Kjøpsbetingelser


Sgsafety.no ønsker til enhver tid å yte den beste servicen overfor sine kunder. Forbrukerkjøp via sgsafety.no sin nettbutikk er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettsloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

 

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, eller vedlegg i utsendte pakker.


Kundeservice

Vi besvarer e-post så fort som mulig og senest innen 2 virkedager. Send e-post til post@sgsafety.no eller ring oss på tlf. 51959600

Priser og betaling

Prisene gjelder kun ved bestilling i nettbutikk. Priser er oppgitt i norske kroner eks. mva.
Bedriftskunder kredittsjekkes. På bedriftssiden kan man velge faktura på mail med 15 dagers betalingsfrist. Alternativt kan man velge betaling gjennom Two betalingsløsning. Les mer om betalingsvilkår for Two her.
Privatpersoner kan betale gjennom Klarna eller med kredittkort. Informasjon om betalingsvilkår gjennom Klarna finner du her.

Levering

Normal leveringstid på lagerførte varer fra oss er 3-5 dager - vi sender alltid varene så fort som mulig. Dersom vi ikke har varen på lager kan det ta opptil 3-4 uker å få varen tilsendt fra leverandør. I etterkant av pandemien ser vi at det i utsatte tilfeller kan gå enda lenger tid før vi mottar varene. Vi sender da varene ut samme dag som vi får dem inn døren. Dersom det skulle oppstå forsinkelser vil du få oppdatert informasjon tilsendt på e-post.
Dersom vi mot formodning ikke kan levere varen innen akseptabel tid for kunde kan kunden heve kjøpet uten ekstra kostnad. Kjøp tilbakebetales med kontooverføring.

Salg til utlandet

Salg utenfor fastlands-Norge forutsetter forskuddsbetaling. Fraktkostnader beregnes spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Kundenes plikter

Den som er registrert som kunde hos sgsafety.no er ansvarlig for betaling av de ytelser sgsafety.no eller sgsafety.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra sgsafety.no.

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 500,- for dekning av frakt og returfrakt, samt for ordrebehandling.

Forbehold om feil

Henvendelser om GDPR rettes til post@sgsafety.no. Slike henvendelser skal besvares innen 30 dager. Datatilsynet fører tilsyn med hvordan virksomheter behandler personopplysninger og behandler klager fra registrerte som mener seg utsatt for brudd på personvernlovgivningen. På Datatilsynets hjemmeside kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger.

Avbestilling

Lagerførte varer kan avbestilles dersom de ikke er sendt fra vårt lager. Send oss en mail til ordre@sgsafety.no.

Retur

Angreretten for private forbrukere forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Bruk standard angreskjema i forsendelsen og returner sammen med varen. Kostnader ifbm. retur dekkes av kunde. Returnert vare skal være ubrukt i original emballasje. Krav om angrerett meldes på e-post til post@sgsafety.no eller tlf. 51959600.

Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Dersom produktet er brukt eller verdien på annen måte forringet kan vi redusere refundert beløp tilsvarende verdiforringelsen.
Ved en eventuell tvist, følger vi forbrukerklageutvalgets retningslinjer og anbefalinger.

Reklamasjon

Sgsafety.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av sgsafety.no iverksette tiltak for å rette på mangelen.
Krav om reklamasjon meldes på e-post til post@sgsafety.no eller tlf. 51959600.

Aldersgrense

Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år.

Ekstraordinære forhold

Sgsafety.no er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis SG Safety godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor SG Safety's kontroll, og som SG Safety ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Sgsafety.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra sgsafety.no sin side.

Personopplysninger

Sgsafety.no oppbevarer ingen personnummer eller kortinformasjon. Siden opprettelsen av en brukerkonto hos oss regnes som et løpende avtaleforhold og en aktiv brukerkonto som et eksisterende kundeforhold, vil vi i samsvar med Markedsføringslovens §15, tredje ledd, markedsføre til, og kommunisere med, aktive brukere av vår tjeneste. Kunden har fullt innsyn i disse opplysninger på forespørsel og opplysningene slettes også umiddelbart om ønskelig. Se også vår personvernerklæring.

Endring i vilkårene

Sgsafety.no er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis SG Safety godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor SG Safety's kontroll, og som SG Safety ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Sgsafety.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra sgsafety.no sin side.

Force Majeur

Er sgsafety.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er SG Safety AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.