Web-kurs i gassmåling


Kursinnhold - ca. 60 minutters varighet

Dette kurset kan du selv bestemme når du vil gjennomføre. Varighet: 45-60 minutter. Det eneste du trenger er en PC og internett tilgang. Kurset tilbys både på norsk og engelsk.

Kurset gir en introduksjon til farer i utsatte områder. Du lærer om reelle farer og de mest vanlige gassene. Kurset gir en innføring i hvordan du kan beskytte deg selv og andre ved bruk av riktig utstyr.

Kurset passer som forstudie til kurs innen gassmåling og oppfriskning til tidligere gjennomførte kurs. Kurset er også nyttig for deg som ønsker en kort introduksjon til hva gassmåling er.

 

Kursinnhold:

  • Introduksjon
  • Relevante begreper
  • Luft og lukket rom
  • Oksygenmåling
  • Eksplosive gasser
  • Giftige gasser

Påmelding: Kurset formidles via Trainingportal.no


Varighet ca. 60 minutter

Hovedmål Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om gassmåling, og øke bevisstheten rundt farene ved helsefarlige gasser.

Påmelding

Klikk på linken under for å ta webbasert gassmålingskurs. Kurset ligger på Mintra Trainingportal sin platform.

 

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.