Kvinner og åndedrettsvern - La oss snakke om størrelse

Visste du at nesten 80 % av alle solgte halvmasker selges i størrelse M/L? Mange vet ikke at åndedrettsvern finnes i ulike størrelser. Svært mange arbeidere mangler forhold til størrelser, og til viktigheten av å finne et åndedrettsvern som passer deres ansikt.


Vår påstand er at det selges alt for mange åndedrettsvern i standard medium/ large størrelse og One Size. Dette rammer i stor grad kvinner, men også mange menn med mindre ansikt og lite underhudsfett.

 

I typiske bransjer hvor åndedrettsvern benyttes ser prosentandelen av kvinnelige ansatte slik ut i 2020, ifølge statistikk fra Bufdir:

Bergdrift og utvinning 20,6 % 
Industri 24,3 %
Bygg og anlegg 9,1 % 

Vi spurte Sundstrøm, produsent av åndedrettsvern som står for en stor andel av forbruket i Norge, om hvordan størrelsesfordelingen av salget er hos dem:

For den vanligste modellen, SR 100, er størrelsesfordelingen av solgte masker:

small/medium

12,5 %
medium/large 77,1 %
large/extra large 10,4 %

Åndedrettsvern må passe for å beskytte

Gjennom mange år har SG Safety utført tetthetstesting av åndedrettsvern for store og små selskaper. Gjennom disse jobbene møter vi hundrevis av kvinner og menn, unge og gamle som setter sin lit til at åndedrettsvernet de bruker gir dem riktig beskyttelse hver dag.

Målet med tetthetstesting av åndedrettsvern er å gjøre en dokumentert test som avdekker om den aktuelle masken holder tett på brukerens ansikt. Hvis testen påviser lekkasje, må brukeren bytte åndedrettsvern til annen størrelse eller modell for så å gjennomføre ny test.

Når vi tetthetstester masker hos våre kunder, avdekker vi lekkasje og feil størrelsesbruk i opptil 30 % av brukerne.

 

Stor mangel på kunnskap

Under disse oppdragene ser vi ofte personer som i god tro jobber hele arbeidsdagen med et åndedrettsvern som i praksis ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. Vi ser bedrifter som kun lagerfører én størrelse åndedrettsvern og som ikke tilbyr ulike alternativer med ulik passform.

Et av møtene som Katrine Tonning hos SG Safety husker spesielt godt var en kvinnelig operatør i begynnelsen av 30-årene hos en stor norsk industribedrift. Hun møtte til tetthetstesting av åndedrettsvern, og med seg hadde hun masken hun brukte daglig.

- Da testen skulle utføres satte hun helmasken mot ansiktet. Når hun plasserte masken inntil pannen, fikk hun 1 cm glipe under haka. La hun masken inntil haken, stakk masken 1 cm opp fra pannen. Det var fysisk umulig å få masken til å sitte inntil hele ansiktet; bedriften hadde ingen maskealternativer å tilby henne, husker Tonning. 

Eksempelet over er ikke uvanlig, og ofte avdekker vi mangel på kunnskap både hos sluttbruker og arbeidsgiver.

- Vår oppfatning er at dette i stor grad skyldes uvitenhet og at maskeutvalg blir standardisert for enkelhets skyld. Mange vet rett og slett ikke at det finnes ulike størrelser. Andre igjen har prøvd å redusere antallet lagerførte masker for å forenkle vareflyten uten å tenke på konsekvensene det gir for den enkelte, forteller Tonning.

Viktig å tilby flere størrelser


For bedrifter hvor ansatte bruker åndedrettsvern daglig anbefaler vi å følge rådene under for å sikre at alle, uavhengig av kjønn, alder og utforming jobber med riktig beskyttelse:

  • Sørg for å lagerføre ulike størrelser åndedrettsvern for hver modell
    Det kan være nødvendig å tilby en alternativ modell/merkevare for å sikre riktig passform til alle.
  • Innfør interne rutiner for selvtest
    Ta på masken, hold foran filtrene og sug inn luft for å kjenne at masken suges mot ansiktet.
  • Innfør periodisk tetthetstesting av åndedrettsvern 
    Hvert 2. år er anbefalt. Vi anbefaler å gjennomføre testene når man velger åndedrettsvern for å sikre at ansatte velger rett modell og størrelse.
  • Sørg for at ansatte får opplæring i riktig bruk og vedlikehold

Masketetthetstest avdekker falsk trygghet

Tetthetstesting av åndedrettsvern er som nevnt eneste måte å avdekke falsk trygghet og lekkasjer på. Testen utføres ved at brukeren har på seg masken og kobles til en maskin som måler forskjellen i eksponering inne i- og utenfor masken ved hjelp av to ledninger. Tallet man får etter fullført test kalles en tetthetsfaktor, og forteller hvor godt masken passer på den aktuelle brukerens ansikt.

Storbritannia har i mange år hatt krav til at arbeidere som jobber med åndedrettsvern skal få utført regelmessige tetthetstester. Sverige har nå fulgt etter og har innført tilsvarende regelverk med virkning fra 2025. I Norge har vi foreløpig kun en anbefalt retningslinje fra offshore Norge som mange bedrifter i oljenæringen velger å følge.


Mer informasjon:

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.