hørsel - I Storbritannia har over 40 % av personer over 50 år, og 70 % av alle personer over 70 år nedsatt hørsel. På arbeidsplasser med mye støy, er misforståelser og vanskeligheter med å oppfatte instrukser utbredt.

Eldre personer opplever også nedsatt hjerte- og lungekapasitet, som gjør at de blir fortere trette og må ta pauser for å opprettholde produktivitet. Endringer i muskelmasse kan også føre til redusert kraft og gripe-evne samt balanse.  Dette må tas hensyn til ved håndtering av tunge maskiner og statisk, stående arbeid.

Alder og risiko for ulykker

Samlet sett er det likevel ikke høyere risiko for at eldre arbeidstakere skal bli utsatt for skader og uhell enn yngre arbeidstakere. Men når ulykken først inntreffer, har eldre arbeidstakere større risiko for å pådra seg alvorlige skader, uførhet og dødsulykker.

Dersom eldre arbeidstakere mottar samme opplæring som yngre arbeidstakere, vil normalt ikke produktiviteten gå ned før etter passerte 70 år. Dårlig tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidsflyt har normalt større innvirkning på effektivitet enn alderen har.

Når vi blir eldre, blir vi mindre fleksible, får nedsatt syn og hørsel, dårligere balanse og nedsatt reaksjonstid, høyere blodtrykk, nedsatt hjerte- og lungekapasitet og dårligere evne til å tilpasse oss skiftende temperaturer. Alle disse faktorene er viktige å ta hensyn til når man skal velge personlig verneutstyr for eldre arbeidstakere, spesielt innen områdene åndedrettsvern, hørselsvern og øyevern.

Tiltak og proaktivitet på arbeidsplassen

Arbeidsgiver skal utføre en risikoanalyse for alle ansatte bedriften basert på personens alder, omstendigheter og arbeidsoppgaver. Å tilrettelegge for eldre arbeidstakere kan bety å gi mer tid til å sette seg inn i sikkerhetsinstruksjoner, opplæringsopplegg og gi muligheten til å gå over til andre arbeidsoppgaver internt i bedriften mm. Opplæring er viktig for å forlenge den yrkesaktive alderen til arbeidstakere. Et personlig opplæringsprogram bør opprettholdes uavhengig av alder, spesielt i høy-risiko-industrier hvor teknologi og regelverk endres hyppig.

Valg av personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr skal beskytte arbeidstakeren mot helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. Hjelm, hansker, øyevern, synlighetstøy, vernesko, og fallsikringssele, samt åndedrettsvern regnes som personlig verneutstyr.

Basert på siste studie fra Institut national de Recherche er de Securite (INRS(ed6161)) er det 5 områder som arbeidstakere må vurdere for å avgjøre om verneutstyr er nødvendig:

  1. Fysisk belastning: vekt, bæredistanse, lett å løfte, muskulær innsats.
  2. Avstand, plass og stilling: hvor lett er det å komme til, arbeidsområde, synsfelt.
  3. Tid og varighet: Hyppighet og varighet av innsatsen, pauser.
  4. Miljø: varme, støy, lys, vibrasjon, underlag, støv og farer.
  5. Organisering og praksis: Individuelt eller teamarbeid, planlegging, tidsfrist, opplæring, risikovurdering og vedlikehold.

Åndedrettsvern og eldre arbeidstakere

Åndedrettsvern er pålagt for arbeidsoppgaver hvor skadelige stoffer forurenser luften i form av støv, tåke, gass eller røyk.

For å sikre at det valgte åndedrettsvernet gir tilstrekkelig beskyttelse for brukeren, anbefales det å gjennomføre masketetthetstesting. Denne testingen er allerede pålagt i Storbritannia, men er foreløpig bare en anbefaling fra Norsk Olje og Gass i Norge. Folk kommer i forskjellige former og størrelser. Ettersom ansiktsfasongen vår endres ved aldring, vektendringer og skjeggvekst, er det lite sannsynlig at en og samme type åndedrettsvern til passe til alle. Regelmessig testing er kritisk for å sikre at valgt åndedrettsvern passer brukeren og beskytter dem. Arbeidstakere bør kjenne til alternative typer/størrelser og modeller som er tilgjengelig for å kunne velge det som til enhver tid sitter best på ansiktet.

Som belyst i denne artikkelen, vil hjertekapasiteten avta med alderen. Dette vil påvirker brukerens evne til å ta opp oksygen. Alders-relaterte endringer i lungefunksjon innebærer reduksjon i maksimal luftstrøm og luftopptak, og redusert lungekapasitet (total mengde luft man kan utånde etter et dypt innpust). For eldre arbeidstakere i manuelt arbeid, kan disse endringene påvirke deres evne til å utføre enkelte aktiviteter. Hvis åndedrettsvern er nødvendig i tillegg, vil dette belaste ekstra. Det er derfor essensielt at man velger riktig maske for å imøtekomme deres åndedrettsbehov. Svakere pustemuskulatur og nedsatt forsvarsmekanisme i lungene bør også vurderes ved valg av åndedrettsvern.

