Jobb trygt i kummer og avløpsanlegg


Lær hvordan du kan arbeide uten risiko for deg selv eller dine kollegaer

I et lukket rom kan det oppstå farlige stoffer, eksplosjoner eller oksygenmangel. Hvert år blir mennesker i mange bransjer alvorlig skadet eller omkommer i lukket rom, i alt fra komplekse anlegg til enkle lagertanker. Og det er ikke bare de som arbeider i de lukkede rommene som er utsatt. Alle som prøver å redde dem uten skikkelig opplæring eller utstyr settes i fare.Årsaken til de fleste ulykkene er mangel på kunnskap, kommunikasjonssvikt eller mangel på bruk av verneutstyr. 

Et «lukket rom» er - stort nok til å entre, men med en avgrenset åpning for inngang og utgang. Det er ikke laget for at noen skal arbeide der over tid. Eksempler er tanker, undergrunns-hvelv og tuneller.

 

 

Audun Øglænd tar på seg pressluftapparatet CEN-PAQ som alltid ligger klar i bilen. Dette apparatet kan brukes både til innsats, redning og flukt.

For å jobbe trygt i et lukket rom trengs følgende

Entringstillatelse

Entringsvakt

Kommunikasjon

Beredskapsutstyr

Verneutstyr

 


Hvordan sjekke luften i et lukket rom

 

  • Slå på gassmåler i frisk luft
  • Mål minimum i topp, midten og bunn av tanken
  • Ventiler om nødvendig
  • Bruk nødvendig verneutstyr dersom du må gjøre en visuell kontroll - og husk alltid en vakt og kommunikasjon ved entring i lukket rom

Det er sikkert å jobbe når

 

  • Konsentrasjonen av brennbar gass er < 1% LEL
  • Oksygenvolumet er på 20.9%
  • Innhold av helsefarlige stoffer er lavere enn tiltaks- og grenseverdier

Fra melkekartong til lettvekter

Karene fra Vann og avløp i Stavanger kommune er på Eiganes for å installere en avfukter nede i en kum. I taket glinser tusenvis av store vanndråper, men nå skal det lille rommet med en diger vannledning, bli kvitt kondensen. Arbeidslaget har alle en gassmåler på brystlommen. Egil Ølberg har jobbet nesten 40 år i Stavanger kommune og Audun Øglænd i 27 år. - Jeg er glad for at verneutstyret er blitt bedre og mer praktisk å bruke. Den gamle gassmåleren var tung og stor som en melkekartong og ble ofte droppet, forteller Øglænd. Han husker den gangen det gikk galt
og nesten ble fatalt.

Tommelfingerregel når du bruker slange

Mål i 10 sekund per slangemeter + 30 sekunder for at instrumentet skal detektere gassen.

Minstekravet for å jobbe trygt i lukket rom er Arbeidstilsynets forskrift 703, §29
De fleste bedrifter har interne retningslinjer, og disse er ofte strengere enn Arbeidstilsynets krav. For petroleumsindustrien gjelder også Ptils retningslinjer.

§29-1 oppsummering

Arbeid i atmosfærer hvor det kan forekomme brannfarlig vare eller helsefarlig stoff skal utføres uten risiko for liv eller helse. Kontroller og nødvendige målinger skal foretas før arbeidet starter. Målingene skal gjøres av en kompetent person som er gitt spesiell opplæring til oppgaven.

Kontrolløren skal utstede arbeidssertifikat.

En kompetent person er en kyndig kjemiker eller annen person som har:

- Nødvendige generelle tekniske og kjemiske kunnskaper.
- Kjennskap til de viktigste fysikalske og kjemiske egenskaper til brannfarlige varer og helsefarlige stoffer.
- Nødvendig praksis i behandling av måleapparater og aktuelle gassmålinger.
- Tilstrekkelig praksis og erfaring fra aktuelle type virksomhet, samt kunnskap om aktuelle konstruksjon og byggemåte.
 

Meld deg på vårt Gassmålingskurs og lær mer om hvilke forhåndsregler du kan ta for å få et arbeidsmiljø som er 100 prosent trygt. Vi har også et Sertifikatutstederkurs (Gassmåling før entring) for personell som skal utstede entringssertifikat og arbeidstillatelser. SG Safety arrangerer også egne kurs for bedrifter i deres lokaler.

 

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.