LEL og UEL - Oversikt over eksplosjonsområder


Brennbarhet for ulike gasser

 

 

Ved måling for brennbare gasser bruker vi uttrykkene LEL og UEL.

LEL står for "Lower Explosive Limit" - nedre eksplosjonsgrense, mens UEL representerer øvre eksplosjonsgrense. Når konsentrasjonen av brennbar gass ligger mellom disse to grensene er vi i brennbarhetsområdet - eller eksplosjonsområdet. Da risikerer atmosfæren å antenne dersom det oppstår en gnist.

Ulike gasser har større eller mindre eksplosjonsområder, og er dermed farlige i ulike konsentrasjoner.


Oversikt over eksplosjonsområde til vanlige gasser (Europeisk-standard)

Gass Nedre eksplosjonsgrense målt i VOL% Øvre eksplosjonsgrense målt i VOL%
Metan 4,4  17,0
Propan 1,7 10,9
Acetylen 2,3 100,0
Karbonmonoksid 10,9 74,0
Heptan 0,85 6,7
Bensin 1,4 7,6
Hydrogensulfid 4,0  45,5
Aceton 2,5 14,3 (100 °C)
Ammoniakk 15,0 33,6
Benzen 1,2 8,6
Butan 1,4 9,3
Etylen 2,3 36,0
Toulen 1,0 7,8
Cyclohexan 1,0 8,0
Hexan 1,0 8,9
Hydrogen 4,0 77,0
Formaldehyd 7,0 73,0
Turpentin 0,8 -
Styrene 1,0 8,0
Etanol 3,1 19,0 (60 °C) 27,7 (100 °C)

Brennbar gass måles gjerne i LEL %, og en gass når sitt eksplosjonsområde når LEL = 100% for denne gassen. For propan vil 100% LEL bety at det er nok gass i luften til å skape eksplosjon. Da har vi 2,1 volumprosent propan i luften, som er nedre eksplosjonsgrense. Er det 10 volumprosent propan i luften har vi oversteget øvre eksplosjonsgrense, og atmosfæren er ikke lenger eksplosjonsfarlig. Eksplosjonsområdet er illustrert i figuren over.


Fullstendig oversikt over LEL og UEL for brennbare gasser (amerikansk ISO-standard)

Gass Nedre eksplosjonsgrense målt i VOL% Øvre eksplosjonsgrense målt i VOL%
Acetone 2,6 13
Acetylene 2,5 100
Acrylonitril 3 17
Allene 1,5 11,5
Ammonia 15 28
Benzene 1,3 7,9
1.3 Butadiene 2 12
Butane 1,8 8,4
n Butanol 1,7 12
1 Butene 1,6 10
Cis 2 Butene 1,7 9,7
Trans 2 Butene 1,7 9,7
Butyl Acetate 1,4 8
Carbon Monoxide 12,5 74
Carbonyl Sulfide 12 29
Chlorotrifluoro ethylene 8,4 38,7
Cumene 0,9 6,5
Cyanogen 6,6 32
Cyclohexane 1,3 7,8
Cyclopropane 2,4 10,4
Deuterium 4,9 75
Diborane 0,8 88
Dichlorosilane 4,1 98,8
Diethylbenzene 0,8  
1.1 Difluoro 1 Chloroethane 9 14,8
1.1 Difluoroethane 5,1 17,1
1.1 Difluoro ethylene 5,5 21,3
Dimethylamine 2,8 14,4
Dimethyl Ether 3,4 27
2.2 Dimethyl propane 1,4 7,5
Ethane 3 12,4
Ethanol 3,3 19
Ethyl Acetate 2,2 11
Ethyl Benzene 1 6,7
Ethyl Chloride 3,8 15,4
Ethylene 2,7 36
Ethylene Oxide 3,6 100
Gasoline 1,2 7,1
Heptane 1,1 6,7
Hexane 1,2 7,4
Hydrogen 4 75
Hydrogen Cyanide 5,6 40
Hydrogen Sulfide 4 44
Isobutane 1,8 8,4
Isobutylene 1,8 9,6
Isopropanol 2,2  
Methane 5 17
Methanol 6,7 36
Methylac etylene 1,7 11,7
Methyl Bromide 10 15
3 Methyl 1 Butene 1,5 9,1
Methyl Cellosolve 2,5 20
Methyl Chloride 7 17,4
Methyl Ethyl Ketone 1,9 10
Methyl Mercaptan 3,9 21,8
Methyl Vinyl Ether 2,6 39
Monoethy lamine 3,5 14
Monomethy lamine 4,9 20,7
Nickel Carbonyl 2  
Pentane 1,4 7,8
Picoline 1,4  
Propane 2,1 9,5
Propylene 2,4 11
Propylene Oxide 2,8 37
Styrene 1,1  
Tetrafluoro ethylene 4 43
Tetrahydrofuran 2  
Toluene 1,2 7,1
Trichloro ethylene 12 40
Trimethylamine 2 12
Turpentine 0,7  
Vinyl Acetate 2,6  
Vinyl Bromide 9 14
Vinyl Chloride 4 22
Vinyl Fluoride 2,6 21,7
Xylene 1,1 6,6
© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.