Halvmaske, helmaske eller vifteassistert maske?

Har brukeren nedsatt syn? Halvmasker beskytter kun øyne og munn, og krever bruk av vernebriller. Dersom brukeren bruker briller, bør man vurdere vernebriller med styrke.

Har brukeren nedsatt lungefunksjon? Filtermaske med utblåsventil vil redusere pustemotstanden, spesielt ved moderat og tungt arbeid. Utblåsventil reduserer også nivået CO2 som blir pustet inn, samt temperaturen inne i masken. Dette vil gi økt komfort for brukeren.

Vifteassistert åndedrettsvern bruker en vifte til å gi luft til brukeren, noe som øker komfort og kjøling til ansiktet. Økt luftstrøm fører til mindre anstrengelser for brukeren. Nyere studier viser økt komfort og brukervennlighet ved bruk av vifteassistert åndedrettsvern. For eldre arbeidstakere vil økt luftstrøm være mindre belastende for åndedrettsystemet og føre til at de kan jobbe lengre perioder i strekk enn med tradisjonell halv- og helmaske. Kort fortalt er vifteassistert åndedrettsvern utviklet for å hjelpe brukeren til å puste og jobbe lettere, og bør vurderes for eldre arbeidstakere.

Økt brukerkomfort

Åndedrettsvern som sitter godt og gir god komfort vil motivere til økt bruk, uavhengig av arbeidstakerens alder. Det er noen tips arbeidsgivere bør ta med seg ved valg og tilpassing av verneutstyr for eldre arbeidstakere.

Hodesett med lav vekt

Ved å velge et hodesett med lavere vekt og myk tetning mot huden som er lett å ta av- og på, vil belastningen av bruk bli mindre og komforten øke.

Tetthetstesting av åndedrettsvern

Regelmessig testing bør utføres for alle arbeidstakere, men er spesielt viktig for eldre arbeidstakere hvor fysiologiske endringer i muskler og hud kan resultere i lekkasje i maske. Med alderen mister huden elastisitet og blir mer sårbar. Profesjonell testing og tilpasning vil sørge for optimal beskyttelse og komfort.

Justerbar luftstrøm

Vifteassistert åndedrettsvern gir økt beskyttelse og mindre pustemotstand. Justerbar luftstrøm kan ytterligere forbedre komforten og gi økt beskyttelsesfaktor.

Velg filter med lav pustemotstand og partikkelfilter som motstår tetting. Dette hindrer at brukeren må bruke unødvendig mye krefter på å trekke luften gjennom filteret. Å skifte filteret i god tid før det tettes til, letter også på pustemotstanden.

Datalogging

Vurder åndedrettsvern med dataloggingsfunksjon. Dette vil gi verdifull data om bruk av vifteassistert åndedrettsvern og luftgjennomstrømning. Et viktig verktøy for arbeidsgivere som skal vurdere arbeidsforhold og brukerbehov.

Vedlikehold

Regelmessig service av åndedrettsvernet er viktig for å opprettholde optimal funksjon og beskyttelse. Informasjon om vedlikehold skal gis av leverandør.

Velg et åndedrettsvern med lav vekt og god komfort for eldre arbeidstakere.

Enkel selvtest for å se om åndedrettsvernet sitter som det skal

En enkel test som alle brukere bør utføre hver gang utstyret tas på, som en del av den faste prosedyren.

  1. Ta på hodesettet og tilpass stroppene/nettet.
  2. Hold over utblåsventilen for å tette den.
  3. Pust ut. Masken skal «puffe» forsiktig fra ansiktet, og sette seg tett på plass etter at lufttrykket er blåst ut.
  4. Hvis du finner en lekkasje, tilpass hodesettet eller stroppene til åndedrettsvernet sitter godt.

Vurder arbeidsforhold

Regelmessig medisinsk sjekk anbefales for personell som bruker verneutstyr. Noen stater, som Minnesota i USA, anbefaler nå årlig medisinsk sjekk for arbeidstakere over 45 år.

Konklusjon

Alle arbeidsgivere har et ansvar for å tilrettelegge for eldre arbeidstakere. Sikkerhetsutsatt bransjer må likevel gjøre en del tilleggs-vurderinger. I situasjoner hvor arbeidstakere må bruke verneutstyr, spesielt åndedrettsvern, er det avgjørende at arbeidsgiver tar den enkeltes helse i betraktning, og anskaffer verneutstyr som ikke blir en byrde for brukeren.

Bruk av vifteassistert verneutstyr kan hjelpe brukeren til å kunne jobbe i lengre perioder sammenhengende. Valg av partikkelfilter er også en nøkkel til å redusere byrden så mye som mulig. Til syvende og sist er det arbeidsgivers ansvar å sørge for optimalt verneutstyr til den enkelte arbeidstaker, uavhengig av om det er en nyansatt medarbeider eller en eldre arbeidstaker.

Artikkelen er oversatt med tillatelse fra vår leverandør Scott. 

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.