Masketetthet - er det så viktig?


Bruker du åndedrettsvern i jobben? Har du testet om masken passer til ditt ansikt? Bruk av feil maske kan i verste fall bety at masken lekker og gir deg en falsk trygghet.

Ikke alle vet at masker leveres i ulike modeller og størrelser tilpasset ulike ansiktsfasonger. Dersom du bruker feil maske til din ansiktsfasong, kan det i verste fall bety at forurensing trenger inn i overgangen mellom hud og maske. Et problem som er vanligere enn vi tror. En tetthetstest av maske forteller deg om masken holder tett på akkurat ditt ansikt.

Er testingen lovpålagt?

Det finnes foreløpig ikke noe lovkrav knyttet til tetthetstesting, men Norsk Olje og Gass har utarbeidet anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern. Flere av operatørselskapene på norsk sokkel har valgt å følge anbefalt retningslinje om tetthetstesting av åndedrettsvern for sine ansatte. Testen er uavhengig av produsent. Det er altså ikke kvaliteten på masken som måles her, den fastsettes av standarder og beskyttelsesfaktor. Det er fasong og passform til ditt ansikt som er avgjørende. Det finnes et bredt utvalg av modeller fra ulike produsenter på markedet. Testen gir deg mulighet til å finne den modellen som passer best til deg og som holder tett uten lekkasje.

Slik utføres masketesten

En tetthetstest av maske gjennomføres ved at man først fyller rommet med saltpartikler ved hjelp av en liten maskin som blåser ut saltholdig damp. Når konsentrasjonen i rommet er høy nok, starter testen. Brukeren tar på seg åndedrettsvernet, og utfører en rekke faste puste- og bevegelsesøvelser. Ved hjelp av to slanger måler test-maskinen saltkonsentrasjonen inni og utenfor masken parallelt. På den måten regner vi ut maskens reelle beskyttelsesfaktor på ditt ansikt.

Under testen skal du blant annet vri hodet fra side til side, snakke høylytt og puste tungt etter instrukser. Dersom masken lekker under en eller flere av øvelsene, vil du "stryke" og testen avbrytes. Målet med tetthetstesting av masker er å finne den modellen som passer best til ditt ansikt. Har du en spiss hake vil du kanskje trenge en størrelse small. Har du en bred panne, bør du kanskje bytte til en alternativ modell som gir samme beskyttelsesgrad, men passer ditt ansikt bedre.

Hvilke masketyper skal testes?

Tetthetstesting utføres på alle typer gjenbrukbart, tettsittende åndedrettsvern - helmasker, halvmasker og luftforsynte overtrykksmasker. Testen utføres ikke på engangs partikkelfilter (populært kaldt kaffefilter), løstsittende åndedrettsvern som hetter, skjermer, visir osv. (ofte freeflow hodesett som brukes sammen med turbovifte).

Ved å utføre tester for personell i din bedrift, gir du ansatte økt trygghet og sikkerhet. Sørg for å ha hele bedriftens utvalgte maskesortiment tilgjengelig (merker, størrelser og modeller), slik at hver enkelt kan finne frem til den masken som gir best beskyttelse. For mer informasjon om masketetthetstesting, kontakt oss gjerne på pust@sgsafety.no eller tlf 51 95 96 00.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.